Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
Integrasjon hvor MAB laster ned service etc fra ekstern part prøver MAB først å søke på riktig fornavn/etternavn, deretter prøver MAB å bytte fornavn og etternavn - for å unngå duplikat. Ingen treff -> ny kunde, selv om avsender har registrert "feil" fornavn/etternavn. Verkstedsystem 08.03.01296 2024.04.21 15:28:18

Nyttig
'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Ordrekø': Mulighet til å abonnere på anbefalt ordrekø. Krever ny ordrekø. Verkstedsystem 08.03.01294 2024.04.17 13:53:03
Kundeinfo: flyttet "Webshop ID" til fanen "Oppsett for kunde" Generelt 08.03.01292 2024.04.16 11:16:10

Nyttig
Ny omsetningsrapport: viser liste over beløp per serviceoppdragstype og salg per måned. Trestruktur som kan åpnes ned helt til service. NB! Denne er basert på reparert dato og ikke om servicen faktisk er fakturert enda. Beløp hentes fra servicen og er ikke medregnet dersom kunde f.eks har rabatt som inngår i samlefaktura men ikke på servicens linjebeløp. Stående ordre, telleverk etc kommer ikke med. Butikk: ligger under "Økonomi / Rapporter". Verksted: ligger under menyen "Økonomi". Generelt 08.03.01291 2024.04.16 10:19:20
* Intern endring Generelt 08.03.01289 2024.04.15 10:06:10
Lagt inn støtte for dynamisk oppbygging av sjekkliste-koder uten at disse ligger i egne tabeller Verkstedsystem 08.03.01287 2024.04.11 17:22:56
* Intern endring i eksport til regnskap Generelt 08.03.01287 2024.04.11 10:53:24
Service: mulighet til å trykke 'Reparert' selv om status allerede ligger i 'Reparert', får å kunne sende ut SMS etc på nytt Verkstedsystem 08.03.01286 2024.04.10 15:55:11
Service: lagt inn visning av 'Beskrivelse' fra modellregisteret i felt under 'Modell'. Dobbeltklikk for å endre/legge til beskrivelse Verkstedsystem 08.03.01285 2024.04.10 12:18:56
* Intern endring på fakturalinje Generelt 08.03.01284 2024.04.10 11:20:57
* Intern endring i MAB Generelt 08.03.01282 2024.04.08 14:03:48
Automatisk utsendelse av SMS (hvor ikke eventuell feilmelding vises til bruker) blir nå automatisk lagt til forsinket utsendelse via Schedule (forsøkes hvert 15. minutt i perioden 07:00-21:00) dersom utsendelse feiler. Generelt 08.03.01282 2024.04.08 11:19:51
Ved endring av servicestatus til 1 (Innlevert, blir senere "Skal utføres"): Fjernet spørsmål om utskrift av produktetikett. Fjernet spørsmål "Vil du sette 'Mottatt av' til Generelt 08.03.01282 2024.04.08 09:30:34
* Intern endring Generelt 08.03.01278 2024.04.02 08:24:46
Peppol-sjekk: sjekker nå også om mottaker støtter aktuell dokumenttype Generelt 08.03.01276 2024.03.25 09:02:52
* Intern endring i terms.idbase64: konverterer til jpeg maks 1000x1000 og legger i terms.idpictid Generelt 08.03.01275 2024.03.22 09:45:30
* Intern endring i fakturasummering: korrigerer nå for mva-differanse på eks. og ink. på 3. og 4. desimal på fakturalinjenivå Generelt 08.03.01275 2024.03.22 08:57:12
* Intern endring i eksport til regnskap: automatisk korrigering av øresdiff til PowerOffice GO og Visma Business (vanlig og bulk) Generelt 08.03.01275 2024.03.22 07:53:45
'Vareregister', 'Mer info', 'Avansert oppsett': mulighet til å spesifisere at binding mot leverandør ikke skal bokføres Butikksystem 08.03.01274 2024.03.21 12:13:16

Nyttig
Service: når du endrer oppdrag/belastning så får du mulighet til å endre leverandør eller forsikringsselskap i samme vindu dersom dette er belastningen Verkstedsystem 08.03.01273 2024.03.20 15:44:48

Nyttig
Masseutsendelse av epost/SMS: mulighet til å sende ut til alle som ligger i en "Ikke påbegynt" eller "Påbegynt" ringeliste Transportmodul 08.03.01273 2024.03.20 12:53:31
Eksport til Visma Business: lagt inn ValDt (valuteringsdato) per bokføringslinje med riktig bokføringsdato istedet for kun i hodet Generelt 08.03.01269 2024.03.18 13:44:33

