Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato

Nyttig
Bestilling: lagt inn felt for 'Leverandørens referanse' Generelt 07.08.00061 2019.04.26 14:40:53

Nyttig
Fullføre salgsordre: faktura viser nå 'Sum rabtt' eks eller ink. rabatt Butikksystem 07.08.00061 2019.04.26 14:24:05

Nyttig
Lagt inn beskrivelse i forbindelse med standard-tekster på SMS om utsendt SMS kan besvares eller ikke. Dette gjør det enklere for bruker å formulere teksten etter eget ønske. Generelt 07.08.00059 2019.04.24 13:53:29

Nyttig
Lagt inn nye dokumenttyper som "følger modell": Teknisk dokumentasjon, Eksplosjonstegning / Koblingsskjema og Brukermanual Verkstedsystem 07.08.00044 2019.04.09 08:45:12
Lagt inn 'Leveringsadresse' også under 'Post address' til Bring/Posten. Transportmodul 07.08.00041 2019.04.04 12:12:31
Salgsordre med akontofaktura tilknyttet: det er nå ikke mulig å endre kunde eller kunde som belastes på denne salgsordren. For å gjøre det må tilknyttede akontofakturaer krediteres så de går i 0. Butikksystem 07.08.00040 2019.04.03 13:28:13

Nyttig
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt generelt / Statusmeldinger' til å velge hvilke statusmeldinger som skal være synlig på forsiden i MAB, samt hvilken rekkefølge Butikksystem 07.08.00037 2019.04.01 17:39:24
* Intern endring Generelt 07.08.00035 2019.03.29 16:43:55

Nyttig
Schedule: mulighet til å sette varsling til eksternt verksted x dager etter seneste dato av statusdato og antatt ferdig. Settes opp i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Varsling på servicestatus' Verkstedsystem 07.08.00034 2019.03.28 13:33:47
* Intern endring i Online kommunikasjon / Elektronisk rapporterint Verkstedsystem 07.08.00030 2019.03.21 13:44:36

Nyttig
Kostnadsoverslag: når du sender på SMS vil nå 'Tekst til kunde' følge med og melding blir forhåndsvist før sending. Verkstedsystem 07.08.00030 2019.03.21 12:32:03
Bruker 'Admin' er nå default skjult fra MAB Chat Generelt 07.08.00025 2019.03.16 11:37:23
ServiceWEB via IPServer: produktskilt blir nå også merket for å følge produktet Verkstedsystem 07.08.00024 2019.03.08 23:18:17
Faktura utskrift/PDF: lagt inn kontonummer "oppe til høyre" Generelt 07.08.00024 2019.03.08 14:22:26
Logiq: klargjort for å kunne laste ned bilder på varer Butikksystem 07.08.00022 2019.03.06 15:18:48
Vindu etter hurtigregisrtering: gjort bredere og flyttet litt om på knappene Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 14:29:01
Hurtigregistrering: mulighet til å sette serviceinterval Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 14:28:53
Påminnelse om intervalservice/vedlikehold på produkt: klargjort for utesendelse fra Schedule Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 11:47:01

Nyttig
Viktig
Varsling på serviceinterval: du kan nå sette opp varsling på serviceinterval under 'Kundens produkter'. Dette kan også kunde selv velge i serviceweb. Varsling settes opp i Schedule (ikke klargjort enda). Standardtekster settes opp i Administrasjon, Standardtekster. Interval settes i modellregisteret eller konkret på produktet Verkstedsystem 07.08.00018 2019.02.28 12:20:21

