Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato

Nyttig
Viktig
Ved tapsføring under "Betaling" på faktura får du nå spørsmål om MAB automatisk skal tilbakeføre MVA til respektive MVA konto Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:42:22
* Intern endring i bokføring av MVA Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:25:30

Nyttig
Aktiviteter: om man går inn fra "Hovedbilde" får man oversikt over "egne" aktiviteter som default, om man går inn fra "Kunderegisteret" får man oversikt over "alle brukernes" aktiviteter som default Butikksystem 08.02.00002 2020.05.20 17:26:43
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: Valutakurs regnes nå fra avtale på kunde som belastes eller fra valuta på tidspunkt når prisavtale hentes inn på service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 16:10:37
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: lagt inn egen tabell for å lagre unik valutakurs per valuta per service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 15:53:49

Nyttig
Salgsordre: "Send / skriv ut" forbedret Butikksystem 08.01.00097 2020.05.19 11:09:37
Canon: Out-of-warranty-rapport fikset Verkstedsystem 08.01.00095 2020.05.14 16:09:44

Nyttig
'Vis bestillinger': lagt inn knapp for 'Mottak av varer' direkte når man har valgt en bestilling Generelt 08.01.00091 2020.05.08 09:13:39

Nyttig
Hurtigregistrering: ved søk på telefonnummer fra første telefon-feltet vises nå også kontakter med det aktuelle nummeret. Om man velger en kontakt blir "Bruker" satt til denne personen samt man får spørsmål om dette telefonnummeret skal brukes på produktet Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 11:55:24

Nyttig
Fullføre salgsordre med veksel: etter kasseskuff er åpnet vises meldingsvindu med veksel som skal tilbake til kunde Butikksystem 08.01.00089 2020.05.07 11:53:27

Nyttig
Viktig
Kostnadsoverslag: valg i 'Administrasjon', 'Vkersted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter', om du standard ønsker å lagre PDF av arbeidsrapport som vedlegg ved utsendelse av kostnadsoverslag fra service Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 09:56:55
Lagt inn videoer som gyldig attachment extensions Generelt 08.01.00087 2020.05.05 13:41:12
Serviece: egen knapp for utskrift av "Produktetikett" Verkstedsystem 08.01.00085 2020.05.04 11:03:01

Nyttig
Lagt inn støtte for egne unike leverandørnumre på tvers av MAB-installasjoner Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:31

Nyttig
Viktig
Lagt inn støtte for 8-sifret leverandørnummer Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:22
SMTP passord blir nå kryptert Generelt 08.01.00083 2020.04.29 16:46:05

Nyttig
Service side 2: lagt inn egne knapper for å ta direkte utskrift av henholdsvis arbeidsrapport med og uten pris Verkstedsystem 08.01.00081 2020.04.29 12:36:26

Nyttig
Salgsordre med restordre: mulighet i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Fullføre salgsordre' til å definere om MAB skal hindre bruker å fullføre salgsordr med restnoterte ordrelinjer, om bruker skal få spørsmål om å flytte restnoterte ordrelinjer til ny ordre eller om ordre skal fullføres som normalt Butikksystem 08.01.00081 2020.04.29 12:02:31
* Intern endring Generelt 08.01.00080 2020.04.28 23:14:59

Viktig
'Standard sendingsmetode' i 'Kunderegister', 'Mer info' er nå flyttet fra 'Oppsett for kunde (2)' til 'Avansert oppsett (4)' Transportmodul 08.01.00080 2020.04.28 22:31:53

Nyttig
Viktig
SMTP: lagt inn støtte for å sende via servere som krever SSL eller TLS, f.eks Office365 Generelt 08.01.00079 2020.04.28 13:02:17

Nyttig
Vipps: lagt inn bedre feilmelding Generelt 08.01.00079 2020.04.28 11:28:48

Nyttig
'Administrasjon', 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet': erstattet kolonne med 'Passord til ny knapp 'Endre passord' Generelt 08.01.00074 2020.04.23 12:06:09

Nyttig
Viktig
Vipps på salgsordre: Mulighet til å foreta forhåndsbetaling om du går inn på 'Fullføre' Butikksystem 08.01.00071 2020.04.21 13:00:23

