Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer hvordan og hvorfor Bleken Data AS oppbevarer og lagrer personopplysninger.
Magnus Bleken, daglig leder hos Bleken Data AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
Behandlingsansvarlig har ansvar for å sikre at behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og prinsipper.

De ansatte hos Bleken Data AS er opplyst om firmaets retningslinjer når det kommer til personvern, og har taushetsplikt.

Personopplysninger
Blant Bleken Data AS’ aktive firmakunder lagrer vi personopplysninger om daglig leder (eller de personene som er å anse som kontaktpersoner). Opplysningene inneholder etternavn/fornavn, epost-adresse, samt telefonnummer.
Personopplysninger om personer som har handlet i en av våre nettbutikker www.elektroshop.no eller www.teltutstyr.no vil bli tatt vare på av regnskapsmessige hensyn i påkrevd periode.
Personopplysninger om jobbsøkere basert på innsendt søknad/CV hos Bleken Data AS vil bli slettet 6 måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet.

Dine rettigheter
- Du har mulighet til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. Datatilsynet).
- Du har rett til å be om tilgang til og retting eller sletting av personopplysninger*/**
- Du har rett til å begrense eller reservere deg mot behandling av personopplysninger
- Du har rett til å be om dataportabilitet.
*Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du står oppført som daglig leder eller kontaktperson for en av våre aktive kunder.
**Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du har handlet som privatperson i en av våre nettbutikker www.elektroshop.no eller www.teltutstyr.no for mindre enn 5 år siden, regnet etter endt regnskapsår – av regnskapsmessige hensyn.
Vennligst send oss en epost til post@bleken.no; dersom du ønsker å vite mer.

Arkivering av personopplysninger
Bokføringslov og forskrift pålegger Bleken Data AS å lagre bokføringspliktig materiale i 5 år etter endt regnskapsårs slutt. Dette gjelder for privatpersoner som har handlet i en av våre nettbutikker www.elektroshop.no eller www.teltutstyr.no.
Personopplysninger om kontaktpersoner knyttet mot våre aktive firmakunder vil bli tatt vare på i bakgrunn av betinget interesse, og nytteverdien i å kunne enkelt komme i kontakt med rett person ved henvendelser.

Sikring av personopplysninger
Bleken Data AS har godt innarbeidede rutiner for å sikre at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie.
Ansatte med tilgang begrenser seg til 3 erfarne kundebehandlere som har signert taushetserklæring.
Personopplysninger ligger lagret på passordbeskyttede servere i låst serverrom med aktive brannmurer.

Tredjepart
Bleken Data AS vil ikke dele, selge eller overføre dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er avtalt på forhånd eller pålagt fra domstol eller i lov/forskrift.
Dine personopplysninger er kun tilgjengelig internt for eget bruk – i egenskap av å våre kontaktpersoner.
Personopplysninger vil kun bli overført til ekstern tredjepart ved salg til privatperson hvis faktura går til inkasso eller om kunde kjøper produkt som er rapporteringspliktig til f.eks NRK Lisenskontor.

Kontaktinformasjon
Har du noen spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Bleken Data AS på epost: post@bleken.no, eventuelt ved å ringe 33305000.