Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
Økonomi-epostadresse bruker nå epost-oppsett på PC dersom "Epost økonomi" i Administrasjon er blank. Generelt 08.03.00948 2023.03.09 14:21:35

Nyttig
Viktig
Du kan nå selv starte MAB's tjenester på nytt dersom du benytter RemoteMAB eller har korrekt konfigurert terminalserver. Trykk F1 og velg 'Start MAB-tjenester på nytt' nederst til høyre. Dersom knappen er grå har du enten ikke rettigheter eller din terminalserver er ikke konfigurert korrekt. Generelt 08.03.00946 2023.03.08 10:16:02
Sendingsmetode kan nå lagres per kunde per avdeling Transportmodul 08.03.00942 2023.03.06 13:30:10
* Intern endring Generelt 08.03.00939 2023.03.03 15:22:40

Nyttig
Hurtigregistrering: mulighet til å få spørsmål om å lage fraktordre diretke fra hurtigregistrering. Denne åpnes og man kan velge om man vil fullføre nå eller senere. Aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Hurtigregistrering' Transportmodul 08.03.00934 2023.02.28 18:55:23

Nyttig
Salgsordre: mulighet å aktivere felt for å velge on ordrelinje er 'Utstyrspakke' direkte fra salgsordre. Felt aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt for ordrelinje' Butikksystem 08.03.00934 2023.02.28 18:32:49

Nyttig
Fraktordreliste for eksternt verksted: ny rutine som forenkler generering av fraktordre for produkter som skal til eksternt verksted Verkstedsystem 08.03.00934 2023.02.28 16:33:52

Nyttig
Viktig
Endret intern ID på prioritet på service. Ordrekø hvor prioritet er definert må derfor sjekkes og mulig oppdateres Verkstedsystem 08.03.00933 2023.02.28 10:09:49

Nyttig
Mulighet til å definere egen avsenders epostadresse på utsending av faktura, purringer etc. Settes i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Lisensinformasjon' eller per aveling. Generelt 08.03.00928 2023.02.17 14:07:48
Konto spesifisert på varegruppe ved salg brukes nå også for å postere bruk av deler som ligger i denne varegruppen ved fullføre service Verkstedsystem 08.03.00917 2023.02.13 13:37:29
Sendign av epost: dersom bruker får feilmelding får de nå muligheten til å prøve på nytt Generelt 08.03.00912 2023.02.09 14:23:56
Elesco: lagt inn opplasting av rapport: Garanti endret til betalbar Verkstedsystem 08.03.00910 2023.02.07 19:09:40
Administrasjon: Mulighet i Økonomi, SmarFaktura og Økonomi, Integrasjon mot inkasso til å sette krav til gyldig organisasjonsnummer på bedriftskunde og gyldig personnummer på privatkunde Generelt 08.03.00907 2023.02.06 16:47:58
* Intern endring i eksport til Mamut Generelt 08.03.00906 2023.02.03 11:16:08
* Intern endring i synkronisering av merkeregister Generelt 08.03.00906 2023.02.03 09:58:32
* Intern endring i MAB Generelt 08.03.00900 2023.01.30 14:30:13
Webserver/IPServer skriver nå ikke ut faktura om den ikke kan sendes Generelt 08.03.00898 2023.01.27 12:26:33
Akontofaktura som betales "der og da" kommer på paragon om mulig Generelt 08.03.00898 2023.01.27 12:26:19
Bring: lagt inn utskrift av mottakers kontantnavn på adresselinje 2, dette for å kunne tvinge egen adresselinje på returlapp blanta nnet Transportmodul 08.03.00898 2023.01.27 10:21:32

