Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato

Nyttig
Prisavtaler: mulighet til å definere postnr fra og postnr til i prisavtaler. Dette kan da brukes til å f.eks fastsette transport for uteservice etc (settes i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Priser', 'Verkstedspriser' Verkstedsystem 08.03.00028 2020.10.26 11:45:48

Nyttig
Mulighet, i Schedule, til å automatisk sende PDF med lagerverdi på epostadresse; kan defineres til å f.eks sendes kun siste dag i måneden Generelt 08.03.00027 2020.10.23 15:54:48

Nyttig
Vareregister, Vis bestilling etc: ny visning av "sist solgt" på en vare/del: søylediagram per måned ett år tilbake Generelt 08.03.00027 2020.10.23 15:50:48

Nyttig
Epostadresser blir nå validert når du forlater et epostadresse-felt Generelt 08.03.00026 2020.10.22 09:48:06
Meny og 'Fakturainformasjon': visse funksjoner vil gjøre at fanevisningen i MAB vil gå tilbake til kunderegisteret eller delelageret (Ettersom hvilken funksjon du bruker) Verkstedsystem 08.03.00023 2020.10.21 10:17:18
For HK: Samlefakturering med kreditering til verksted: Først posteres alle data, deretter skrives/sendes bilag ut etterpå Generelt 08.03.00023 2020.10.21 08:36:50

Nyttig
Endring av kredittgrense, betalingsfrist eller fakturametode på kunde blir nå loggført Generelt 08.03.00022 2020.10.20 18:45:12
Ctrl+|: Mulig å stå på et vedlegg i Outlook eller fil i utforsker med XML-fil mottatt fra hovedkontor med data for "Fakturering av rapporterte servicer" Verkstedsystem 08.03.00021 2020.10.20 13:43:19
Elektronisk rapportering: Ved ny feilmelding på en allerede "fikset feilmelding"; så får nå bruker varsling på lik måte som om det er en helt ny feilmelding Verkstedsystem 08.03.00020 2020.10.20 08:44:42
Fikset feilmelding ved oppdatering av modellregister Verkstedsystem 08.03.00019 2020.10.20 06:57:06
Elektronisk rapportering av servicer med depositum, egenandel eller annen akontofakturert beløp: akontofakturert beløp blir trukket fra som delelinjer ved rapportering Verkstedsystem 08.03.00017 2020.10.19 15:27:41
Bring API: lagt inn "(@xx)" foran referanse ved booking. xx=MAB# Transportmodul 08.03.00017 2020.10.19 09:49:09
Fjernet "Online kommunikasjon mot BDAS" og "Full overføring" - dette skal kun kjøres i Schedule. Verkstedsystem 08.03.00014 2020.10.15 17:21:49
Modellregister: lagt inn felt for ProduktID Verkstedsystem 08.03.00012 2020.10.14 20:47:30
Schedule: oppdateing av modellregister vil nå som default ikke slettet modeller som ikke lenger finnes i modellmaster Verkstedsystem 08.03.00006 2020.10.06 16:56:27

Nyttig
Lagt inn "forhåndsvisning" av lydfiler som vedlegg Verkstedsystem 08.03.00002 2020.10.02 12:16:03

Nyttig
Fikset import av lyd- og videofiler som vedlegg på service Verkstedsystem 08.03.00002 2020.10.02 11:52:01

Nyttig
'Bestille' fra service: om du markerer i feltet 'Markert' en eller flere reservedeler og trykker 'Bestille' så vil du kunne bestille alle delene samtidig Verkstedsystem 08.03.00001 2020.10.01 16:16:08
Versjonsnummer av MAB: "Build" blir nå ikke lenger nullstilt, det vil fortsette gjennom najor og minor versjon av MAB Generelt 08.03.00001 2020.10.01 16:00:00
Kritisk
Nyttig
Viktig
Krever ny versjon av MAB Workstation (https://iis.mab.as/download/w_station.exe) Generelt 08.03.00001 2020.10.01 15:51:00

Nyttig
Lagt ut ny bruksanvisning for Akonto, fohåndsbetaling og depositum. Generelt 08.03.00001 2020.10.01 13:09:10