Nyttig
Salgsordre: mulighet til å knytte en varelinje (eller alle) mot et produkt fra 'Kundens produkter'. Disse varene listes da opp under 'Salg knyttet mot dette produktet) under 'Kundens produkter'. For historikk.... Butikksystem 07.08.00018 2019.02.28 10:47:01
Vareimport fra f.eks Excel: endret så leverandør må være spesifisert eller merkenr må være spesifisert så MAB kan finne tilhørende leverandør Generelt 07.08.00018 2019.02.27 12:02:10
Varsel når du går inn på eller fullfører en service om ugyldig tekniker er valgt Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.26 09:20:18
Om en bruker (A) har en service, en kunde eller annet oppe som "holder" sesjonen opptatt kan brukeren (B) som får opp varsel om at servicen er opptatt "kaste" ut brukeren (A) som er inne - om innlogget bruker (B) har nivå 3 eller høyere Generelt 07.08.00017 2019.02.25 21:21:24
Modellregister: mulighet til å sperre en modell fra å bli brukt i ServiceWEB. Modellen vil fortsatt vises, men ikke mulig å registrere service på den Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 17:21:16
Modellregister: mulighet til å legge inn notat (også med link) på en modell. Dette notatet vises så til bruker om de registrerer service på denne modellen på ServiceWEB. Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 17:20:42
Bakgrunnsfarge på "registrert dato" med TAT på service side 1 vises nå også på uteservice Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 10:38:00
EHF: fikset så salgsordre med "pakker" eller skjulte priser blir splittet opp per unike MVA-kategori Butikksystem 07.08.00010 2019.02.15 12:36:52
Service side 1: 'Registrert'-datofeltet lyser nå grønt om TAT er 0-5 dager, gult om TAT er 6-10 dager, rødt om TAT er 11 dager eller mer. Gjelder kun garanti og INNE/HENTE Verkstedsystem 07.08.00008 2019.02.14 12:13:35

Nyttig
'Fakturatype': du kan nå under 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi', definere hva slags faktura kunde skal få over en tidsperiode. Blank eller ikke treff på dato fra/til gir utskrift.. Du kan f.eks da sette opp at kunde skal få elektronisk faktura neste 7 dagene... Generelt 07.08.00008 2019.02.12 17:13:55
"Butikksystem lockout" endret til "MAB Lockout" og flyttet til fanen "Sikkerhet og annet" under "Alternativer" Generelt 07.08.00008 2019.02.12 12:01:34
Bang&Olufsen: integrasjon via ny webservice Butikksystem 07.08.00007 2019.02.11 18:16:27
PDF/Utskrift av faktura: lagt inn forfallsdato oppe til høyre under 'Å betale' Generelt 07.08.00007 2019.02.11 18:15:59
Hurtigregistrering av service: om kunde har aksperert vilkår på en annen service siste 7 dagene, får tekniker spørsmål om kunde skal slippe å akseptere vilkår på denne servicen. Det er da viktig at det står i vilkår at disse vilkårene også vil gjelde andre servicer som registreres på samme kunde de neste x dagene. Verkstedsystem 07.08.00006 2019.02.07 14:33:12
Hurtigregistrering av service: mulighet i 'Alternativer', 'Verksted' til å definere standard belastningstype. Om den står uendret (Automatisk / Ikke valgt) vil standard belastningstype basert på oppdragstyperegister i Administrasjon benyttes. Verkstedsystem 07.08.00006 2019.02.07 14:19:54

Nyttig
Schedule: varsling sendt ut på epost/sms ved servicestatus går nå heller til butikk dersom butikk er definert og om butikk skal kontaktes fremfor kunde Verkstedsystem 07.08.00005 2019.02.06 10:01:46
Fullføre service: 'Mottaker ved pakkesending' settes automatisk til butikk om butikk er utfylt på servicen, ellers kunde - kun dersom service skal "Sendes" Verkstedsystem 07.08.00004 2019.02.06 09:50:24
SMS faktura: om kunde ligger i kundekategori 'Oppkravskunde' eller annen kategori merket med 'Oppkrav' får ikke kunde tilsendt SMS faktura Generelt 07.08.00003 2019.02.05 10:09:04
Masseutsendelse av epost: mulighet til å velge om Outlook skal brukes til å sende ut eposten isteden for å følge epost-oppsett i MAB. Generelt 07.07.00098 2019.01.23 14:30:48
Kostnadsoverslag på epost: om du også har MAB Webserver vil ikke teksten "Vennligst se felt for melding lenger ned" eller "Vennligst kryss av følgende" være synlig Verkstedsystem 07.07.00098 2019.01.23 12:55:03

