Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
"Drag'n'drop" av PDF-ikon med $-tegn på under 'Fakturaer': lager PDF uten underbilag. Hvis du trykker ikonet istedet vil også underbilag bli med med mindre det er spesifisert i 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi' at underbilag ikke skal være med til denne kunden. Verkstedsystem 08.03.00400 2021.09.27 12:37:17
"Drag'n'drop" av PDF-ikon med $-tegn på under 'Kundens fakturaer': lager PDF uten underbilag. Hvis du markerer faktura og trykker ikonet istedet vil også underbilag bli med med mindre det er spesifisert i 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi' at underbilag ikke skal være med til denne kunden. Generelt 08.03.00400 2021.09.27 12:36:29
Ordrekø: lagt inn filter for 'Ønsket dato' Verkstedsystem 08.03.00399 2021.09.27 11:06:55

Nyttig
ServiceWEB: Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'IPServer, Webserver & Android', 'ServiceWEB', 'Vilkår og tekster' til å definere standard melding som vises til kunde om det blir forsøkt registrert garanti på et produkt dere ikke har garanti på. gnServiceWEBMerkenr gir merkenummeret for scripting Verkstedsystem 08.03.00392 2021.09.23 11:35:42
'Kvittering forevist' blir automatisk krysset av ved ny service dersom det er kryss i 'Salgsdata bekreftet/lagt inn kvittering' på produktet fra tidligere Verkstedsystem 08.03.00391 2021.09.23 10:49:39
* Intern endring ifbm Salgssted på produkt Verkstedsystem 08.03.00391 2021.09.23 09:53:24
Mulig å dobbeltklikke i felt for 'Tollkode' i 'Vareregister', 'Mer info' for oppslag. Kan også defineres på varegruppe og hovedvaregruppe Generelt 08.03.00388 2021.09.22 11:07:23

Nyttig
Viktig
Påkrevde vedlegg: Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Aktive felt for service' til å velge hvilke dokumenttyper som skal være mulig å velge og hvilke som skal være påkrevd å legge inn. Tekniker får advarsel når service åpnes dersom et påkrevd vedlegg mangler Verkstedsystem 08.03.00386 2021.09.21 16:39:04

Nyttig
Viktig
Inkassovarsel kan nå sendes elektronisk. Aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økononi', 'Betingelser (renter, gebyrer...)': rullgardin nesten nederst Generelt 08.03.00384 2021.09.21 13:43:50
Online kommunikasjon mot Bleken Data AS: dersom vi får kun en bindestrek som fornavn så blir det betraktet som bedriftskunde og fornavn blir blankt. Verkstedsystem 08.03.00384 2021.09.21 12:03:21

Nyttig
Epostoppsett: mulighet til å automatisk bruke innlogget brukers epostadresse/navn i eller som deler av avsenderes adresse/navn Generelt 08.03.00384 2021.09.21 11:50:20

Viktig
'Butikk', 'Verksted' og andre oppslagslister mot kunderegister: kunde blir nå kun med én gang som default selv om det er alternative søkealias på kunden (endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Generelle innstillinger'). Generelt 08.03.00384 2021.09.21 10:32:29

Nyttig
Viktig
Endret navn på status 'Ikke ankommet verksted' til 'Avtalt service'. Dette for at navnet skal bli mer riktig også for uteservice. Verkstedsystem 08.03.00384 2021.09.21 10:27:48

Nyttig
'Søknad om avtalenr': Lagt knap til høyre for 'Avtalenr' på side 1. Her vil du få opp standardtekster definert under 'Melding til leverandør'. PDF av arbeidsrapport uten priser legges ved automatisk og bruker får spørsmål om å endre status til 'Venter på ekstern part: Leverandør - venter på annen bekreftelse' dersom status ikke er låst på servicen. Verkstedsystem 08.03.00384 2021.09.21 10:18:20
Serviceanalyse: tar nå ikke med servicer i status 'Makulert' eller 'Kreditert' Verkstedsystem 08.03.00383 2021.09.20 18:41:36

Nyttig
Viktig
Eksternt verksted: dersom du har fått inn service elektronisk kan du velge korrekt verksted nederst på side 1 og trykke ENTER for å flytte deg til 'Dato'-feltet. Når du så trykker ENTER her vil du få spørsmål om servicen skal re-routes til det valgte verkstedet og status endres til 'Makulert - Service skal til et annet verksted' istedet for at du står som avsender hos det valgte verkstedet. Verkstedsystem 08.03.00383 2021.09.20 17:37:39