Nyttig
Lagt inn støtte for PPT og PPTX (PowerPoint) vedlegg Generelt 08.02.00099 2020.09.30 11:55:10
Vedlegg som er videoformat blir nå konvertert til MP4 med maks høyde/bredde 1280 Generelt 08.02.00099 2020.09.29 13:57:25
Vedlegg som er lydformat blir nå konvertert til 128kbps MP3 Generelt 08.02.00099 2020.09.29 13:57:11
Kritisk
Nyttig
Viktig
Ny workstation lagt ut Generelt 08.02.00099 2020.09.29 13:56:56

Nyttig
Viktig
Service: lagt inn nytt felt til høyre i reservedelsliste. Dette viser "Normal pris/stk" og hentes fra delelageret. Rabatt på utskrift av arbeidsrapport baseres på dette feltet. For å bruke dette feltet, og vise rabatt til kunde, 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter': Sett kryss i feltet 'Vis eventuell delerabatt på utskrift av rbeidsrapport og servicefaktura' Verkstedsystem 08.02.00099 2020.09.28 17:28:02
Duplisere salgsordre: fjernet mulighet til å duplisere link mot akonto Butikksystem 08.02.00098 2020.09.26 16:39:55
Kritisk
Nyttig
Viktig
Akontofakturering fra salg og service: endret rekkefølge på knapper til: Kreditt, Kort, Mobilbetaling, Kontant Generelt 08.02.00098 2020.09.26 13:03:01
Fjernet 'Dobbel bekreft informasjon' og 'Bekreft informasjon på produktet' etc. Dette ble kun brukt mot Samsung og her finnes nå nye løsninger for å bekrefte én og én feilkode med kommentar og vedlegg Verkstedsystem 08.02.00096 2020.09.24 14:45:18

Nyttig
'Reservert ikke fakturert': reservedel på service blir liggende her frem til service er fakturert, tidligere kun til den ble 'Reparert' eller høyere status Verkstedsystem 08.02.00095 2020.09.23 14:34:29
Schedule: oppdatering av modellregister på leverandørnummer: Det er nå mulig å sette inn -1 for å få inn modellmaster for alle leverandører med leverandørnummer fra 1 til 9999 Verkstedsystem 08.02.00095 2020.09.23 11:55:33
Ny MAB ServiceController med støtte for "Return of goods" på bankterminal Generelt 08.02.00093 2020.09.22 11:16:03
Ordrekø: mulighet til å definere at en ordrekø kun skal oppdateres manuelt ved egen knapp (brukes kun for store og tunge ordrekøer) Verkstedsystem 08.02.00093 2020.09.22 10:47:49
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Aktive felt for service': mulighet til å skjule egenandel eller depositum under akontofakturering Verkstedsystem 08.02.00093 2020.09.22 08:36:24
Kritisk
Nyttig
Viktig
Nytt kontooppsett for akontofakturering av egenandel og depositum på service. 1579 (Egenandel) og 2915 (Depositum). Pass på eventuell eksport til regnskap og kontakt support om du har behov for å endre kontonummer! Disse numrene kan endres til godkjent-verjson kommer Verkstedsystem 08.02.00092 2020.09.21 18:20:32

Nyttig
"Kundens fakturaer": visning forbedret med fargekoding etc Verkstedsystem 08.02.00092 2020.09.21 13:36:19
Konto for "bruk" av akontofaktura er nå samme som ved "fakturering" av akontofaktura Generelt 08.02.00091 2020.09.21 12:34:50

Nyttig
'Økonomi', 'Akontorapport': ny rapport med oversikt over hva som er akontofakturert men ikke enda "brukt" per dato Generelt 08.02.00091 2020.09.21 11:13:11

Nyttig
Vipps: Lagt inn CTRL+PIPE innlesing av CSV-fil med Vipps oppgjørsdata (filnavn må være "Vipps-rapport-*.csv") Generelt 08.02.00090 2020.09.17 22:07:23
Åpne kalender fra service/salg etc hvis det finnes flere treff: du får nå en oversikt og kan velge hvilket element du ønsker å se (dagens dato eller nærmeste i fremtid er valgt som default) Generelt 08.02.00089 2020.09.17 15:33:16
* Intern endring i epostfunksjon Generelt 08.02.00086 2020.09.15 12:01:16

Nyttig
Mulighet til å trykke 'Endre' til høyre for kundens adresse på service Verkstedsystem 08.02.00084 2020.09.12 17:59:05

Nyttig
Det er nå mulig å endre kundens primæradresse under 'Adresser' Generelt 08.02.00084 2020.09.12 17:56:36

