Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
* Intern endring Generelt 08.02.00047 2020.07.27 13:55:09
Depositum: forbedret depositumsvinduet vedrørende betalingsmetode Verkstedsystem 08.02.00043 2020.07.20 11:46:03
ELON: Deaktivert 'Annen finansiering' Butikksystem 08.02.00042 2020.07.17 12:07:38
* Intern endring i kart Generelt 08.02.00041 2020.07.13 11:20:04
* Intern endring på Altf10-funksjon Generelt 08.02.00037 2020.07.08 10:23:40

Nyttig
Vedlegg på salgsordre: mulighet til å markere at vedlegg skal følge med på epost ved forsendelse til kunde (også faktura på PDF på epost etc) Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 14:24:27
Salgsordre: Om du selger en vare merket varetype 'Portovare' får du muligheten til å velge antall kolli, utleveringsmåter etc Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 11:44:35

Viktig
Salgsordre: Ikke mulig å endre leveringsmåte/leveringsdato i 'Fullføre salgsordre', dette må nå endres inne på salgsordre Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 11:44:01
Bring API: bruker nå Bring API Shipping Guide 2.0 for å finne pris og mulige forsendelsesmetoder på kunde/salg/fraktordre Transportmodul 08.02.00035 2020.07.07 09:42:20
* Intern endring i rutine for å finne knytning mot modellregister Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:51:59
Kalender: Optimalisere rute: legger nå elementer på samme adresse under hverandre Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:17:56
Kalender: Optimalisere rute: ignorerer nå elementer med låst tidspunkt Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:17:43
AppendFromExcel: muliggjør tvangsbruk av Excel, OpenOffice eller standard import Generelt 08.02.00033 2020.07.03 11:50:56
* Intern endring på ok_status Generelt 08.02.00032 2020.07.02 22:24:49
Service side 4 (IRIS): 'Feilmeldinger ved elektronisk rapportering' viser nå kun aktive feilmeldinger. Det er også mulighet til å bekrefte feilmeldingene ved å skrive inn kommentar eller koble feilmelding mot vedlegg Verkstedsystem 08.02.00031 2020.07.02 17:37:16
Lagt inn importrutine for Tura Scandinavia (NB! Import for følgende ligger inne fra før: Harman Kardon, ALSO, Itegra/Komplett, TechData, Telering, Flak og Kellox) Generelt 08.02.00031 2020.07.02 11:22:56

Nyttig
Viktig
Bring API: Mulighet til å velge transportforsikring lagt inn på produkt Pakke til bedrift, Pakke til hentested (privat), På døren (privat) og Returservice dør-dør (Bedrift) (kodene 5000, 5800, 5600 og 9000) Transportmodul 08.02.00030 2020.06.30 13:20:24
Salgsordre: når du trykker "Mer info" på en "portovare" åpnes forsendelse/kolli for aktuell ordre Butikksystem 08.02.00028 2020.06.29 14:52:55
Salgsordre: ved fullføre salgsordre hvor restordre flyttes til ny ordre _og_ forsendelse skal sendes: fjernet automatisk korrigering av porto. Dette må nå gjøres ved å endre "Kolli" Transportmodul 08.02.00028 2020.06.29 12:12:08
* Intern endring i Excel-import Generelt 08.02.00027 2020.06.26 10:24:00
Fjernet 'Varsel hvis Frakt er tom og service skal Sendes' fordi feltet "Transport" skal benyttes Generelt 08.02.00025 2020.06.22 12:04:23

Nyttig
Kalendertider på tekniker: endret rutine så du må lagre før alle data er aktive Verkstedsystem 08.02.00023 2020.06.18 15:51:58

Nyttig
Ved statusending _til_ en status så vil eventuelle tidligere varslinger sendt ut på status du endrer _til_ bli markert som "gamle" og nye varslinger vil eventuelt sendes ut om de ikke er stoppet. Verkstedsystem 08.02.00022 2020.06.18 13:21:22