Nyttig
Produktkatalog: lagt inn støtte for IBX Catalog v2.40 Enterprise 08.03.00379 2021.09.15 10:23:03
Vareregister, Varegrupper og Hovedvaregrupper: lagt inn felt for UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) - https://www.gs1.no/support/standardbibliotek/dele/unspsc. Defineres på varegruppe eller hovedvaregruppe eller direkte på varen i 'Mer info'. Ved bruk (f.eks produktkatalog) brukes UNSPSC-kode på varen, hvis blank brukes kode på varegruppe, hvis blank brukes kode på hovedvaregruppe. Generelt 08.03.00377 2021.09.14 14:37:04

Nyttig
Fraktordre: lagt inn eget felt for oppkravsbeløp per linje Transportmodul 08.03.00377 2021.09.14 12:15:13

Nyttig
Vareregister: lagt inn rullgardin med valg for sortimentskoder som kan defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Varelager', 'Sortimentskoder' Butikksystem 08.03.00376 2021.09.13 10:21:58
Forbedret rutinen som finner korrekt betalingskonto basert på CardIssuerID/CardIssuerName fra bankterminal Generelt 08.03.00372 2021.09.09 11:47:56

Nyttig
Fakturakontroll: for forsendelser med # blir nå disse "slått sammen" på verdien foran #. F.eks vil Samsung ha 123#00010 for den første linjen og 123#00020 for den andre linjen på samme levering. Generelt 08.03.00372 2021.09.08 13:20:53
Kritisk
Viktig
Krever ny MAB Workstation versjon 8.3 (Build 370) Generelt 08.03.00371 2021.09.08 09:58:50
* Intern endring Generelt 08.03.00370 2021.09.07 12:42:46

Nyttig
'Belastning' endres nå automatisk fra 'Kunde - kreditt' til 'Kontant' dersom du endrer 'Leveringsmåte' til 'Hentes' og kundekategori står som 'Oppkravskunde' Verkstedsystem 08.03.00364 2021.09.02 11:39:33

Nyttig
Mulighet til å definere at servicer som skal 'Sendes' default endres til 'Kreditt'. Defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Priser'. Brukes f.eks. dersom produkt skal sendes som oppkrav. Verkstedsystem 08.03.00364 2021.09.02 11:37:47
Følgeseddel fra slagsordre kan nå skrives ut på kollietikettskriver. Aktivers i 'Alternativer', 'Printeroppsett' Butikksystem 08.03.00364 2021.09.02 10:24:33
Fikset feil ved visning av PDF kopi av salgsordre, service og faktura med link fra epost etc Generelt 08.03.00364 2021.09.01 12:58:56
Kommunikasjon mot LG: sender nå også 'Teknikers feilbeskrivelse' i feltet 'asc_repair_remark_desc' Verkstedsystem 08.03.00362 2021.08.31 15:50:10
Nye varer får nå blank dato i "Forrige mottak") Generelt 08.03.00360 2021.08.30 11:48:23
Fakturering av rapporterte servicer: definerer nå kryssene/de markerte servicene i "minne" istedet for i tabell. Dette gjør at flere kan bruke rutinen samtidig mot forskjellige leverandører/servicer Verkstedsystem 08.03.00351 2021.08.16 16:48:41

Nyttig
Innkommende SMS-meldinger: MAB leter nå for å knytte mot riktig service etc basert på historikk siste 21 dagene (3 uker) istedet for 14 dager (2 uker) Generelt 08.03.00349 2021.08.13 12:40:52

Nyttig
Drag'n'drop epost fra Outlook: nytt valg (i Administrasjon, Generelt, Generelle innstillinger) om MAB skal legge inn hele eposten, kun vedlegg eller epost og vedlegg hver for seg Generelt 08.03.00349 2021.08.13 12:02:39
Kunderegister: fikset søk på epostadresse Generelt 08.03.00349 2021.08.12 11:57:30

Nyttig
Online kommunikasjon mot eksternt verksted: når status oppdateres vil også statusdato oppdateres dersom status er endret Verkstedsystem 08.03.00332 2021.07.14 11:45:49
Transportkode: Lagt inn støtte for å vise en tekst/kommentar samt få opp et varsel om man endrer til en gitt transportkode Verkstedsystem 08.03.00327 2021.07.08 11:37:01