Nyttig
Kalender: mulighet til å sette opp 'Repeterende element' ... Generelt 08.02.00082 2020.09.09 15:35:13

Nyttig
Kalender: mulig å definere et objekt som privat men at enkelte har rettigheter til å lese, åpne og endre Generelt 08.02.00082 2020.09.09 12:06:11

Nyttig
Viktig
"Service", "Vedlegg": lagt inn knapp for "Legg inn kart med kjørerute" Verkstedsystem 08.02.00081 2020.09.08 20:28:31

Nyttig
Viktig
"IRIS", "Bekrefte feilmelding med kommentar/vedlegg": velg "Bekreft med vedlegg" så får du opp knapp for å vise kjørerute.. Du kan her tilpasse denne (via 1881.no eller Google.com) og lagre skjermbilde direkte i MAB Verkstedsystem 08.02.00081 2020.09.08 20:24:33

Nyttig
"Serviceanalyse tekniker": lagt til felt for 'Salgsordre' som viser sum salgsordrelinjer denne brukeren har lagt inn på ordre som er sluttført/fakturert/lagt til samlefakturering. Gjelder ikke 'Statistikk lønn' eller 'Serviceanalyse tekniker (Inkludert uferdige jobber)' Verkstedsystem 08.02.00080 2020.09.08 17:08:21

Nyttig
"Betaling" på faktura: Tapsføring: betaling/posteringer splittes per MVA kategori (MVA prosent) som er i burk Generelt 08.02.00080 2020.09.08 16:39:48
Bring API: lagt inn støtte for bruk av produktkode 9000 for brukere som ikke er konvertert til nye produkter Transportmodul 08.02.00079 2020.09.08 13:05:54
Mottak av varer: Utskrift av varelapp og servicelapp: skriver nå ut lagerplassering til høyre istedet for 'Kommentar' Generelt 08.02.00079 2020.09.08 12:33:28
MAB IPServer/Webserver: lagt inn caching på blant annet CSS, bilder etc på 1 time Generelt 08.02.00078 2020.09.07 15:47:07
EHF fikset, bug i alpha 8.2 (Build 76) Generelt 08.02.00077 2020.09.07 10:30:26
Vipps: all kommunikasjon loggføres Generelt 08.02.00076 2020.09.03 16:54:59
EHF fra samlefaktura: først eksporteres header-linje (f.eks salgsordre eller service x), deretter spesifiserte kostnader som f.eks varer, deler, arbeid etc). Dette fordi hver linje kan ha forskjellig MVA kategori/prosent Generelt 08.02.00076 2020.09.03 16:44:37

Nyttig
Viktig
Depositum er nå fjernet og erstattet med 'Akontofaktura' som er skrudd på som default. Kan deaktiveres under 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Aktive felt for service' Verkstedsystem 08.02.00075 2020.09.02 15:34:22

Nyttig
Viktig
La dine kunder betale faktura/akontofaktura med Vipps ... Generelt 08.02.00075 2020.09.02 15:32:12

Nyttig
Viktig
Rapporteringskoder: dersom det finnes prisavtale hvor rapporteringskode valideres for å finne beløp så vil nå MAB varsle om ugyldig kombinasjon er valgt. Brukere med nivå 4 vil bli varslet gult med mulighet til å fortsette, brukere med nivå 3 eller lavere vil bli varslet rødt uten mulighet til å fortsette. Verkstedsystem 08.02.00074 2020.09.01 13:46:24
Import fra modellmaster: modell er nå ikke lenger unik dersom 'Varenr' er utfylt i modellmaster, da benyttes denne Verkstedsystem 08.02.00073 2020.08.31 18:51:21
Online kommunikasjon mot ServiceCompaniet: fikset så servicer ikke leses inn dobbelt Verkstedsystem 08.02.00073 2020.08.28 16:05:00
Fakturere service/salgsordre som er akontofakturert: visning hvor mye av akontofakturert beløp som er innbetalt og varsling om ikke alt er innbetalt Generelt 08.02.00071 2020.08.28 09:14:09
Depositum: er fjernet fra 'Side 1' , benytt 'Akontofakturering' fra 'Hurtigregistrering', 'Fullføre service' eller under 'Priser' Verkstedsystem 08.02.00070 2020.08.27 17:41:08

Viktig
Depositum/Egenandel/Delfakturering på service: Flyttet til ny funksjon "Akontofakturering". Her velger du om det gjelder depositum, egenandel eller forhåndsbetaling/akontofaktura Verkstedsystem 08.02.00070 2020.08.27 14:40:48