Nyttig
Vareregister/Delelager: "Mer info" og "Web / vareinfo" med bilder etc er nå slått sammen til ett vindu med flere faner. Generelt 08.03.00897 2023.01.26 12:13:48
* Intern endring Generelt 08.03.00896 2023.01.25 14:51:18
Fikset feil visning av pris i vareregisteret om du står på en kunde som har rabatt Generelt 08.03.00894 2023.01.25 10:07:19
Eksport til PowerOffice GO: lagt inn eksport av KID på alle linjer som inneholder fakturanummer Generelt 08.03.00894 2023.01.25 09:59:53
Integrasjon mot Equity: fikset feil for brukersteder med flere avdelinger Generelt 08.03.00891 2023.01.24 09:46:56
Integrasjon mot ReclaimIt/ServiceInfo: lagt inn støtte for ReRep (workshop_pays) Verkstedsystem 08.03.00888 2023.01.23 11:29:36
Equity: lagt inn støtte for forskjellige avdelinger Generelt 08.03.00881 2023.01.19 10:25:53
* Intern endring Generelt 08.03.00873 2023.01.16 10:58:27
Prisimport fra Itegra: fikset import (stoppet pga UTF-8 konvertering, uvisst når det begynte å feile) Butikksystem 08.03.00873 2023.01.16 10:47:59
Salgsordre: søk på EAN hvor man har flere varelinjer med samme EAN i vareregisteret så vil MAB automatisk velge den første med varebeholdning. Butikksystem 08.03.00872 2023.01.12 16:12:08

Nyttig
Mulighet i 'Adminsitrasjon', 'Butikk', 'Priser', 'Faste rabatter' til å legge opp faste rabatter, f.eks 25% på et merke i en gitt periode Butikksystem 08.03.00871 2023.01.12 11:33:12
Fakturering på egendefinert fakturadato. Om du fakturerer på tidligere dato beregnes nå forfallsdato fra dagens dato. Om du fakturerer på fremtidig dato beregnes forfallsdato fra fakturadato. Generelt 08.03.00869 2023.01.10 11:21:00
Mulighet til å definere at enkelte kunder skal se 'Alternativt varenr' på en vare istedet for vanlig varenr på tilbud, salgsordre, produktkatalog og faktura etc. Enterprise 08.03.00867 2023.01.09 14:11:29
Ordrekø: lagt inn felt for 'Feilkode (#1)' og 'Feilkode (#2'). Det finnes to forskjellige felt basert på rapproteringsoppsett/leverandør på servicen.. Verkstedsystem 08.03.00867 2023.01.09 13:21:50
Leser nå inn bildefil i heic-format og konverterer til jpeg (krever ny MAB Workstation) Generelt 08.03.00867 2023.01.06 10:37:35
Multiservice: ved registrering av ny multiservice får man nå mulighet til å legge inn samme feilsymptom/avtale på alle servicer som registreres Verkstedsystem 08.03.00864 2023.01.03 11:45:39
Automatisk justering av priser basert på KPI: fikset feil i rutinen som gjorde at kun første vare ble oppdatert Butikksystem 08.03.00864 2023.01.01 22:42:48

Nyttig
SmartFaktura: vil nå default varsle hver natt dersom salg eller servicer har ligget klar til samlefakturering i X antall dager eller mer. Default 40 Generelt 08.03.00862 2022.12.27 11:44:03
* Intern endring Generelt 08.03.00861 2022.12.21 16:18:47
* Intern endring i eksport til regnskap Generelt 08.03.00859 2022.12.13 13:02:01
Tidligere lagrede ordre: lagt inn kolonne for Telefon og forbedret sortering Butikksystem 08.03.00859 2022.12.12 10:23:48
Integrasjon mot Tripletex: fikset overføring av salgskonto utenfor MVA område og interim-konto Generelt 08.03.00858 2022.12.09 11:38:59

Nyttig
"Tidligere lagrede ordre": vises nå som tabell hvor du kan lagre kolonneoppsettet (bredde, plassering etc) Butikksystem 08.03.00844 2022.11.25 11:15:28
Tidligere lagrede ordre: lagt inn kolonne for visning av kundens poststed til venstre for notater helt til høyre Butikksystem 08.03.00842 2022.11.24 14:37:25

Nyttig
Ny versjon av MAB Workstation lagt ut: https://iis.mab.as/download/mab/w_station.exe Generelt 08.03.00842 2022.11.24 14:09:03

Nyttig
Viktig
Varslingssenter i eget vindu: lagt inn varsel at det anbefales å vise denne i hovedbilde dersom man går glipp av informasjon i denne visningen Verkstedsystem 08.03.00842 2022.11.24 11:06:59

Nyttig
Viktig
'Servicer'-knapp direkte fra kunderegisteret viser nå kun servicer med statusdato siste 365 dagene om kunden er markert som 'Butikk' eller 'Verksted'. Dette for å redusere antall treff. Man kan også finne servicen ved å finne produktet etc. Verkstedsystem 08.03.00834 2022.11.16 10:01:59