Nyttig
Mulig under 'Kundeinfo' fra service å endre navn på kunden (også under 'Adresser' i kunderegisteret) Verkstedsystem 08.03.00325 2021.07.07 11:27:01
Samsung-validering på service: invoice kan nå også begynne med 7 Verkstedsystem 08.03.00324 2021.07.06 15:43:54
Endret fra meldingsboks med 'Det er x igjen på lager av...' til vindu hvor du får full oversikt og kan åpne bestillinger etc Verkstedsystem 08.03.00323 2021.07.02 10:57:35
* Intern endring i schedule.programid=32 Generelt 08.03.00318 2021.06.18 11:35:52
Utskrift av arbeidsapport: Slått noen beløpsfelt for å spare litt plass Verkstedsystem 08.03.00318 2021.06.18 10:59:43

Nyttig
'Eksternt verksted' endret til link med 'Søk eksternt verksted'. Trykk på denne for å skrive inn en søketekst, f.eks deler av firmanavnet eller deler av poststedet etc Verkstedsystem 08.03.00314 2021.06.15 12:39:14

Nyttig
EHF: AccountingCost: legges nå inn på linjenivå basert på salgsordre: "Referanse" eller service: "Referanse". Kan overstyres per kunde under 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi' Generelt 08.03.00312 2021.06.11 14:07:49
Varsling om at produktinformasjon må bekreftes: fjernet fra status 'Innlevert'. Ligger nå kun på status 'Under arbeid' Verkstedsystem 08.03.00310 2021.06.09 12:27:58
"Fullføre service": pyntet litt på vinduet Verkstedsystem 08.03.00303 2021.06.04 09:50:40
Utskrift av arbeidsrapport: lagt inn tekst 'Oppdragstype: Betalbar' i rød tekst midt på hvis oppdragstype er betalbar. Enklere å se for de som utleverer service. Verkstedsystem 08.03.00303 2021.06.04 09:13:43

Nyttig
'Alternativer', 'Printeroppsett': lagt inn knapp for å teste hver funksjon direkte Generelt 08.03.00300 2021.06.03 15:09:17

Nyttig
Fullføre service: du kan nå få spørsmål om å opprette fraktordre hvis leveringsmåte er "Sendes". Aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon' ,'Verksted / Service', 'Service'. Fraktordre går til butikk dersom butikk er registrert, ellers til produktets eier. Transportmodul 08.03.00300 2021.06.03 14:12:40
Kalender: "Skriv ut deleliste": viser nå også fritekst-deler så lenge de har varenr utfylt Verkstedsystem 08.03.00297 2021.06.01 15:37:06

Nyttig
Varesøk: dersom innlogget bruker har rettigheter til å se innpris og innpris ikke er skjult på den aktuelle maskinen så vil nå kostpris vises til høyre i liste ved varesøk Generelt 08.03.00290 2021.05.26 09:52:41

Nyttig
Dersom man under 'Betaling' utbetaler et beløp (altså minusbelop) til konto for bank for man nå spørsmål om kontonummer pengene skal til. Det foretas ingen faktisk utbetaling hit, det er kun for å kunne skrive det inn i MAB Generelt 08.03.00289 2021.05.25 11:19:45
ELON: Integrasjon mot Voyado (Revide): vi henter nå kampanjer i JSON-format Generelt 08.03.00288 2021.05.21 14:05:16
CTRL+Pil opp og CTRL+Pil ned i felt hvor tekst/informasjon akkurat er endret vil nå først lagre informasjonen Generelt 08.03.00288 2021.05.21 12:33:55

Nyttig
Service: 'Produkt' åpner nå et eget vindu med visning istedet for å lukke ned servicen. Gjør at rutinen blir mye raskere Verkstedsystem 08.03.00277 2021.05.11 14:26:01

Nyttig
Masseutsendelse: mulighet til å legge inn vedlegg som legges ved på utsendelse av epost Enterprise 08.03.00271 2021.05.06 16:19:39
* Intern endring Generelt 08.03.00270 2021.05.06 15:43:00

Nyttig
Produktkatalog: mulighet til å velge 'Sortere på varenummer' under rullgardin for spesielle funksjoner Butikksystem 08.03.00269 2021.05.05 14:18:08

Nyttig
Salgsordre: mulighet til å bruke CTRL+F for å søke etter tekst i varenr, modell eller beskrivelse Butikksystem 08.03.00269 2021.05.05 14:05:19
Endret navn fra 2R til Returservice Transportmodul 08.03.00262 2021.04.30 08:42:49

Nyttig
Pristilbud (salgsordre): mulighet til å markere flere varer med mellomrom fra varesøk - for å legge inn flere varer Butikksystem 08.03.00259 2021.04.28 22:44:15

Nyttig
EHF faktura fra service: 'Contact\Name' blir nå satt til butikkens navn dersom faktura går til hovedkontor. Dette gjelder ved direktefakturering, ikke samlefakturering. Verkstedsystem 08.03.00257 2021.04.28 12:28:31