Viktig
Endret størrelse på felt i vareregisteret: "Varenr" 50 tegn, "Beskrivelse" 60 tegn Generelt 08.02.00068 2020.08.26 14:38:44

Nyttig
'Bekreft feilmelding med kommentar/vedlegg': mulighet til å velge flere vedlegg per feilmelding Verkstedsystem 08.02.00067 2020.08.25 14:13:23
* Intern endring Generelt 08.02.00067 2020.08.25 11:23:31

Nyttig
Viktig
Bring API: har nå støtte for RFID-sporing med pakken "Pakke i postkassen med RFID" Transportmodul 08.02.00066 2020.08.24 16:40:55
MAB ServerCheck fjernet som rutine Generelt 08.02.00064 2020.08.24 09:51:46
RemoteMAB-brukere får nå ikke mulighet til å bruke "Bla gjennom" funksjon for å velge fil på server, kun filer på lokal PC Generelt 08.02.00064 2020.08.24 09:12:42
"Bla gjennom" har nå fått ny funksjonalitet. Dette for blant annet å øke sikkerheten mot ransomware, virus etc Generelt 08.02.00063 2020.08.21 18:42:21

Nyttig
MAB støtter nå flere filformater for vedlegg Generelt 08.02.00062 2020.08.21 15:00:39
Erstatningsvare: varenummer vil nå også fungere mot "annen leverandør" Generelt 08.02.00061 2020.08.20 13:11:03

Nyttig
Akontofakturering fra salgsordre: forbedret brukergrensesnittet Butikksystem 08.02.00061 2020.08.20 11:47:36

Nyttig
Standard-tekster ved CTRL+S: lagt inn ubegrenset lengde på feltene Generelt 08.02.00060 2020.08.18 16:51:10

Nyttig
Hurtigregistrering/Service side 1: Mulighet til å definere kontakt hos butikken. Denne kontakten blir primær kontakt på denne servicen ved sending av melding på SMS/epost til butikk etc Verkstedsystem 08.02.00059 2020.08.13 18:17:28
"Porto-vare": anbefaler å også legge inn egen "brev"-vare, ref brukermanual for "Fraktordre" (https://iis.mab.as/manual/Norsk/Transport.pdf) Generelt 08.02.00058 2020.08.13 12:33:43

Viktig
"Porto-vare": dersom du har spesifisert fast utpris på denne så får du nå ikke spørsmål om å legge inn/oppdatere pris ved bruk av f.eks Bring/Posten Transportmodul 08.02.00058 2020.08.13 11:59:04

Nyttig
'Administrasjon', 'Andre registrere', 'Brukere og sikkerhet', 'Rettigheter': mulighet per bruker å velge hvor mange år en vare må ha vært uten varelogg for å kunne bli slettet Generelt 08.02.00058 2020.08.13 11:17:40
* Intern endring Generelt 08.02.00047 2020.07.27 13:55:09
Depositum: forbedret depositumsvinduet vedrørende betalingsmetode Verkstedsystem 08.02.00043 2020.07.20 11:46:03
ELON: Deaktivert 'Annen finansiering' Butikksystem 08.02.00042 2020.07.17 12:07:38
* Intern endring i kart Generelt 08.02.00041 2020.07.13 11:20:04
* Intern endring på Altf10-funksjon Generelt 08.02.00037 2020.07.08 10:23:40

Nyttig
Vedlegg på salgsordre: mulighet til å markere at vedlegg skal følge med på epost ved forsendelse til kunde (også faktura på PDF på epost etc) Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 14:24:27
Salgsordre: Om du selger en vare merket varetype 'Portovare' får du muligheten til å velge antall kolli, utleveringsmåter etc Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 11:44:35

