Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
Stående ordre som står på hovedkontor blir nå håndtert som på hvilken som helst kunde. Blir ikke fakturert alle medlemmer eller ganget opp med antall medlemmer. Butikksystem 08.03.01091 2023.09.29 11:01:25

Viktig
Fakturagebyr: legges nå ikke automatisk inn på stående ordre. Det må manuelt legges inn på de stående ordrene som skal ha dette. Butikksystem 08.03.01090 2023.09.28 19:20:11
* Intern endring i AutoMail Generelt 08.03.01088 2023.09.27 19:56:21
Butikkordre: feltet er nå default store bokstaver Verkstedsystem 08.03.01087 2023.09.26 13:22:40

Viktig
'Meldinger': brukere med nivå 4 har nå ikke lenger tilgang til internmelding til annen bruker. Fellesboks må benyttes eller videresending av internmeldinger må aktiveres. Generelt 08.03.01086 2023.09.26 09:46:49

Nyttig
Viktig
Fellesboks: oppdatering vil nå automatisk opprette fellesboks. Varsler og feilmeldinger etc som ikke blir sendt direkte til bruker blir nå rutet hit. Det settes også automatisk opp at inngående meldinger skal rutes hit dersom ingen slik tilpasning er gjort fra før. (Dette endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Andre registre', 'Teknikere (Hvem reparerer hva)' Generelt 08.03.01086 2023.09.26 09:44:18
* Intern endring Generelt 08.03.01086 2023.09.25 19:36:52
Fakturering av telleverk: mulighet i 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Betingelser' til å definere deleid og grense for fakturagebyr på telleverk-faktura Enterprise 08.03.01086 2023.09.25 19:19:20
* Intern endring Generelt 08.03.01085 2023.09.22 12:19:12
Deleliste fra kalender: lagt inn felt for 'Trukket' fra lager Verkstedsystem 08.03.01082 2023.09.21 12:07:12
Salgsordre med hurtigknapper: mulighet til å lagre kolonneoppsettet. Butikksystem 08.03.01079 2023.09.19 18:41:58
Vedlegg på service sorteres nå med dokument tilknyttet service først, deretter tilknyttet produkt til slutt tilknyttet modell Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 14:50:35
Nå mulig å booke henting selv om status er 'Deler bestilt', 'Deler restordre' eller 'Deler ankommet' Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 14:25:12
Ombrukt reparasjonsforsikring: Knapp lyser grønt og gir inntrykk av at produktet har reparasjonsforsikring Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 14:19:52
Service side 1/2: fjernet funksjon som viser større felt om du dobbeltklikker i feilsymptom/avtaler eller arbeidsrapport Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 14:14:02
Samsung: ved online bestilling av reservedel direkte fra service og du får erstatningsvare etter bestillingen gikk gjennom så skal nå MAB klare å bytte denne på servicen Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 12:47:09
Ordrekø: mulighet til å markere servicer og trykke "Overføre til kalender". Servicer blir da booket inn på valgt dato og tekniker. Dersom service allerede ligger i kalender blir den flyttet. Eventuelle tekster og varslinger blir flyttet over på nytt tidspunkt. Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 09:35:44
Integrasjon mot ServiceInfo: default vil nå manglende informasjon om butikk oppdateres Verkstedsystem 08.03.01078 2023.09.19 08:40:46
* Intern endring i MABnrTilKundenr Generelt 08.03.01077 2023.09.15 10:28:18
* Intern endring i Visma Business bulk-eksport Generelt 08.03.01075 2023.09.11 12:44:55
Lagt inn bedre formattering av Svenske telefonnumre. Dersom telefonnummer ikke inneholder bindestrek vet ikke MAB hvilket område det tilhører og nummeret blir da ikke nødvendigvis formattert Generelt 08.03.01075 2023.09.08 12:17:47

Nyttig
"Innlevert fra butikk": ny rutine under menyen "Service" som gir deg enklere oversiikt for å registrere innkomne servicer som 'Innlevert' dersom de er registrert på forhånd via f.eks ServiceWEB Verkstedsystem 08.03.01068 2023.09.05 12:36:11

Nyttig
Viktig
Fakturering av rapporterte servicer: default vil nå faktura sende på PDF tilbake til deg selv. Valget kan tas bort og lagres. Verkstedsystem 08.03.01067 2023.09.04 20:46:42
* Intern endring i SmartFaktura Generelt 08.03.01067 2023.09.04 15:34:28
XPOS: Dersom vi ikke får produktID (production_number) fra XPOS bruker vi nå product_number for å finne riktige koder istedet Verkstedsystem 08.03.01061 2023.08.25 09:10:57
Endre oppdrag når du får service inn elektronisk: sperre på å endre fra bekreftet betalbar tilbake til f.eks garanti er nå endret og åpen for enkelte leverandører/situasjoner Verkstedsystem 08.03.01060 2023.08.24 16:32:25