Nyttig
Viktig
Vipps: fikset så man kan ta ny betaling selv om man avbryter en betaling på en ordre Generelt 08.01.00070 2020.04.21 09:58:41

Nyttig
Kunderegister: mulighet under 'Mer info', 'Oppsett for kunde (2)' til å 'Deaktivere kunde etter dato' Generelt 08.01.00070 2020.04.20 15:41:46
Fraktordre fra salgsordre: avsenders referanse settes nå til 'Ordre xxx (selgers navn)' Butikksystem 08.01.00070 2020.04.16 19:53:16
* Intern endring i sjekk av låst konteringsjournal ved egendefinert dato Generelt 08.01.00069 2020.04.14 12:16:12

Viktig
'Betaling' på faktura: Når du trykker 'Lukk' vil status automatisk settes tilbake til inkasso, inkassovarsel, purret eller "Fakturert" dersom faktura ikke lenger er fullstendig betalt. For å fjerne gebyr/renter må man bruke knappen 'Fjern renter og gebyr' Generelt 08.01.00065 2020.04.03 09:09:10

Nyttig
Viktig
Ny rapport: 'Måndsstatistikk': viser antall registrerte serviceoppdrag per måned fordelt på de 5 siste årene. Tar ikke med servicer i status 'Makulert'. Finnes under menyen 'Service', 'Servicerapporter', 'Serviceanalyse' Verkstedsystem 08.01.00064 2020.04.02 11:37:01
CTRL+S for å hente inn snarveier: fikset litt om du henter inn flere av gangen Generelt 08.01.00064 2020.04.02 10:33:31
Vipps integrasjon i testfase Generelt 08.01.00062 2020.04.01 19:37:54
* Intern endring i eksport til Uni Økonomi Generelt 08.01.00062 2020.04.01 10:41:52
Prisavtale: eksport og import tar høyde for modell, merkenr, leverandørnr, modellens varegruppe, leverandørens varegruppe og modellens varenr Verkstedsystem 08.01.00057 2020.03.25 11:37:03
Prisavtale på service: om man henter inn prisavtale på service på nytt vil eksisterende beløp i "Returporto" bli liggende om MAB ikke finner korrekt kostpris fra fraktordre Verkstedsystem 08.01.00057 2020.03.25 10:41:40

Nyttig
Salgsordre: lagt til to spesialfunksjoner for å eksportere salgsordre til utklippstavle Butikksystem 08.01.00056 2020.03.24 13:42:37
Valutaimport fra DNB: oppdatert adresse for webservicen til DNB; den gamle er fortsatt aktiv men sender ikke oppdatete data Generelt 08.01.00055 2020.03.23 15:27:41
"Innleveringskvittering som HTML" -> "Innleveringskvittering på epost" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 14:56:07

Nyttig
"Innleveringskvittering som HTML": Tekst i epost er nå endret til "Ordrebekreftelse / Innleveringskvittering for service xxx" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 14:55:11
Oppdatering av modellregisteret fra Schedule er nå fikset; tar høyde for modeller markert som slettet etc Generelt 08.01.00053 2020.03.18 12:17:37
Service: Utskrifter: aktivert "Innleveringskvittering som HTML" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 11:26:20

Nyttig
Ordrekø: mulig å få lagt opp at ordrekø skal sendes på epost (med Excel-vedlegg) til gitt mottaker på gitte dager, ta kontakt for oppsett Verkstedsystem 08.01.00049 2020.03.16 11:58:33

Nyttig
Service: nytt vindu for "Utskrifter" slippes nå isteden for på kursdagen 27. mars som ble avlyst Verkstedsystem 08.01.00049 2020.03.16 11:23:51

Nyttig
Online kommunikasjon mot ServiceInfo/Reclaimit: import av ny service: MAB tar nå bort +47 foran telefonnummeret Verkstedsystem 08.01.00048 2020.03.13 11:18:19

Nyttig
Fakturakontroll: lagt inn felt for 'Leveringsnr' Generelt 08.01.00047 2020.03.12 10:48:50
* Intern endring i unzip Generelt 08.01.00042 2020.03.10 20:56:19