Viktig
Salgsordre: Ikke mulig å endre leveringsmåte/leveringsdato i 'Fullføre salgsordre', dette må nå endres inne på salgsordre Butikksystem 08.02.00035 2020.07.07 11:44:01
Bring API: bruker nå Bring API Shipping Guide 2.0 for å finne pris og mulige forsendelsesmetoder på kunde/salg/fraktordre Transportmodul 08.02.00035 2020.07.07 09:42:20
* Intern endring i rutine for å finne knytning mot modellregister Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:51:59
Kalender: Optimalisere rute: legger nå elementer på samme adresse under hverandre Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:17:56
Kalender: Optimalisere rute: ignorerer nå elementer med låst tidspunkt Generelt 08.02.00035 2020.07.06 19:17:43
AppendFromExcel: muliggjør tvangsbruk av Excel, OpenOffice eller standard import Generelt 08.02.00033 2020.07.03 11:50:56
* Intern endring på ok_status Generelt 08.02.00032 2020.07.02 22:24:49
Service side 4 (IRIS): 'Feilmeldinger ved elektronisk rapportering' viser nå kun aktive feilmeldinger. Det er også mulighet til å bekrefte feilmeldingene ved å skrive inn kommentar eller koble feilmelding mot vedlegg Verkstedsystem 08.02.00031 2020.07.02 17:37:16
Lagt inn importrutine for Tura Scandinavia (NB! Import for følgende ligger inne fra før: Harman Kardon, ALSO, Itegra/Komplett, TechData, Telering, Flak og Kellox) Generelt 08.02.00031 2020.07.02 11:22:56

Nyttig
Viktig
Bring API: Mulighet til å velge transportforsikring lagt inn på produkt Pakke til bedrift, Pakke til hentested (privat), På døren (privat) og Returservice dør-dør (Bedrift) (kodene 5000, 5800, 5600 og 9000) Transportmodul 08.02.00030 2020.06.30 13:20:24
Salgsordre: når du trykker "Mer info" på en "portovare" åpnes forsendelse/kolli for aktuell ordre Butikksystem 08.02.00028 2020.06.29 14:52:55
Salgsordre: ved fullføre salgsordre hvor restordre flyttes til ny ordre _og_ forsendelse skal sendes: fjernet automatisk korrigering av porto. Dette må nå gjøres ved å endre "Kolli" Transportmodul 08.02.00028 2020.06.29 12:12:08
* Intern endring i Excel-import Generelt 08.02.00027 2020.06.26 10:24:00
Fjernet 'Varsel hvis Frakt er tom og service skal Sendes' fordi feltet "Transport" skal benyttes Generelt 08.02.00025 2020.06.22 12:04:23

Nyttig
Kalendertider på tekniker: endret rutine så du må lagre før alle data er aktive Verkstedsystem 08.02.00023 2020.06.18 15:51:58

Nyttig
Ved statusending _til_ en status så vil eventuelle tidligere varslinger sendt ut på status du endrer _til_ bli markert som "gamle" og nye varslinger vil eventuelt sendes ut om de ikke er stoppet. Verkstedsystem 08.02.00022 2020.06.18 13:21:22

Nyttig
Leverandørregister: mulighet til å 'Flytte til nytt leverandørnummer'.. hvis samme leverandør ligger inne med flere forskjellige leverandørnumre f.eks Generelt 08.02.00021 2020.06.15 13:00:03

Nyttig
RFID smartkort innlogging implementert Generelt 08.02.00018 2020.06.10 15:16:00

Nyttig
Bestille del: lagt inn egen knapp for å legge del i bestilling _og_ endre servicestatus til 'Deler bestilt' for å unngå for mange spørsmål Verkstedsystem 08.02.00018 2020.06.10 11:33:54
* Intern endring i Schedule Generelt 08.02.00018 2020.06.10 11:12:28
* Intern endring i fixmisc Generelt 08.02.00016 2020.06.08 08:15:28
Service: fikset automatisk oppslag av pris på returporto hvis prisavtale skal bruke det (finner pris på utgående fraktordre til kunde) Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.05 14:06:35
Fullføre service: lagt inn varsel om ugyldig tekniker Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.04 17:23:24
Service side 2: fjernet varsel om ugyldig tekniker Verkstedsystem 08.02.00014 2020.06.04 17:23:17
Ny spesialfunksjon fra salgsordre: Mulighet til å legge inn de unike varenumrene brukt på salgsordren i rabattavtale (kun varelinjer med rabatt). Butikksystem 08.02.00014 2020.06.04 14:40:09

Nyttig
Kalender: mulig å merke et element som "Privat". Andre vil kunne se elementet kun med teksten "Privat" og ikke kunne åpne, flytte eller endre på det Generelt 08.02.00013 2020.06.04 10:22:03
* Intern endring i importrutiner til mellomregister Generelt 08.02.00013 2020.06.04 09:03:00