Nyttig
Viktig
Bestill rekvisita direkte i MAB. Trykk F1 og velg 'Bestille rekvisita...' øverst til høyre. Du får da en oversikt over rekvisita du kan bestille, antall du tidligere har bestilt etc. Om noe mangler i listen, gi oss beskjed så fikser vi. Generelt 08.03.01058 2023.08.23 13:51:39
Toveis SMS: fikset bruk av "Tvinge alle meldinger til denne brukeren" Generelt 08.03.01056 2023.08.21 13:19:45
XPOS: bruker nå produktid (det som evt. står foran /) istedet for modell i model_number, dersom det er utfylt, i getMadeRepairCodes Verkstedsystem 08.03.01056 2023.08.21 10:50:22
MAB åpnes nå på tilfeldig kunde for å unngå problemer om flere er inne på samme samtidig Verkstedsystem 08.03.01054 2023.08.17 14:29:31
OK BDAS: "Bruker" og "Telefon" på produkt følger nå med over til verksted Verkstedsystem 08.03.01051 2023.08.14 13:01:02

Nyttig
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Ordrekø' til å velge sortering i 'Ny ordrekø': Alfabetisk eller kronologisk med mulighet til å flytte opp og ned i listen. Verkstedsystem 08.03.01050 2023.08.14 10:17:28
Utgående epost fra Android: hvis det er definert at brukers epostadresse skal benyttes som avsender vil denne nå også benyttes som 'Reply-to' Generelt 08.03.01048 2023.08.04 16:20:17
XPOS: felt "Symptomkoder" for Gorenje er nå ikke påkrevd Verkstedsystem 08.03.01048 2023.08.03 14:13:38
Salgsordre: ordre med periodisering kan nå ikke legges til samlefakturering Butikksystem 08.03.01047 2023.08.01 11:00:49
Ny rutine for å konvertere Android-signering på salgsordre til PDF for å kunne støtte HTML-vilkår etc. Butikksystem 08.03.01043 2023.07.11 17:01:58
Varslingssenter: lagt inn visning av servicetrend. Øverste viser antall servicer per måned inkludert i fjor og årdet før. Nederste viser beløp. Inneværende måned er kun med dersom du har basert dag 15 i måneden. Antall og beløp beregnes på reparert dato, om service ikke er reparert beregnes det med statusdato. Status "Makulert" ignoreres Verkstedsystem 08.03.01042 2023.07.06 11:52:43
Lagt inn felt for 'Rabatt' på delelinje, service side 2 Verkstedsystem 08.03.01042 2023.07.06 08:13:42
* Intern endring i online kommunikasjon Verkstedsystem 08.03.01041 2023.07.05 14:02:56
* Intern endring i utskrift av PDF Generelt 08.03.01037 2023.07.03 16:48:44
Salgsordre med vedlegg kan nå slettes: bruker må da bekrefte dette ved å skriv inn sitt passord ved sletting av ordre. Butikksystem 08.03.01036 2023.07.03 12:00:03

Nyttig
Ny enkel og oversiktling måte å nullstille fakturaoppsett på kunder: 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'SmartFaktura' Generelt 08.03.01036 2023.07.03 11:20:57
Stående ordre: mulighet til å få rapport/varsling på epost. Settes opp i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Generelt' - nederst under liste over fakturaperioder. Butikksystem 08.03.01036 2023.07.03 10:04:22
Android signaturmodus: endret litt på design på PDF/utskrift av vilkår for å få bedre plass til vilkår samt mulighet for bilde av ID Generelt 08.03.01035 2023.06.30 14:05:01

Viktig
Nytt oppsett for integrasjon mot ServiceInfo Verkstedsystem 08.03.01032 2023.06.29 12:18:27
Bring/Fraktordre: utvidet med bedre støtte for flere kundenumre på samme bruker hos Bring Transportmodul 08.03.01025 2023.06.22 13:47:50

Nyttig
Fraktordre: mulighet til å booke opphenting. Kan også aktiveres som default i 'Administrasjon', 'Transport', 'Bring/Posten'. Foreløpig ikke mulig ved forsendelse direkte fra salgsordre Transportmodul 08.03.01025 2023.06.22 11:25:48
Electrolux: Makluere service med understatus 'Reparasjon ikke lønnsom' på leverandørnummer 239 vil gi spørsmål til tekniker om de ønsker at MAB automatisk sender epost til Electrolux med produkt- og kundeinfo så Eletrolux kan kontakte kunde for å gi kunde et tilbud på nytt produkt. Verkstedsystem 08.03.01021 2023.06.20 14:13:10
Makspris på service: man kan nå definere om dette er eks. eller ink. mva. Standard er ink. mva, kan endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Priser'. Kan også endres på servicen ved å dobbeltklikke på feltet til høyre for selve prisen (der det står eks. eller ink. mva) Verkstedsystem 08.03.01019 2023.06.14 12:56:14
Ved første innlogging blir bruker bedt om å bekrefte sin informasjon som telefonnummer, epost, bankkonto etc. Kan deaktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Sikkerhet', 'Genere't Generelt 08.03.01010 2023.06.07 11:35:18