Nyttig
Viktig
Automatisk varsling på servicestatus: mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service' til å definere 'Varsling på servicestatus'. Settes også opp i Schedule... SMS og epost blir da automatisk sendt til kunder på interval når servicen ligger i gitt servicestatus. Kunde kan da f.eks få varsel noen dager etter kostnadsoverslag er sendt ut men ikke besvart, eller om produktet er reparert men ikke hentet.. om kjøpskvittering mangler etc etc Verkstedsystem 07.07.00096 2019.01.16 09:49:08
Script: script ved opprettelse av ny kunde og standard-verdier er hentet inn: flyttet til 'Scripting på events' Generelt 07.07.00096 2019.01.16 09:45:11
Service: forbedret rutinen som setter 'Innlevert dato'. 'Innlevert dato' blir satt til 'Antatt ferdig' dato dersom antatt ferdig dato er en lavere dato Verkstedsystem 07.07.00095 2019.01.14 10:20:13

Nyttig
Viktig
ServiceWEB via IPServer: ved registrering av service kan bruker tillatte at dere lagrer informasjon lengre enn påkrevd. Bruker kan også velge å få nyhetsbrev og reklame. Nyhetsbrev og reklame kan skrus av/på i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'IP Server / Android', 'Generelt' Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.10 12:48:26

Nyttig
Service side 2, under liste over deler brukt: lagt inn visning av 'I bestilling:' Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.09 10:28:40

Nyttig
'Statuslogg': laget knapp som kopierer tidspunkt, brukernavn og tekst på hele statusloggen til utklippstavlen Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.08 15:03:01

Nyttig
Mulighet til å skjule 'Varenr' fra utskrift av salgsordre: 'Administrasjon', 'Butikk', 'Salgsordre'. For å skjule fra faktura: 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Utskrifter' Butikksystem 07.07.00094 2019.01.08 09:54:26

Nyttig
Mottak av varer: ved manuell tildeling av reservedeler mot service vil servicens plassering vises i liste over "hva trenger denne delen" Generelt 07.07.00093 2019.01.07 10:15:23
'Melding til/fra kunde, butikk etc': om du nå sender som SMS åpnes vanlig "Ny SMS"-vindu opp hvor du kan velge alternativ avsender etc Verkstedsystem 07.07.00091 2019.01.03 11:52:34
Håndterminal, varetelling: fikset feil hvor knappen "Telling" ikke fungerer Butikksystem 07.07.00087 2018.12.29 11:57:31

Nyttig
Mottak av varer: om 'Leveringsnr' er utfyllt blir bruker flyttet til 'Plassering/Kommentar' istedet for 'Leveringsnr' Generelt 07.07.00085 2018.12.21 08:52:24
Rapporteringskoder: lagt inn knapp for 'Vedlegg' Verkstedsystem 07.07.00085 2018.12.21 08:52:17

Nyttig
Viktig
Fraktordre: på grunn av nytt API mot Bring/Posten må vi gjøre om litt på feltene inne på "Fraktordre".. du må først spesifisere vekt/dimensjoner for så å kunne velge transportmetode. Transportmodul 07.07.00085 2018.12.20 17:30:01
Service side 2: under tabell med reservedeler vises 'Antall tilgjengelige i lager' og 'Plassering i lager' på valgt delelinje for å enklere kunne trekke fra lager Verkstedsystem 07.07.00084 2018.12.20 09:15:20
Samsung: mulighet å trykke 'Bestille' for å sende avgårde én samlet bestilling for alle reservedeler, som ikke er trukket, på aktuell service Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 14:38:57
Samsung: Mulig å endre oppdrag til/fra garanti og betalbar Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 13:49:28
Kalender/Antatt ferdig: ikke mulig å overstyre "Antatt ferdig" dato tilbake i tid Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 13:07:20
Samsung: fikset "Finn delivery number" Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 11:44:57

Nyttig
Viktig
"Mottak av varer": 'Plassering/Kommentar' blir nå loggført som plassering istedet for plassering fra vareregisteret Generelt 07.07.00081 2018.12.12 11:28:45
Internmeldinger som blir videresendt eller besvart blir knyttet mot samme service som hovedmeldingen Verkstedsystem 07.07.00081 2018.12.10 15:34:32