Nyttig
Leverandørregister: mulighet til å 'Flytte til nytt leverandørnummer'.. hvis samme leverandør ligger inne med flere forskjellige leverandørnumre f.eks Generelt 08.02.00021 2020.06.15 13:00:03

Nyttig
RFID smartkort innlogging implementert Generelt 08.02.00018 2020.06.10 15:16:00

Nyttig
Bestille del: lagt inn egen knapp for å legge del i bestilling _og_ endre servicestatus til 'Deler bestilt' for å unngå for mange spørsmål Verkstedsystem 08.02.00018 2020.06.10 11:33:54
* Intern endring i Schedule Generelt 08.02.00018 2020.06.10 11:12:28
* Intern endring i fixmisc Generelt 08.02.00016 2020.06.08 08:15:28
Service: fikset automatisk oppslag av pris på returporto hvis prisavtale skal bruke det (finner pris på utgående fraktordre til kunde) Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.05 14:06:35
Fullføre service: lagt inn varsel om ugyldig tekniker Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.04 17:23:24
Service side 2: fjernet varsel om ugyldig tekniker Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.04 17:23:17
Ny spesialfunksjon fra salgsordre: Mulighet til å legge inn de unike varenumrene brukt på salgsordren i rabattavtale (kun varelinjer med rabatt). Butikksystem 08.02.00014 2020.06.04 14:40:09

Nyttig
Kalender: mulig å merke et element som "Privat". Andre vil kunne se elementet kun med teksten "Privat" og ikke kunne åpne, flytte eller endre på det Generelt 08.02.00013 2020.06.04 10:22:03
* Intern endring i importrutiner til mellomregister Generelt 08.02.00013 2020.06.04 09:03:00

Viktig
"Ønsket dato" er nå kun låst dersom leverandøren krever dette Verkstedsystem 08.02.00012 2020.06.03 19:25:03
B&O: lagt inn varsel med "Viktig melding" dersom kommunikasjon mot B&O feiler Butikksystem 08.02.00011 2020.06.03 12:12:18

Nyttig
Varesøk med treff på erstatningsvare: Dersom du har lagt inn erstatningsvare i 'Mer info' på en vare/reservedel så vil du nå få en liste over oppsøkt vare, erstatningsvare, erstatning av erstatningen, erstatningen av den igjen osv Generelt 08.02.00007 2020.05.29 11:27:15

Nyttig
Innlesing av varer fra mellomregister: "Pynt utsalgspris" blir default merket dersom regler for pynting er definert i admin Butikksystem 08.02.00006 2020.05.27 11:19:06

Nyttig
Utsalgspriser: under Vareregister/Delelager, Prisinfo: her kan du nå velge å krysse for 'Pynt utsalgspris'. MAB vil da pynte utsalgspris basert på data i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Priser' Generelt 08.02.00006 2020.05.27 11:10:28

Nyttig
Viktig
Ved tapsføring under "Betaling" på faktura får du nå spørsmål om MAB automatisk skal tilbakeføre MVA til respektive MVA konto Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:42:22
* Intern endring i bokføring av MVA Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:25:30

Nyttig
Aktiviteter: om man går inn fra "Hovedbilde" får man oversikt over "egne" aktiviteter som default, om man går inn fra "Kunderegisteret" får man oversikt over "alle brukernes" aktiviteter som default Butikksystem 08.02.00002 2020.05.20 17:26:43
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: Valutakurs regnes nå fra avtale på kunde som belastes eller fra valuta på tidspunkt når prisavtale hentes inn på service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 16:10:37
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: lagt inn egen tabell for å lagre unik valutakurs per valuta per service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 15:53:49

Nyttig
Salgsordre: "Send / skriv ut" forbedret Butikksystem 08.01.00097 2020.05.19 11:09:37
Canon: Out-of-warranty-rapport fikset Verkstedsystem 08.01.00095 2020.05.14 16:09:44