Nyttig
Innlogging: bruker kan nå trykke 'Glemt passord eller låst bruker?' for å motta en SMS og epost med midlertidig kode som må skrives inn. Kan deaktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Sikkerhet', 'Generelt' Generelt 08.03.01010 2023.06.07 11:26:42
AutoMail: lagt inn støtte for automatisk innlesing av leads fra Tjenestetorget Generelt 08.03.01005 2023.06.02 12:02:35
Symptomliste fra Samsung fikset under 'Sjekkliste' Verkstedsystem 08.03.01001 2023.05.25 11:00:30
Integrasjon mot Tripletex: fikset feilmelding om data ikke posteres mot kunde Generelt 08.03.01001 2023.05.25 08:58:20
* Intern endring i GDPR-sletting Generelt 08.03.00991 2023.05.12 13:13:40
Modellregister: lagt inn 'Lev prod. kat' (Leverandørens produktkategori) Verkstedsystem 08.03.00990 2023.05.11 16:25:38
Integrasjon mot ReclaimIt ServiceInfo: mulighet til å spesifisere hvilke merker som skal eller ikke skal leses inn Verkstedsystem 08.03.00989 2023.05.11 12:03:25
Oppsett av bankterminal i Printeroppsett: kun synlig dersom terminaltype er kasse og kort er aktivert Generelt 08.03.00989 2023.05.11 11:39:31
Collectia: MAB får nå status fra Collectia når sak er gått til inkasso etc Generelt 08.03.00987 2023.05.10 15:00:16
Samsung: lagt inn støtte for symptom-liste. Påkrevd fra og med 24.05.2023 Verkstedsystem 08.03.00987 2023.05.10 12:59:13
* Intern endring Generelt 08.03.00986 2023.05.09 15:53:46

Nyttig
Lagt inn støtte for etikettskriver med løpende etiketter, f.eks Brother QL-1110NWB. Foreløpig kun ved utskrift av fraktorre, adresselapp og varelapp Generelt 08.03.00979 2023.05.04 11:33:52
* Intern endring i Online kommunikasjon mot BDAS Generelt 08.03.00979 2023.05.03 10:04:06
Integrasjon mot Ombrukt: fikset feilmelding ved registrering av produkt i lokalt lager Verkstedsystem 08.03.00976 2023.04.27 12:46:01
Endring i integrasjon mot XPOS: lagt til et par ekstra statuser og leser nå inn endringer utført siden forrige sjekk med 15 minutter overlap Verkstedsystem 08.03.00976 2023.04.27 11:49:36

Nyttig
'Sjekkliste': viser nå også arbeidsrapport og feilsymptom når du arbeider med IRIS-koder Verkstedsystem 08.03.00973 2023.04.25 11:53:37
* Intern endring Generelt 08.03.00973 2023.04.25 11:44:57

Nyttig
Serienummer inne på service: lagt til teller-felt til høyre for dette feltet. Her viser MAB lengde på inntastet serienummer med og uten spesialtegn. Dersom vi har oversikt over krav på lengde fra leverandør vil dette også vises. Verkstedsystem 08.03.00973 2023.04.25 11:38:17

Nyttig
Service: Hurtigknapper oppe til høyre på underfanene: S, B og R. Kopierer ut henholdsvis servicenummer, butikkordre og referanse til utklippstavle - dersom det er utfylt Verkstedsystem 08.03.00973 2023.04.25 11:17:57

Nyttig
'Kjøreliste': endringer loggføres Verkstedsystem 08.03.00973 2023.04.25 11:08:39

Nyttig
'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Varsling på status andre': mulighet til å velge antall dager etter statusdato service automatisk skal makuleres Verkstedsystem 08.03.00973 2023.04.25 10:47:08
* Intern endring i prisimport fra Also Butikksystem 08.03.00971 2023.04.17 12:13:11

Nyttig
Administrator kan nå åpne prisavtale direkte fra 'Priser' fra service side 2. Verkstedsystem 08.03.00971 2023.04.14 14:25:39
Varsel når man åpner arbeidsrapport om mulig duplikat produkt: Mulighet til å skru helt av dette varselet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter' Verkstedsystem 08.03.00970 2023.04.12 14:23:54
Service side 1, 2 og et par til: mulighet til å trykke på visning av antall timer servicen har vært åpen for å se hvor mye tid hver bruker har vært inne på servicen Verkstedsystem 08.03.00969 2023.03.31 11:10:24