Nyttig
Service: Priser: "Betalbar arbeid"-felter er låst om oppdragstype er "Garanti", "Mangel", "Lagergaranti" eller "Internasjonal garanti". Alternativt er "Garanti arbeid"-feltene låst Verkstedsystem 08.01.00042 2020.03.10 19:45:21

Nyttig
Hurtigregistrering av service: du kan nå søke i "Butikk"-feltet.. MAB vil til slutt søke i kunderegister/online. Velger du en butikk/kunde her vil denne markeres som butikk velges Verkstedsystem 08.01.00042 2020.03.10 19:40:50
Ved søk i kunderegister på kun tall; nå får man nytt vindu med spørsmål om hvilket felt man skal søke på Generelt 08.01.00042 2020.03.10 18:29:30

Nyttig
Forsendelsesrapport: lagt inn utskrift av kostpris Transportmodul 08.01.00039 2020.03.05 14:56:32

Nyttig
Viktig
Bring API/Fraktordre: lagt til en kolonne til høyre for valgt transportmetode som viser eventuelle feilmelding på den aktuelle transportmetoden Transportmodul 08.01.00038 2020.03.04 12:04:18

Nyttig
Leverandørregister: lagt inn rutine for enkelt å kunne opprette merker herfra Generelt 08.01.00036 2020.03.02 17:40:36

Nyttig
Utleie: produkter som skulle vært innlevert er nå røde mens de som er purret er sorte. Elementer som skulle vært innlevert før i dag blir markert med "dato til" i dag i visning så det er enklere å se hvilke som ikke er innlevert Butikksystem 08.01.00035 2020.02.28 10:47:24

Nyttig
Viktig
Schedule: ny rutine for å rydde opp i delelager/vareregisteret. Deler/varer eldre enn X år flyttes til mellomregisteret, deler/varer eldre enn Y år slettes. Deler/varer med beholdning eller som ikke er antall- eller individvarer røres ikke Generelt 08.01.00035 2020.02.28 09:17:38

Nyttig
Viktig
Vareimport: MAB vil nå automatisk kjenne igjen leverandør basert på leverandørnummer og/eller leverandørnavn og vise knapp 'Vareimport' dersom vareimport er tilgjengelig før denne leverandøren. Knappen vises under 'Kunderegister', 'Mer info' på den aktuelle leverandøren. Importrutiner blir fortløpende lagt inn. Endringer kan gjøres under 'Kunderegister', 'Mer info', 'Avansert oppsett', 'Oppsett for vareimport'.. Standard oppsett er at alle varer/deler blir importert til mellomregisteret Generelt 08.01.00033 2020.02.27 21:34:51
'Videre' på service: nå vises alle spørsmål summert til ett istedet for mange separate Verkstedsystem 08.01.00030 2020.02.27 11:01:45
Ny versjon av MABDotNetTools.PDF Generelt 08.01.00026 2020.02.25 13:02:52
Standardtekster på utskrift: nå fjernes ikke tomme linjer Generelt 08.01.00025 2020.02.24 09:58:27
Schedule: mulighet til å sette opp automatisk oppdatering av modellregister per leverandørnummer, anbefales å kjøre natt til mandag mellom kl 04:00 og 06:00 Verkstedsystem 08.01.00019 2020.02.18 19:08:45
Service: Utskrifter: endret utseende, fjernet 'Innleveringskvittering som HTML' og 'Send arbeidsrapport som HTML' Verkstedsystem 08.01.00017 2020.02.15 17:47:26
* Intern endring Generelt 08.01.00017 2020.02.15 16:53:47
Automatisk foreslå IRIS-koder: er nå kun default skrudd på dersom du har hatt minst 20 servicer innom status 'Lagt til elektronisk rapportering' eller 'Elektronisk rapportert' det siste året Verkstedsystem 08.01.00014 2020.02.12 14:41:33
Kritisk
Nyttig
Viktig
GDPR-sletterutine sletter nå informasjon eldre enn x år på en kunde selv om selve kunden skal beholdes Generelt 08.01.00007 2020.02.10 21:20:34
Mulighet å bruke 'Egendefinert arbeidsdato' selv om kassesystemloven er aktivert; bruker må logge inn for å endre/aktivere rutinen Generelt 08.01.00006 2020.02.10 14:46:02
GDPR sletting forbedret Generelt 08.01.00003 2020.02.09 12:58:31
Default vil nå alle kunder gå gjennom GDPR-sletting om ikke annet er spesifisert Generelt 08.01.00002 2020.02.08 17:01:09