Nyttig
'Fakturakopi': knapp for å sende link til fakturakopi på SMS om du har MAB Webserver Generelt 07.07.00081 2018.12.10 11:24:49
'Kunde + feil til tekniker på SMS': fra service side 1/2, Skriv ut.. lagt til ProduktID og Serienr på meldingen. Telefon2 skrives kun dersom det ikke er identisk med telefon-feltet. Verkstedsystem 07.07.00081 2018.12.10 09:07:18
Fikset feilmelding når du går inn på melding tilfra butikk eller leverandør. Feil kom i 7.7 (Build 79) Verkstedsystem 07.07.00080 2018.12.05 10:16:59

Nyttig
"Service-melding" til/fra leverandør: Om servicen er kommet fra Grundig (via ReclaimIt) så sender du nå elektronisk svar fra "Melding til/fra leverandør" Verkstedsystem 07.07.00079 2018.12.04 11:11:50
Service side 1: 'Book henting' og 'Book levering'-knappene får nå bakgrunnsfarge grønn om booking er i fremtid, gul om booking er i fortid, grå om booking ikke er gjort Verkstedsystem 07.07.00077 2018.12.03 13:10:01
ServiceWEB: fikset opplasting av PDF fra SMS/epost-link til kunde Verkstedsystem 07.07.00075 2018.11.30 15:37:31
* Intern endring for RemoteMAB-brukere Generelt 07.07.00075 2018.11.30 12:52:24

Nyttig
EHF: om du nå bruker egendefinert fakturaadresse blir adresse2 (om utfylt, ellers adresse) brukes i EHF-filen mens egendefinert fakturaadresse brukes på utskrift og PDF Generelt 07.07.00072 2018.11.27 14:37:46

Viktig
Ikke mulig å legge inn flere linjer på en bestilling dersom minst én av linjene allerede er registrert som bestilt eller høyere status, da må ny bestiling opprettes. Generelt 07.07.00070 2018.11.26 00:47:41
Integrasjon mot Samsung: fikset feil som kom i Build 68 Verkstedsystem 07.07.00069 2018.11.25 12:15:04
Toveis SMS: ved utsendelse av SMS fra service sendes nå en referanse til Bleken Data AS' server. Når kunde svarer på melding får dere med tilbake (om dere har satt opp epost) siste brukte referanse til dette nummeret. Dersom dere altså sender melding til samme nummer fra flere servicer vil systemet ikke vite hvilken kunden faktisk har besvart. Verkstedsystem 07.07.00068 2018.11.23 16:24:39
* Intern endring ved elektronisk bestilling mot Samsung Generelt 07.07.00068 2018.11.23 11:58:16
* Intern endring i kommunikasjon mot Samsung Generelt 07.07.00068 2018.11.23 11:51:00
"Send SMS": fikset valg om bunntekst skal sendes eller ikke, samt utregning av antall tegn ved bruk av bunntekst Generelt 07.07.00068 2018.11.23 11:24:30
Samsung: forbedret feilmelding ved elektronisk bestilling dersom du forsøker å bestille del på en service som f.eks er fullført hos Samsung Verkstedsystem 07.07.00068 2018.11.23 11:11:28
"GDPR fjerning" fjerner nå også epostlogg og logg fra masseutsendelse av epost/SMS Generelt 07.07.00068 2018.11.23 08:50:16
RemoteMAB_Setup: ny versjon av RemoteMAB vil sørge for å automatisk oppdatere seg om ny versjon ligger tilgjengelig Generelt 07.07.00066 2018.11.22 11:33:32

Nyttig
Viktig
'Ny SMS': mulighet til å legge inn standard bunntekst, forhåndslaget melding blir lagt inn ved oppdatering, endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Elektronisk kommunikasjon', 'Bleken Data AS' Generelt 07.07.00066 2018.11.22 10:47:44
Inntjeningsmål: om dagsverk ikke er definert regnes 2 personer Butikksystem 07.07.00063 2018.11.17 13:24:41
* Intern endring Generelt 07.07.00059 2018.11.15 11:25:38
Android: ved endre status på service til 'Reparert' blir også reparert dato satt Verkstedsystem 07.07.00059 2018.11.15 09:59:35
'Pris-/salgsenhet': mulighet til å legge inn minimumsantall. Feltet benyttes kun på varer med pris-/salgsenhet Butikksystem 07.07.00059 2018.11.14 13:51:28
'Rapporteringskoder': liste over reservedeler: her vises nå 'Deliverynr' som er lagt inn Verkstedsystem 07.07.00058 2018.11.13 13:15:00
Lagt inn "feilsymptom/avtaler" ved utsendelse av kostnadsoverslag på epost Verkstedsystem 07.07.00057 2018.11.12 16:33:41
Telefonsøk: fikset visning hvor øverste riktige kunde er valgt Generelt 07.07.00056 2018.11.12 13:47:06