Nyttig
'Vis bestillinger': lagt inn knapp for 'Mottak av varer' direkte når man har valgt en bestilling Generelt 08.01.00091 2020.05.08 09:13:39

Nyttig
Hurtigregistrering: ved søk på telefonnummer fra første telefon-feltet vises nå også kontakter med det aktuelle nummeret. Om man velger en kontakt blir "Bruker" satt til denne personen samt man får spørsmål om dette telefonnummeret skal brukes på produktet Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 11:55:24

Nyttig
Fullføre salgsordre med veksel: etter kasseskuff er åpnet vises meldingsvindu med veksel som skal tilbake til kunde Butikksystem 08.01.00089 2020.05.07 11:53:27

Nyttig
Viktig
Kostnadsoverslag: valg i 'Administrasjon', 'Vkersted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter', om du standard ønsker å lagre PDF av arbeidsrapport som vedlegg ved utsendelse av kostnadsoverslag fra service Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 09:56:55
Lagt inn videoer som gyldig attachment extensions Generelt 08.01.00087 2020.05.05 13:41:12
Serviece: egen knapp for utskrift av "Produktetikett" Verkstedsystem 08.01.00085 2020.05.04 11:03:01

Nyttig
Lagt inn støtte for egne unike leverandørnumre på tvers av MAB-installasjoner Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:31

Nyttig
Viktig
Lagt inn støtte for 8-sifret leverandørnummer Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:22
SMTP passord blir nå kryptert Generelt 08.01.00083 2020.04.29 16:46:05

Nyttig
Service side 2: lagt inn egne knapper for å ta direkte utskrift av henholdsvis arbeidsrapport med og uten pris Verkstedsystem 08.01.00081 2020.04.29 12:36:26

Nyttig
Salgsordre med restordre: mulighet i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Fullføre salgsordre' til å definere om MAB skal hindre bruker å fullføre salgsordr med restnoterte ordrelinjer, om bruker skal få spørsmål om å flytte restnoterte ordrelinjer til ny ordre eller om ordre skal fullføres som normalt Butikksystem 08.01.00081 2020.04.29 12:02:31
* Intern endring Generelt 08.01.00080 2020.04.28 23:14:59

Viktig
'Standard sendingsmetode' i 'Kunderegister', 'Mer info' er nå flyttet fra 'Oppsett for kunde (2)' til 'Avansert oppsett (4)' Transportmodul 08.01.00080 2020.04.28 22:31:53

Nyttig
Viktig
SMTP: lagt inn støtte for å sende via servere som krever SSL eller TLS, f.eks Office365 Generelt 08.01.00079 2020.04.28 13:02:17

Nyttig
Vipps: lagt inn bedre feilmelding Generelt 08.01.00079 2020.04.28 11:28:48

Nyttig
'Administrasjon', 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet': erstattet kolonne med 'Passord til ny knapp 'Endre passord' Generelt 08.01.00074 2020.04.23 12:06:09

Nyttig
Viktig
Vipps på salgsordre: Mulighet til å foreta forhåndsbetaling om du går inn på 'Fullføre' Butikksystem 08.01.00071 2020.04.21 13:00:23

Nyttig
Viktig
Vipps: fikset så man kan ta ny betaling selv om man avbryter en betaling på en ordre Generelt 08.01.00070 2020.04.21 09:58:41

Nyttig
Kunderegister: mulighet under 'Mer info', 'Oppsett for kunde (2)' til å 'Deaktivere kunde etter dato' Generelt 08.01.00070 2020.04.20 15:41:46
Fraktordre fra salgsordre: avsenders referanse settes nå til 'Ordre xxx (selgers navn)' Butikksystem 08.01.00070 2020.04.16 19:53:16
* Intern endring i sjekk av låst konteringsjournal ved egendefinert dato Generelt 08.01.00069 2020.04.14 12:16:12