Nyttig
Viktig
Ordrekø: Mulighet til å sende SMS til alle markerte servicer. Kan også inneholde <%spesialkoder%> som tilpasser seg hver service/kunde. Mobilnummeret på produktet blir valgt først, hvis dette er blankt sendes det til mobilnummeret på kunden. Verkstedsystem 08.03.00257 2021.04.28 10:02:26

Nyttig
Viktig
"Tidligere lagrede ordre": viser nå default kun for innlogget avdeling. Mulig å endre filtrering nederst på siden. Default kan endres under 'Alternativer', 'Alternativer', 'Generelt', 'Avdelingstyrign' Butikksystem 08.03.00252 2021.04.23 11:41:09
Bring: Ved booking av opphenting hvor telefonnummer på kunde er tomt brukes "ditt" telefonnummer (i firmainfo eller avdeling) Transportmodul 08.03.00251 2021.04.22 17:15:04

Viktig
Åpne service eller 'Kundens produkter' låser nå tilgang til det aktuelle produktet og servicer på dette produktet Verkstedsystem 08.03.00251 2021.04.22 16:44:40

Nyttig
Viktig
Mulighet under 'Alternativer', 'Verkstedsystem' til å aktivere varsel, når du går inn på arbeidsrapport, om ikke salgsdata er bekreftet på garantiservice Verkstedsystem 08.03.00251 2021.04.22 16:39:29

Nyttig
Samlet og forbedret visning av feil og informasjon når du går inn på arbeidsrapport (service side 2) Verkstedsystem 08.03.00251 2021.04.22 16:39:05
* Intern endring Generelt 08.03.00251 2021.04.22 15:57:14

Nyttig
Returservice: mulighet i kunderegister, 'Mer info', 'Oppsett på kunde' til å spesifisere at booking ikke er nødvendig på denne kunden Transportmodul 08.03.00242 2021.04.16 10:23:02

Nyttig
Viktig
'Salgsdato' på service: endret fargekoder til: lysegrønn: kontrollert, lyserød: ikke kontrollert Verkstedsystem 08.03.00242 2021.04.16 09:17:06

Nyttig
Feilmeldinger ved elektronisk rapportering: lagt inn kolonne for 'Servicestatus' Verkstedsystem 08.03.00241 2021.04.15 14:29:53
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Transport', 'Bring API': Mulighet til å sette inn tekst for standard 'Avsender kontakt navn'. Hvis blank brukes ditt firmanavn Transportmodul 08.03.00238 2021.04.14 15:46:15
Online delebestilling mot Samsung: bruker nå 'Leveringsadresse' istedet for 'Postadresse' fra Administrasjon Verkstedsystem 08.03.00232 2021.04.12 12:33:37

Nyttig
Ordrekø: Dersom ordrekø tar mer enn 10 sekunder vil den automatisk bli markert for at den manuelt må oppdateres. Den vil også fjernes fra Varslingssenter om den ligger der Verkstedsystem 08.03.00230 2021.04.10 20:34:06

Nyttig
Viktig
Ny ordrekø: aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Service'. Gamle ordrekøer kan automatisk importeres. Denne vil etter hvert automatisk bli aktivert og den gamle blir borte Verkstedsystem 08.03.00225 2021.04.08 19:11:26

Nyttig
'Kundens fakturaer': mulighet til å markere flere fakturaer og trykker PDF-ikonet for å generere PDF av alle de markerte fakturaene. Disse PDF-filene legges så i utklippstavlen Generelt 08.03.00225 2021.04.07 20:16:06
Ordrekø: lagt inn eget felt for 'Kostnadsoverslag besvart tidspunkt' Verkstedsystem 08.03.00224 2021.04.07 16:16:38

Nyttig
EHF: når du legger inn orgnr som skal motta EHF-faktura i 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi' blir dette verifisert mot DIFI.no Generelt 08.03.00223 2021.04.07 11:48:05

Nyttig
EHF faktura: mulighet under 'Kundeinfo', 'Mer info', 'Økonomi' til å spesifisere 'EHF: AccountingCost' Generelt 08.03.00220 2021.03.30 22:21:14
2R/Returservice blankett fra service: mulighet til å sende QR-kode direkte til kundens mobil. Denne QR-koden vises så frem når kunden leverer produktet inn på posten - Posten skriver da ut kollietikett. NB! Ikke alle innleveringsteder har støtte for dette! Transportmodul 08.03.00217 2021.03.30 13:52:32