Nyttig
Ny konto 1934 standard for "Avregning leverandør". Brukes ved oppgjør fra leverandør. Brukes best under "Bankbetalinger" hvor du legger inn de forskjellige fakturaene for å registrere betaling der, deretter fylle inn "Avregning leverandør" for å få sluttsum som er innbetalt på bank. Kan også posteres manuelt under "Betaling" på faktura. Generelt 08.03.01267 2024.03.15 13:09:17
Fraktordre: mulighet i 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt' til å definere at referanse skal være MAB-sporbar referanse. Dette for å kunne viderefakturerre tredjepart riktig. Transportmodul 08.03.01265 2024.03.13 15:45:38
Fraktordre: mulighet i 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt' til å definere at det kun er tillatt med produkter fra én og samme leverandør i en fraktordre. Dette for å kunne viderefakturerre leverandør riktig. Transportmodul 08.03.01265 2024.03.13 15:45:08
* Intern endring i EHF Generelt 08.03.01263 2024.03.12 10:05:29

Nyttig
Nytt felt på kunde under "Mer info": "Peppol". Har kan man skrive inn en peppol-adresse i formatet xxxx:yyyyy..yy. Peppol er det internasjonale navnet på EHF Generelt 08.03.01262 2024.03.11 15:41:15
* Intern endring i SmartFaktura v2 Generelt 08.03.01257 2024.03.07 13:15:46
Lagt inn "Huskeliste" - hurtigknapp nederst og under menyen "Diverse / Drift". Foreløpig ingen mulighet for varsling etc, kun liste Generelt 08.03.01253 2024.03.05 17:06:06
F1 - Bestille rekvisita - der kan du nå legge inn helt egendefinert adresse Generelt 08.03.01253 2024.03.05 16:01:50
* Intern endring i MVA-utregning Generelt 08.03.01251 2024.03.05 08:53:23
* Intern endring ifbm GUID Generelt 08.03.01249 2024.03.04 13:57:06
Fraktordre: Endringer i integrasjon mot Brings produkter 3570 (Pakke i postkassen med RFID) og 3584 (Pakke i postkassen): Du kan nå velge "Kun levering til postkasse" eller "Pose på døren hvis ikke plass i postkasse" hvor mottaker ikke kan velge bort dette. Dermed har du som avsender kontroll. Transportmodul 08.03.01249 2024.03.04 08:59:46
SmartFaktura v2: lagt inn støtte også for bruk i utlandet, da kun med PEPPOL (EHF) til gyldig GLN og epost/SMS med faktura. Foreløpig ikke brev Generelt 08.03.01249 2024.03.01 11:34:09
Integrasjon mot Tripletex: fikset avdelingstyring ved periodisering og overføring av lager Generelt 08.03.01249 2024.03.01 10:47:35
'Admiinistrasjon', 'Butikk', 'Priser', 'Generelt': her kan du nå aktivere automatisk oppdatering av utsalgspriser basert på KPI Butikksystem 08.03.01248 2024.02.29 13:04:44
'Administrasjon', 'Økonomi', 'Integrasjon mot inkasso', 'Collectia': her kan man nå definere hvilken bruker eller fellespostboks som skal motta internmeldinger Generelt 08.03.01248 2024.02.29 12:57:49
Beholdningsrapport/lagerverdi etc: mulighet til å velge hvilke lagertyper man ønsker å inkludere. Standard avkrysset aktive lagertyper som kan ha beholdning Generelt 08.03.01248 2024.02.29 12:44:56
'Ta i mot bruktvare' fra service: mulighet til å spesifisere utsalgspris og plassering Verkstedsystem 08.03.01248 2024.02.29 12:19:06
'Utskrifter' fra service: mulighet til å skrive ut plukkliste over reservedeler Verkstedsystem 08.03.01248 2024.02.29 12:10:58
Integrasjon mot Collectia: nå blir kun reelle innbetalinger (ikke tapsføring, øresavrunding, bruk av kreditnota etc) overført som betaling. Nå blir også kreditnota overført inn på pågående inkasso-sak Generelt 08.03.01247 2024.02.28 11:20:41
Autorisasjon/reservasjon på kort: kopi av kvitteringslogg kan nå sendes på epost Generelt 08.03.01247 2024.02.26 14:42:04
* Intern endring i integrasjon mot Tripletex Generelt 08.03.01247 2024.02.26 11:53:35