Nyttig
'Service side 1': ny visning med liste over servicer, kan sorteres Verkstedsystem 08.00.00099 2020.02.07 18:44:23

Nyttig
'Kundens produkter': ny visning av alle kundens produkter nederst i liste som kan sorteres. Multiservice kan bruke drag'n'drop for å koble sammen produkter Verkstedsystem 08.00.00099 2020.02.07 18:43:47

Nyttig
Prisavtale: Returporto: mulighet for at MAB finner listepris automatisk. Om ikke listepris finnes, brukes kostpris eller pris på utsendelse isteden for innsendelse Verkstedsystem 08.00.00098 2020.02.05 14:22:04

Nyttig
DPI/oppløsning endret ved scanning av dokumenter. Nå satt til 150DPI Generelt 08.00.00097 2020.02.05 09:10:15
Hurtigtast CTRL+F1 for å lagre skjermbilde og legge inn på åpen service, salgsordre etc Generelt 08.00.00093 2020.01.31 15:13:05
* Intern endring for sjekk av minstebeløp for oppfølging: sjekker nå også faktura med status betalt; om faktura er overbetalt med beløp under x kroner Generelt 08.00.00093 2020.01.31 13:29:10
Leverandørregister: lagt inn mulighet til å legge inn merker på leverandørene Generelt 08.00.00088 2020.01.27 12:12:07

Viktig
Service side 1: Forundersøkelse: feltet er nå skrivebeskyttet, kun mulig å sette ved registrering. Dette fordi feltet er (bør/skal ha vært) vist kunde og skal således ikke få ny informasjon Verkstedsystem 08.00.00088 2020.01.27 10:58:47

Viktig
Bring API: tatt bort evarsling på 4850 Ekspress neste dag da dette ikke støtte på gamle tjenester Transportmodul 08.00.00087 2020.01.24 08:37:23
Fikset automatisk oppdatering én gang dersom du ønsker å oppdatere til en versjon nyere enn godkjent Generelt 08.00.00087 2020.01.24 08:32:46

Nyttig
Kundesøk: dersom du skriver inn et telefonnummer eller en epostadresse i "vanlig kundesøk" vil MAB først søke i kontaktregisteret for å se om en kontaktperson har dette nummeret/epostadresse og spørre om denne kunde skal bukes. Kontaktens navn settes som referanse/bruker på salg/service Generelt 08.00.00086 2020.01.23 14:16:31

Nyttig
Hurtigregistrering av service: dersom du fyller ut 'Bruker' og dette matcher med en kontaktperson blir telefon og epostadresse til kontaktpersonen lagt inn på produktet Verkstedsystem 08.00.00086 2020.01.23 12:07:08
Salgsstatistikk: Egendefinert: fikset visning/eksport av korrekt kostpris på fakturerte stående ordre Butikksystem 08.00.00086 2020.01.23 09:15:39
EHF: fikset feilmelding ved overføring av kreditnota (File not found) Generelt 08.00.00086 2020.01.23 08:44:49

Nyttig
Prisavtale: Transport: det er nå mulig å definre at du skal bruke forsendelsens listepris som transport. Dette krever API integrasjon mot Bring. Du får varsel når du fullfører service i MAB (ikke til reparert), dersom forsendelse ikke ligger inne eller om listepris ikke er kjent på den aktuelle forsendelsen. NB! Kun dersom leveringsmåte er 'Sendes' Verkstedsystem 08.00.00085 2020.01.22 16:23:06
Kritisk
Nyttig
Viktig
Prisavtale: nytt oppsett for 'Transport'. Viktig å se gjennom prisavtaler hvor dere får betalt kun én vei (der hvor det er kryss i "Automatisk hvis 'Leveres', 'Leveres butikk', 'Hentes' eller 'Uteservice'...) Verkstedsystem 08.00.00085 2020.01.22 15:42:47
GDPR: forbedret hastighet på GDPR-sletting Generelt 08.00.00081 2020.01.16 19:08:12