Viktig
"Ønsket dato" er nå kun låst dersom leverandøren krever dette Verkstedsystem 08.02.00012 2020.06.03 19:25:03
B&O: lagt inn varsel med "Viktig melding" dersom kommunikasjon mot B&O feiler Butikksystem 08.02.00011 2020.06.03 12:12:18

Nyttig
Varesøk med treff på erstatningsvare: Dersom du har lagt inn erstatningsvare i 'Mer info' på en vare/reservedel så vil du nå få en liste over oppsøkt vare, erstatningsvare, erstatning av erstatningen, erstatningen av den igjen osv Generelt 08.02.00007 2020.05.29 11:27:15

Nyttig
Innlesing av varer fra mellomregister: "Pynt utsalgspris" blir default merket dersom regler for pynting er definert i admin Butikksystem 08.02.00006 2020.05.27 11:19:06

Nyttig
Utsalgspriser: under Vareregister/Delelager, Prisinfo: her kan du nå velge å krysse for 'Pynt utsalgspris'. MAB vil da pynte utsalgspris basert på data i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Priser' Generelt 08.02.00006 2020.05.27 11:10:28

Nyttig
Viktig
Ved tapsføring under "Betaling" på faktura får du nå spørsmål om MAB automatisk skal tilbakeføre MVA til respektive MVA konto Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:42:22
* Intern endring i bokføring av MVA Generelt 08.02.00004 2020.05.25 13:25:30

Nyttig
Aktiviteter: om man går inn fra "Hovedbilde" får man oversikt over "egne" aktiviteter som default, om man går inn fra "Kunderegisteret" får man oversikt over "alle brukernes" aktiviteter som default Butikksystem 08.02.00002 2020.05.20 17:26:43
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: Valutakurs regnes nå fra avtale på kunde som belastes eller fra valuta på tidspunkt når prisavtale hentes inn på service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 16:10:37
Service med beløpsfelt i fremmed valuta: lagt inn egen tabell for å lagre unik valutakurs per valuta per service Verkstedsystem 08.01.00098 2020.05.19 15:53:49

Nyttig
Salgsordre: "Send / skriv ut" forbedret Butikksystem 08.01.00097 2020.05.19 11:09:37
Canon: Out-of-warranty-rapport fikset Verkstedsystem 08.01.00095 2020.05.14 16:09:44

Nyttig
'Vis bestillinger': lagt inn knapp for 'Mottak av varer' direkte når man har valgt en bestilling Generelt 08.01.00091 2020.05.08 09:13:39

Nyttig
Hurtigregistrering: ved søk på telefonnummer fra første telefon-feltet vises nå også kontakter med det aktuelle nummeret. Om man velger en kontakt blir "Bruker" satt til denne personen samt man får spørsmål om dette telefonnummeret skal brukes på produktet Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 11:55:24

Nyttig
Fullføre salgsordre med veksel: etter kasseskuff er åpnet vises meldingsvindu med veksel som skal tilbake til kunde Butikksystem 08.01.00089 2020.05.07 11:53:27

Nyttig
Viktig
Kostnadsoverslag: valg i 'Administrasjon', 'Vkersted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter', om du standard ønsker å lagre PDF av arbeidsrapport som vedlegg ved utsendelse av kostnadsoverslag fra service Verkstedsystem 08.01.00089 2020.05.07 09:56:55
Lagt inn videoer som gyldig attachment extensions Generelt 08.01.00087 2020.05.05 13:41:12
Serviece: egen knapp for utskrift av "Produktetikett" Verkstedsystem 08.01.00085 2020.05.04 11:03:01

Nyttig
Lagt inn støtte for egne unike leverandørnumre på tvers av MAB-installasjoner Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:31

Nyttig
Viktig
Lagt inn støtte for 8-sifret leverandørnummer Verkstedsystem 08.01.00084 2020.04.30 12:53:22
SMTP passord blir nå kryptert Generelt 08.01.00083 2020.04.29 16:46:05

Nyttig
Service side 2: lagt inn egne knapper for å ta direkte utskrift av henholdsvis arbeidsrapport med og uten pris Verkstedsystem 08.01.00081 2020.04.29 12:36:26

Nyttig
Salgsordre med restordre: mulighet i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Fullføre salgsordre' til å definere om MAB skal hindre bruker å fullføre salgsordr med restnoterte ordrelinjer, om bruker skal få spørsmål om å flytte restnoterte ordrelinjer til ny ordre eller om ordre skal fullføres som normalt Butikksystem 08.01.00081 2020.04.29 12:02:31