Viktig
'Betaling' på faktura: Når du trykker 'Lukk' vil status automatisk settes tilbake til inkasso, inkassovarsel, purret eller "Fakturert" dersom faktura ikke lenger er fullstendig betalt. For å fjerne gebyr/renter må man bruke knappen 'Fjern renter og gebyr' Generelt 08.01.00065 2020.04.03 09:09:10

Nyttig
Viktig
Ny rapport: 'Måndsstatistikk': viser antall registrerte serviceoppdrag per måned fordelt på de 5 siste årene. Tar ikke med servicer i status 'Makulert'. Finnes under menyen 'Service', 'Servicerapporter', 'Serviceanalyse' Verkstedsystem 08.01.00064 2020.04.02 11:37:01
CTRL+S for å hente inn snarveier: fikset litt om du henter inn flere av gangen Generelt 08.01.00064 2020.04.02 10:33:31
Vipps integrasjon i testfase Generelt 08.01.00062 2020.04.01 19:37:54
* Intern endring i eksport til Uni Økonomi Generelt 08.01.00062 2020.04.01 10:41:52
Prisavtale: eksport og import tar høyde for modell, merkenr, leverandørnr, modellens varegruppe, leverandørens varegruppe og modellens varenr Verkstedsystem 08.01.00057 2020.03.25 11:37:03
Prisavtale på service: om man henter inn prisavtale på service på nytt vil eksisterende beløp i "Returporto" bli liggende om MAB ikke finner korrekt kostpris fra fraktordre Verkstedsystem 08.01.00057 2020.03.25 10:41:40

Nyttig
Salgsordre: lagt til to spesialfunksjoner for å eksportere salgsordre til utklippstavle Butikksystem 08.01.00056 2020.03.24 13:42:37
Valutaimport fra DNB: oppdatert adresse for webservicen til DNB; den gamle er fortsatt aktiv men sender ikke oppdatete data Generelt 08.01.00055 2020.03.23 15:27:41
"Innleveringskvittering som HTML" -> "Innleveringskvittering på epost" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 14:56:07

Nyttig
"Innleveringskvittering som HTML": Tekst i epost er nå endret til "Ordrebekreftelse / Innleveringskvittering for service xxx" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 14:55:11
Oppdatering av modellregisteret fra Schedule er nå fikset; tar høyde for modeller markert som slettet etc Generelt 08.01.00053 2020.03.18 12:17:37
Service: Utskrifter: aktivert "Innleveringskvittering som HTML" Verkstedsystem 08.01.00053 2020.03.18 11:26:20

Nyttig
Ordrekø: mulig å få lagt opp at ordrekø skal sendes på epost (med Excel-vedlegg) til gitt mottaker på gitte dager, ta kontakt for oppsett Verkstedsystem 08.01.00049 2020.03.16 11:58:33

Nyttig
Service: nytt vindu for "Utskrifter" slippes nå isteden for på kursdagen 27. mars som ble avlyst Verkstedsystem 08.01.00049 2020.03.16 11:23:51

Nyttig
Online kommunikasjon mot ServiceInfo/Reclaimit: import av ny service: MAB tar nå bort +47 foran telefonnummeret Verkstedsystem 08.01.00048 2020.03.13 11:18:19

Nyttig
Fakturakontroll: lagt inn felt for 'Leveringsnr' Generelt 08.01.00047 2020.03.12 10:48:50
* Intern endring i unzip Generelt 08.01.00042 2020.03.10 20:56:19

Nyttig
Service: Priser: "Betalbar arbeid"-felter er låst om oppdragstype er "Garanti", "Mangel", "Lagergaranti" eller "Internasjonal garanti". Alternativt er "Garanti arbeid"-feltene låst Verkstedsystem 08.01.00042 2020.03.10 19:45:21

Nyttig
Hurtigregistrering av service: du kan nå søke i "Butikk"-feltet.. MAB vil til slutt søke i kunderegister/online. Velger du en butikk/kunde her vil denne markeres som butikk velges Verkstedsystem 08.01.00042 2020.03.10 19:40:50
Ved søk i kunderegister på kun tall; nå får man nytt vindu med spørsmål om hvilket felt man skal søke på Generelt 08.01.00042 2020.03.10 18:29:30