Nyttig
Lagt inn felt i ordrekø som viser "Tid hente" og "Tid levere" for når servicen er booket for opphenting (hos f.eks kunde) og levering (til f.eks kunde) i kalenderen Verkstedsystem 08.03.01246 2024.02.25 13:50:41
Kalender: lagt til kryss (standard avkrysset) om egen tittellinje skal vises. Her vises ikoner og øverste linje Generelt 08.03.01245 2024.02.24 18:08:19
* Intern endring i EHF Generelt 08.03.01245 2024.02.24 15:55:01

Nyttig
Lagt inn støtte for PEPPOL også til utenlandske mottakereyyyyyyyyDu velger da "Peppol" som fakturametode og så skriver du inn xxxx:yyyyyyyy (hvor xxxx=sendingsmetode og yyyyyyyy=mottaker. sendingsmetode finner du her: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/. Dersom du skal bruke mottakers GLN-nummer så er det nok å skrive inn GLN-nummeret Generelt 08.03.01245 2024.02.20 10:35:30
Forkortning "EHF" noen steder endret til "Peppol" Generelt 08.03.01245 2024.02.20 09:45:03

Nyttig
Viktig
Nye felt i prisavtale og på service: "Tillegg arbeid", "Tillegg transport" og "Tillegg annet". Disse bruker henholdsvis konto for arbeid, transport og admin og kommer også med på disse feltene på statistikker/eksport etc Verkstedsystem 08.03.01237 2024.02.13 12:17:45

Nyttig
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Smartfaktura' (eller 'Integrasjon mot inkasso og factoring' til å sette krav til info som må ligge på kunde ved kredittsalg (forskjellig krav på bedrift og privatkunde) Generelt 08.03.01235 2024.02.10 15:42:42

Nyttig
SmartFaktura: lagt opp default krav til gyldig organisasjonsnummer eller epost til bedrift og mobil eller epost til privat ved kredittfaktura om ikke annet er spesifisert Generelt 08.03.01234 2024.02.10 13:39:59
* Intern endring Generelt 08.03.01230 2024.02.08 11:36:03
* Intern endring i integrasjon mot ServiceCompaniet Verkstedsystem 08.03.01225 2024.02.05 11:49:49
"Budsjett" henter nå tall fra det som er fakturert istedet for kun fullførte salgsordre. Det vil si at også stående ordre, servicer, telleverk etc er inkludert Butikksystem 08.03.01225 2024.02.05 09:11:15
* Intern endring i oppdatering Generelt 08.03.01218 2024.01.30 15:14:19
* Intern endring Generelt 08.03.01217 2024.01.30 09:58:47

Viktig
* Endring i MAB's backup-rutiner Generelt 08.03.01214 2024.01.29 20:43:36
* Intern endring Generelt 08.03.01213 2024.01.29 19:57:03
Sjekkliste på service: markert koder som ugyldig dersom tekst begynner på "*" Generelt 08.03.01213 2024.01.29 12:57:48
* Intern endring i lagring mot deler.kjopdato fra salgsordre Generelt 08.03.01207 2024.01.22 11:48:58

Nyttig
Endring i SmartFaktura: lagt inn 15 minutter forsinkelse på utsending. Bruker har da mulighet i SmartFaktura køen til å hindre utsendelse. Ved kreditering av faktura som enten ikke er sendt ut eller er feilet får bruker spørsmål om å kreditere og sende ut kreditnota eller kun å kreditere Generelt 08.03.01203 2024.01.18 11:35:37
* Intern endring vedrørende paragon ved fullføre salgsordre Butikksystem 08.03.01202 2024.01.17 09:58:02
* Intern endring i online kommunikasjon mot Serviceinfo Generelt 08.03.01202 2024.01.17 09:17:30
Salgsordre: utskrift av pakkseddel har nå ikke med priser og dermed større plass til blant annet beskrivelse Butikksystem 08.03.01200 2024.01.16 13:38:04
* Intern endring i purrerutiner Generelt 08.03.01200 2024.01.15 12:54:56
* Intern endring på an_individ Generelt 08.03.01200 2024.01.12 12:29:18