Nyttig
Ny scriptkode for å bruke ved sending av SMS til kunde f.eks: Salgsordre: URL for hvor kunde kan akseptere pristilbud (<%=salgsordre_bekrefttilbud%>). Kunde får da se pristilbudet og kan akseptere dette. Aksept loggføres og sendes på epost til bedriftens epostadresse. Butikksystem 08.03.00833 2022.11.15 15:03:59

Nyttig
Ny scriptkode for å bruke ved sending av SMS til kunde f.eks: Service: URL for kunde å legge inn/laste opp manglende informasjon (<%=serviceweb_requestinfo%>). Kunde får da opp felt for å laste opp kjøpskvittering eller produktskilt (det som måtte mangle på servicen). Her bygger vi ut flere felt på forespørsel. Verkstedsystem 08.03.00833 2022.11.15 13:03:07

Nyttig
Lagt ut ny bruksanvisning for Ombrukt: https://iis.mab.as/manual/Norsk/Ombrukt.pdf Verkstedsystem 08.03.00833 2022.11.15 11:10:18
Ombrukt forsikring: lagt inn krav om serienummer, salgsdato og varegruppe på alle betalbare serviceoppdrag som potensielt skal kunne inngå i løsningen Verkstedsystem 08.03.00831 2022.11.14 11:58:19
Salgsordre og faktura ved utstyrspakke/samlet pris på utskrift: viser spesifiserte beløper per MVA sats dersom flere MVA-satser er i bruk Butikksystem 08.03.00831 2022.11.14 10:01:47
Kalender: blå/rød felt til venstre, for å flytte element, er nå gjort bredere (12 piksel istedet for 6 piksel) Generelt 08.03.00830 2022.11.10 15:29:50

Nyttig
Kalender: Du kan nå flytte elementer med CTRL+opp eller CTRL+ned. Elementet vil da bli flyttet x minutter opp eller ned basert på hvilken skala man bruker (nederst til høyre) Generelt 08.03.00829 2022.11.10 10:25:02

Nyttig
Viktig
CTRL+S script for kalendertider endret! service_kalender_XX lagt til for uteservice-dato. kalender_XX er nå selve kalenderoppføringen. Du kan da f.eks sende egen SMS til kunder hvor dere skal hente eller levere produkt den aktuelle datoen Verkstedsystem 08.03.00829 2022.11.10 09:47:03
Sjekkliste på Electrolux: 'Forhandlerkode' vil nå lagres og foreslås per salgssted Verkstedsystem 08.03.00829 2022.11.10 09:20:10
Standardtekster (Som hentes ved å trykke CTRL+S i fritekstfelt): mulighet til å legge inn kommentar per linje og lagre kolonneoppsettet (bredde og plassering) Generelt 08.03.00828 2022.11.09 15:31:06
Kalender: 'SMS til alle på valgt kalender' viser nå liste over alle som skal motta melding med mulighet til å velge bort enkeltmottakere Generelt 08.03.00828 2022.11.09 14:38:48
* Intern endring i statuslogg på service med flere avdelinger Verkstedsystem 08.03.00828 2022.11.09 14:12:29

Nyttig
Mulighet til å lage 'tag' på kunde. Dette er også søkbart. Kan legges ved å trykke "Endre" og så trykke den lille +-knappen under kategori. Kan også defineres i "Mer info" under "Alternative søkeord" Generelt 08.03.00824 2022.11.03 19:41:51
Integrasjon mot XPOS: lagt til rette for dette, også via sentral integrasjon. På service vises kun kodefelt som skal fylles ut dersom service skal til XPOS Verkstedsystem 08.03.00823 2022.11.03 15:48:06
Fikset EHF med komma i antall og lavere enn 1.00, f.eks 0.50 Generelt 08.03.00819 2022.11.02 10:17:32
* Intern endring i GPS-lokasjoner Generelt 08.03.00812 2022.10.27 10:03:11
Ombrukt: mulighet for integrasjon mot ombrukt-forsikringsløsning ved betalbar service på produkter 5-8 år gamle Verkstedsystem 08.03.00810 2022.10.25 16:37:12
BEO: lagt inn liste over produktnumre som har mulighet til å ha knytning mot tredjeparts serienummer Butikksystem 08.03.00808 2022.10.25 12:20:26
Integrasjon mot ServiceInfo: lagt inn støtte for kostnadsoverslag besvart med 'scrap' Verkstedsystem 08.03.00806 2022.10.24 10:38:27
* Intern endring Verkstedsystem 08.03.00805 2022.10.21 13:28:53
Kalender: fikset visning så venstre linje er rød istedet for blå dersom tidspunkt/tekniker ikke er lagret på servicen Verkstedsystem 08.03.00802 2022.10.17 11:25:52