Nyttig
Forsendelsesrapport: lagt inn utskrift av kostpris Transportmodul 08.01.00039 2020.03.05 14:56:32

Nyttig
Viktig
Bring API/Fraktordre: lagt til en kolonne til høyre for valgt transportmetode som viser eventuelle feilmelding på den aktuelle transportmetoden Transportmodul 08.01.00038 2020.03.04 12:04:18

Nyttig
Leverandørregister: lagt inn rutine for enkelt å kunne opprette merker herfra Generelt 08.01.00036 2020.03.02 17:40:36

Nyttig
Utleie: produkter som skulle vært innlevert er nå røde mens de som er purret er sorte. Elementer som skulle vært innlevert før i dag blir markert med "dato til" i dag i visning så det er enklere å se hvilke som ikke er innlevert Butikksystem 08.01.00035 2020.02.28 10:47:24

Nyttig
Viktig
Schedule: ny rutine for å rydde opp i delelager/vareregisteret. Deler/varer eldre enn X år flyttes til mellomregisteret, deler/varer eldre enn Y år slettes. Deler/varer med beholdning eller som ikke er antall- eller individvarer røres ikke Generelt 08.01.00035 2020.02.28 09:17:38

Nyttig
Viktig
Vareimport: MAB vil nå automatisk kjenne igjen leverandør basert på leverandørnummer og/eller leverandørnavn og vise knapp 'Vareimport' dersom vareimport er tilgjengelig før denne leverandøren. Knappen vises under 'Kunderegister', 'Mer info' på den aktuelle leverandøren. Importrutiner blir fortløpende lagt inn. Endringer kan gjøres under 'Kunderegister', 'Mer info', 'Avansert oppsett', 'Oppsett for vareimport'.. Standard oppsett er at alle varer/deler blir importert til mellomregisteret Generelt 08.01.00033 2020.02.27 21:34:51
'Videre' på service: nå vises alle spørsmål summert til ett istedet for mange separate Verkstedsystem 08.01.00030 2020.02.27 11:01:45
Ny versjon av MABDotNetTools.PDF Generelt 08.01.00026 2020.02.25 13:02:52
Standardtekster på utskrift: nå fjernes ikke tomme linjer Generelt 08.01.00025 2020.02.24 09:58:27
Schedule: mulighet til å sette opp automatisk oppdatering av modellregister per leverandørnummer, anbefales å kjøre natt til mandag mellom kl 04:00 og 06:00 Verkstedsystem 08.01.00019 2020.02.18 19:08:45
Service: Utskrifter: endret utseende, fjernet 'Innleveringskvittering som HTML' og 'Send arbeidsrapport som HTML' Verkstedsystem 08.01.00017 2020.02.15 17:47:26
* Intern endring Generelt 08.01.00017 2020.02.15 16:53:47
Automatisk foreslå IRIS-koder: er nå kun default skrudd på dersom du har hatt minst 20 servicer innom status 'Lagt til elektronisk rapportering' eller 'Elektronisk rapportert' det siste året Verkstedsystem 08.01.00014 2020.02.12 14:41:33
Kritisk
Nyttig
Viktig
GDPR-sletterutine sletter nå informasjon eldre enn x år på en kunde selv om selve kunden skal beholdes Generelt 08.01.00007 2020.02.10 21:20:34
Mulighet å bruke 'Egendefinert arbeidsdato' selv om kassesystemloven er aktivert; bruker må logge inn for å endre/aktivere rutinen Generelt 08.01.00006 2020.02.10 14:46:02
GDPR sletting forbedret Generelt 08.01.00003 2020.02.09 12:58:31
Default vil nå alle kunder gå gjennom GDPR-sletting om ikke annet er spesifisert Generelt 08.01.00002 2020.02.08 17:01:09