Nyttig
Viktig
Trykk F1 og fyll inn skjema øverst til høyre for å bestille utvidelse eller flere MAB-lisenser Generelt 08.03.01195 2024.01.08 15:32:19
Tripletex: fikset korrekt bruk av 1. januar for lagerverdi Generelt 08.03.01195 2024.01.08 13:02:44
* Intern endring ved fakturering på kreditt Generelt 08.03.01192 2024.01.02 14:21:20
* Intern endring i vareimport Generelt 08.03.01188 2023.12.21 09:50:25
* Intern endring ved innlesing av priser fra mellomregister Generelt 08.03.01186 2023.12.20 14:53:29
* Intern endring Generelt 08.03.01182 2023.12.19 11:17:31
Viderefakturering: kan nå legges til samlefakturering. Spørsmål som standard, endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Generelle innstillinger' Butikksystem 08.03.01181 2023.12.15 15:07:22
Fakturering av telleverk: kan nå legges til samlefakturering. Spørsmål som standard, endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Generelle innstillinger' Butikksystem 08.03.01181 2023.12.15 15:07:06
Fakturering av stående ordre: kan nå legges til samlefakturering. Spørsmål som standard, endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Generelle innstillinger' Butikksystem 08.03.01181 2023.12.15 15:06:36

Nyttig
Viktige meldinger: MAB viser nå viktig melding dersom service eller salgsordre har ligget til 'Lagt til samlefakturering' i 40 dager eller mer Generelt 08.03.01173 2023.12.08 14:42:46

Nyttig
Varesøk med flere avdelinger: viser nå antall i lager i de forskjellige avdelingene, beholdning i eget lager har grønn bakgrunnsfarge, beholdning i annen avdeling har gul bakgrunnsfarge Generelt 08.03.01168 2023.12.07 14:24:05
Fikset feil ved samlefakturering i fremmed valuta fra service dersom valutakurs ble endret i mellomtiden fra service ble lagt til samlefakturering og samlefakture ble generert. Valutakurs blir nå holdt oppdatert på servicen helt frem til servicen samlefaktureres Verkstedsystem 08.03.01157 2023.11.24 17:06:19
Påbegynt mulighet til å legge stående ordre og telleverk til samlefakturering (låst) uten å kunne åpne det igjen. Enterprise 08.03.01150 2023.11.22 20:46:26

Nyttig
Samlefakturering av salgsordre vil nå som standard viser varelinjer også på selve samlefakturaen. Kan deaktiveres i 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Utskrifter' Generelt 08.03.01149 2023.11.22 18:23:13
* Fiks i GDPR-sletting: hvis info skal beholdes på "gjentagende kunder" må nyeste info være eldre enn X før den vurderes solgt, ellers må eldste info være eldre enn X før gammel data fjernes Generelt 08.03.01142 2023.11.17 08:51:33
* Intern endring i rutine som oppretter Windows-tjenester Generelt 08.03.01141 2023.11.15 15:01:15

Nyttig
Integrasjon mot Tripletex: hvis lagerverdi er uendret på tidspunkt hvor PDF-liste skal lastes opp posteres 0.01 og -0.01 mot 1465 (eller tilsvarende konto) og PDF-liste lastes opp mot dette bilaget Generelt 08.03.01139 2023.11.15 11:50:45
Eksport til Power Office: ny rutine for å definere MVA kode Generelt 08.03.01129 2023.11.01 14:39:14
Service: utskrift av arbeidsrapport lagrer kundens adresse som ble brukt ved fullføre service Verkstedsystem 08.03.01129 2023.11.01 14:39:05
Salgsordre: utskrift av salgsordre lagrer kundens adresse som ble brukt ved fullføre ordre Butikksystem 08.03.01129 2023.11.01 14:38:46

Nyttig
Produkt/Kundens produkter: mulighet til å søke på ProduktID fra modellregisteret direkte fra feltet ProduktID ved å trykke ENTER Verkstedsystem 08.03.01124 2023.10.30 12:30:53

Nyttig
Hurtigregistrering: Mulighet å søke på ProduktID fra modellregisteret direkte fra feltet ProduktID ved å trykke ENTER Verkstedsystem 08.03.01124 2023.10.30 12:30:38
Fullføre service ved bruk av kontant: Lagt inn visning av veksel Verkstedsystem 08.03.01124 2023.10.30 11:58:29
Akontofaktura ved bruk av knappen 'Kontant': Lagt inn visning av veksel Generelt 08.03.01124 2023.10.30 11:56:53
XPOS: laster nå opp produktID som product_number istedet for modell Verkstedsystem 08.03.01120 2023.10.24 13:37:44
Bring: gått over til nye API Transportmodul 08.03.01119 2023.10.24 10:00:29