Nyttig
Kjøring på service: mulighet til å trykke på 'Total kjørelengde' i 'Rapporteringskoder' for å legge inn kjøring, bompenger etc. Her kommer også integrasjon mot ABAX inn Generelt 07.07.00056 2018.11.09 17:26:48

Nyttig
Viktig
MAB Selvhjelp: MAB lagrer nå et PDF-dokument på skrivebordet som heter "MAB Selvhjelp". Her finner en enkel forklaring på vanlige problemer for du eventuelt kontakter support. Generelt 07.07.00056 2018.11.09 16:15:31
Innlesing av status på EHF forbedret så rutinen forsøker på nytt om noen ganger om den feilet Generelt 07.07.00055 2018.11.09 07:51:15
Fikset tom melding i Schedule, feil kom i 7.7 (Build 52) Generelt 07.07.00055 2018.11.09 07:50:47
Innlesing av KID/OCR-betalinger: sorterer nå med "grovest" feil øverst Generelt 07.07.00052 2018.11.07 16:32:34

Nyttig
Schedule: laget "fikse litt og litt"-rutine... Generelt 07.07.00052 2018.11.07 13:33:58
'Import av modeller' i modelregisteret: later nå ned 1000 av gangen istedet for 100, samt endret litt i importrutinen for å gjøre den raskere Verkstedsystem 07.07.00052 2018.11.07 08:57:35

Viktig
EHF: fikset EHF-sending når en eller flere varelinjer er uten MVA Generelt 07.07.00051 2018.11.06 10:49:42

Nyttig
'Vedlegg' fra service: forenklet design med større forhåndsvisning av dokument Verkstedsystem 07.07.00051 2018.11.05 11:43:20

Nyttig
'Priser' fra service: det er nå mulig å bruke både 'Fastpris' og 'Timer x timepris', men bruker får varsel om at begge feltene eventuelt er i bruk Verkstedsystem 07.07.00051 2018.11.05 10:58:14

Nyttig
ServiceWEB via IPServer: mulighet til å definere hvilke merker bruker skal kunne velge ved produktregistering, settes i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'IP Server / Android', 'ServiceWEB' Verkstedsystem 07.07.00049 2018.11.01 19:16:42

Nyttig
ServiceWEB via IPServer: mulighet til å definere hvordan bruker skal finne riktig produkt ved produktregistering, settes i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'IP Server / Android', 'ServiceWEB' Verkstedsystem 07.07.00049 2018.11.01 18:34:51
Vedlegg: F11 for fullskjerm forhåndsvisning åpner forhåndsvisninger for flere muligheter Generelt 07.07.00048 2018.11.01 15:14:13
* Intern endring ifm vedlegg Generelt 07.07.00045 2018.10.29 14:00:21
Service: det er nå mulig å velge salgssted som mottaker/hentested etc på diverse rutiner - selv om salgsstedet ikke ligger inne i kunderegisteret. Salgsstedet blir lagt inn i kunderegisteret ved behov. Salgssted må da hentes fra 'Salgssted'-registeret og ikke ligge inne på produktet som fritekst Verkstedsystem 07.07.00044 2018.10.26 17:32:11

Nyttig
Utskrift av kvittering med integrert bankterminal: skriver nå kun ut 'Bank-ref: xxx' på utskriften istedet for "hele" bankterminal-utskriften Generelt 07.07.00044 2018.10.26 11:08:01

Nyttig
Fraktordre: mulighet til å definere dimensjoner, blant annet kreves dette av Bring i nytt API. Mulig i 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt' til å definere 'Standard dimensjoner på nye fraktordre' Transportmodul 07.07.00044 2018.10.26 10:27:18

Nyttig
Transport: kun mulig å velge/aktivere/skjule transportører som er satt opp/aktivert Transportmodul 07.07.00044 2018.10.26 09:34:58