Viktig
EHF: fikset feil i EHF3.0 dersom faktura/kreditnota er avrundet Generelt 08.00.00080 2020.01.16 13:16:00
Bang&Olufsen: bruker nå kun én Global ROS ID per kunde (kunderos.avd=0) Butikksystem 08.00.00080 2020.01.14 17:29:14
'Kommentar til leverandør' er nå skjult på Electrolux fordi disse ikke har støtte for dette feltet Verkstedsystem 08.00.00080 2020.01.14 09:44:29
Fjernet rapportering til NRK i kommunikasjon mot Logiq Butikksystem 08.00.00076 2020.01.10 10:07:35

Viktig
Varsling på 'gamle servicer': Denne funksjonen er nå fjernet fordi ordrekø og varslingssenter har tatt over funksjonen Verkstedsystem 08.00.00075 2020.01.09 13:52:53
Fraktordrerapport: forbedret denne til å støtte alle transportmetoder Transportmodul 08.00.00072 2020.01.07 14:43:39
Mulighet i 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt', til å definere at du ønsker å bruke 'Postadresse' isteden for 'Leveringsadresse' som avsender Transportmodul 08.00.00071 2020.01.07 11:42:07
Fullføre salgsordre: Endret hurtigtast for å merke ordren til F2 Butikksystem 08.00.00071 2020.01.07 10:57:51

Nyttig
F8 fra service går til valgt del i delelager Verkstedsystem 08.00.00071 2020.01.07 10:13:54
Fjernet oppsett for DPI og farge/sort-hvitt ved scanning direkte inn i MAB. Fast oppsett er nå farge med 300DPI Generelt 08.00.00069 2020.01.02 20:33:23

Nyttig
Viktig
Lagt inn mulighet til å legge inn grense på størrelse på vedlegg i MAB. Default 50MB. Defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Generelle innstillinger' Generelt 08.00.00069 2020.01.02 20:17:57

Nyttig
Viktig
'Fakturering av rapporterte servicer': status på servicen må nå være 'Reparert', 'Lagt til elektronisk rapportering', 'Elektronisk rapportert' eller 'Rapportering avvist' Verkstedsystem 08.00.00067 2019.12.31 11:24:26

Nyttig
Viktig
Mulighet til å markere tekst i tekstboks, trykke høyre musknapp og velge 'Oversett til engelsk' eller 'Oversett til norsk' Vedlikeholdsmodul 08.00.00065 2019.12.30 12:25:55

Nyttig
Lagt inn støtte for å legge/lese inn OpenDocument text/spreadsheet (ODT/ODS) Generelt 08.00.00065 2019.12.27 13:32:00

Nyttig
Viktig
Kalender: mulighet til å spesifisere om dagen skal starte på arbeidsplassen eller hjemme hos tekniker. Teknikers hjemmeadresse legges da inn i 'Administrasjon, 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet' Verkstedsystem 08.00.00063 2019.12.23 13:18:38

Nyttig
Optimalisere kjørerute: du kan nå trykke CTRL+Opp og CTRL+Ned for å flytte elementet opp/ned i rekkefølge Generelt 08.00.00062 2019.12.20 16:26:10
* Intern endring på Vedlegg (CRM)... Generelt 08.00.00061 2019.12.20 12:09:49

Nyttig
Prisavtale: mulighet per prisavtale til å definere at avstand kun skal legges inn for én vei til kunde, ikke tur-retur som er default Verkstedsystem 08.00.00061 2019.12.20 09:51:59

Nyttig
Salgsordre: knapp som viser 'Salg per kundereferanse i år' Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:50:54

Nyttig
Lagt inn rapport 'Eksportere salg på denne kunden' i kunderegisteret Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:50:12

Nyttig
Salgsordre: lagt inn felt for 'Kundens referanse' per varelinje. Kan aktiveres i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt'. Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:49:44

Viktig
Oppdatering vil endre 'Antatt ferdig' til seneste dato servicen ligger i kalenderen dersom den ligger i kalenderen Verkstedsystem 08.00.00060 2019.12.19 09:45:19