Nyttig
Bring API: Utvidet lengde på epost til 60 tegn (tidligere 35) Transportmodul 08.03.00801 2022.10.14 12:14:19
Utvidet aktivitetskode til 15 tegn Verkstedsystem 08.03.00801 2022.10.14 11:51:08

Nyttig
'Serviceoversikt': mulighet til å lagre kolonneoppsettet (bredde og synlighet. Dersom et felt er smalere enn 8 punkter blir det usynlig og fås kun frem ved å nullstille kolonneoppsettet) Butikksystem 08.03.00801 2022.10.14 09:23:12
For B&O: lagt inn støtte for rapportering av ThirdPartySerialNumber Butikksystem 08.03.00794 2022.10.11 13:56:26
Bruker markert som fellesboks: vises nå på forsiden ved nye meldinger Butikksystem 08.03.00791 2022.10.09 20:49:12
Service: mulighet til å skru av så dobbeltklikk i 'Feilsymptom/Avtaler' eller 'Arbeidsrapport' ikke åpner visning av standardtekster (Samme som CTRL+S). Dette gjøres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verkted / Service', 'Service': Dobbeltklikk i 'Feilsymptom/Avtaler' eller 'Arbeidsrapport' åpner ikke standardtekster (med CTRL+S) Verkstedsystem 08.03.00791 2022.10.09 20:23:50
* Intern endring Generelt 08.03.00790 2022.10.07 11:07:37

Viktig
Salgsordre: fjernet øresavrunding fra salgsordre da det kun er lov å runde av beløp dersom ordre betales med kontant. Derfor flyttet innunder "Fullføre" dersom kunde betaler noe med kontant. Butikksystem 08.03.00788 2022.10.06 09:49:55
EHF: lagt inn overføring av vilkår i PaymentTerms Generelt 08.03.00788 2022.10.05 11:17:36
Eksport til PowerOffice: lagt inn støtte for avdeling Generelt 08.03.00784 2022.10.04 12:12:41

Nyttig
Påminnelse og purring til kunde på SMS: du kan nå i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Betingelser....' definere at dette ikke skal gå til bedrifter Generelt 08.03.00784 2022.10.04 11:47:12
Fikset lagre epostoppsett Generelt 08.03.00782 2022.10.03 16:21:57

Nyttig
Kalender: service som vises i kalender får nå rød markering til venstre, istedet for blå som vanlig, dersom elementet ikke matcher dato for "Antatt ferdig" og tekniker på service Verkstedsystem 08.03.00782 2022.10.03 09:45:07

Nyttig
Viktig
Registrere/flytte service i kalender: mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Kalender' til å definere hvis og eventuelt hvilke datofelt som skal settes automatisk eller aldri inne på service Verkstedsystem 08.03.00781 2022.09.29 08:31:35

Nyttig
Kalender: lagt inn eget felt for "Felles notat" på aktuell dato Generelt 08.03.00781 2022.09.28 15:37:50

Nyttig
For Elesco: nye leverandører legges automatisk inn i MAB og prisavtale lastes automatisk inn på nye leverandører. Rabatt ved bestilling blir også oppdatert; ved endring vil deler bli justert tilsvarende Verkstedsystem 08.03.00778 2022.09.27 13:37:53

Nyttig
Ordrekø: lagt inn felt for "Telefon". Vises først telefon på produktet, ellers kundens telefon1 eller 2 etter hva som er utfylt Verkstedsystem 08.03.00777 2022.09.26 15:06:05

Nyttig
Ordrekø: mulighet til å trykke "..." til høyre for "Rapporter og tiplasning av ordrekø" for å lagre feltvisning/feltbredde Verkstedsystem 08.03.00776 2022.09.23 12:48:24

Nyttig
Kalender: når du nå flytter service til ny tekniker/dato får du spørsmål om "Antatt ferdig og tekniker" og "Skal oppfølges" skal flyttes Verkstedsystem 08.03.00776 2022.09.23 10:02:41