Nyttig
Viktig
"Antatt ferdig": dersom servicen ligger i kalenderen så er nå dette feltet låst til så du kun kan sette feltet fra kalenderen (seneste dato blir lagret her) Verkstedsystem 08.00.00060 2019.12.19 09:18:22
MAB Webserver "shortlink" er nå case sensitive Generelt 08.00.00057 2019.12.17 10:46:52

Nyttig
Det er nå lagt inn støtte for bruk av OpenOffice om ikke Office er installert på maskinen. OpenOffice blir prioriert i valieringsrekkefølge. Det er ikke mulig å lagre Office 2003+ XML-format med OpenOffice Generelt 08.00.00057 2019.12.17 10:44:16

Nyttig
Viktig
Kalender: knapp for å 'Optimalisere kjørerute'. Denne legger kalenderelementene i anbefalt rekkefølge for optimalisert kjørerute Verkstedsystem 08.00.00057 2019.12.16 20:55:51

Nyttig
Reskalering: lagt til ny reskalering hvor tekst etc forbli samme størrelse men mer informasjon blir synlig. Definers i 'Alternativer' ('Endre oppsett'), 'Generelt' Generelt 08.00.00057 2019.12.12 19:24:20
Bring/Posten API: Lagt inn støtte for nye (revised) tjenester Transportmodul 08.00.00057 2019.12.12 13:06:46

Nyttig
Viktig
Service side 2: ved bruk av 'Bestille' og du ønsker å bestille alle delene på servicen så får du et varsel dersom én eller flere delelinjer allerede er bestilt; disse blir ikke bestilt på nytt. Om du ønsker å bestille disse på nytt må dette gjøres manuelt på én og én delelinje. Verkstedsystem 08.00.00057 2019.12.12 12:07:03
Firma/avdelingsinformasjon: lagt inn falt (som blir automatisk utfytt) med GPS lat og long Generelt 08.00.00056 2019.12.11 16:41:47
Bring API: lagt inn telefon som frivillig. EVARSLING blir automatisk brukt dersom enten mobil eller epost (eller begge) er utfylt Transportmodul 08.00.00056 2019.12.09 12:28:32
* Intern endring i kart Generelt 08.00.00056 2019.12.09 11:31:12

Nyttig
CRM/Service: bruk av 'MAL' som vedlegg: lagt inn støtte for script (<%=xx=%>) også i Excel Verkstedsystem 08.00.00055 2019.12.06 14:58:36
Bring: lagt inn at telefonnummer er valgfritt for Bring isteden for påkrevd Transportmodul 08.00.00054 2019.12.06 11:14:49

Nyttig
Service side 1: lagt inn egen knapp for å endre status til "Under status" med hurtigtast ALT+N Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 16:24:48
Ordrekø: lagt inn felt for IMEI og RMA Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 16:16:02
Vedlegg på service: mulighet til å skrive ut Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 13:37:48

Nyttig
'Tidligere lagrde ordre' og 'Salg på kunden': mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Generelt', til å velge å vise 'Serienr' isteden for 'Modell' i listen Butikksystem 08.00.00053 2019.12.05 11:58:21
Kart: oppdatert kartfunksjon for raskere visning Generelt 08.00.00048 2019.11.29 13:56:46
EHF faktura: det er nå mulig å spesifisere epostadresse (linje to) som skal motta PDF fakturakopi ved utsendelse av EHF faktura Generelt 08.00.00048 2019.11.29 12:37:42
Lagt inn egen knapp utenfor betalingslinje under 'Betaling' for å tilbakeføre betaling Generelt 08.00.00048 2019.11.29 11:52:59

Viktig
Innlesing av KID-betalinger: dersom faktura nå ikke blir funnet basert på KID så vil ikke betaling legges inn Generelt 08.00.00047 2019.11.28 11:54:32

Nyttig
Viktig
"Reservedelsliste" på Samsung: når du bruker deler herfra får du nå spørsmål om du ønsker å bruke erstatningsdel dersom du har erstatningsdel tilgjengelig i lager Verkstedsystem 08.00.00046 2019.11.27 14:07:24