Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Transport', 'Bring API': Mulighet til å sette inn tekst for standard 'Avsender kontakt navn'. Hvis blank brukes ditt firmanavn Transportmodul 08.03.00238 2021.04.14 15:46:15
Online delebestilling mot Samsung: bruker nå 'Leveringsadresse' istedet for 'Postadresse' fra Administrasjon Verkstedsystem 08.03.00232 2021.04.12 12:33:37

Nyttig
Ordrekø: Dersom ordrekø tar mer enn 10 sekunder vil den automatisk bli markert for at den manuelt må oppdateres. Den vil også fjernes fra Varslingssenter om den ligger der Verkstedsystem 08.03.00230 2021.04.10 20:34:06

Nyttig
Viktig
Ny ordrekø: aktiveres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Service'. Gamle ordrekøer kan automatisk importeres. Denne vil etter hvert automatisk bli aktivert og den gamle blir borte Verkstedsystem 08.03.00225 2021.04.08 19:11:26

Nyttig
'Kundens fakturaer': mulighet til å markere flere fakturaer og trykker PDF-ikonet for å generere PDF av alle de markerte fakturaene. Disse PDF-filene legges så i utklippstavlen Generelt 08.03.00225 2021.04.07 20:16:06
Ordrekø: lagt inn eget felt for 'Kostnadsoverslag besvart tidspunkt' Verkstedsystem 08.03.00224 2021.04.07 16:16:38

Nyttig
EHF: når du legger inn orgnr som skal motta EHF-faktura i 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi' blir dette verifisert mot DIFI.no Generelt 08.03.00223 2021.04.07 11:48:05

Nyttig
EHF faktura: mulighet under 'Kundeinfo', 'Mer info', 'Økonomi' til å spesifisere 'EHF: AccountingCost' Generelt 08.03.00220 2021.03.30 22:21:14
2R/Returservice blankett fra service: mulighet til å sende QR-kode direkte til kundens mobil. Denne QR-koden vises så frem når kunden leverer produktet inn på posten - Posten skriver da ut kollietikett. NB! Ikke alle innleveringsteder har støtte for dette! Transportmodul 08.03.00217 2021.03.30 13:52:32

Nyttig
Kalender og serviceutskrifter: lagt til bindestrek + revisjon bak produktid Verkstedsystem 08.03.00215 2021.03.25 11:37:30
Lagt inn ekstra understatus til 'Makulert': 'Kunde ikke besvart kostnadsoverslag' Verkstedsystem 08.03.00213 2021.03.24 08:29:28

Nyttig
Service side 1 og 2: lagt inn tekst 'Kunde har flere innleverte servicer' dersom det ligger flere servicer på kunden med status 'Innlevert', 'Under arbeid', 'Deler bestilt', 'Deler restordre', 'Deler ankommet', 'Reparert', 'Kostnadsoverslag' eller 'Kostnadsoverslag besvart'. Trykk på linken for å se andre servicer Verkstedsystem 08.03.00212 2021.03.23 16:23:32
* Intern endring i import av godkjent-fil fra Electrolux Generelt 08.03.00204 2021.03.15 14:10:47

Nyttig
Min/Maks lagerbeholdning: mulig til å aktivere at dette styres per avdeling Generelt 08.03.00203 2021.03.15 13:01:00
* Intern endring vedrørende bakgrunnsfarge på vinduer Generelt 08.03.00191 2021.03.04 14:03:45
Bring API: lagt inn støtte for flere avdelinger. Da er det mulig å også kun sende på vegne av én avdeling Transportmodul 08.03.00189 2021.03.03 11:25:57
Returservice på service: Lagt inn mulighet til å booke opphenting som direkte valg istedet for spørsmål Transportmodul 08.03.00189 2021.03.03 08:08:31
* Intern endring i MAB: lagrer nå laveste oppløsning X * Y og laveste operativsystem per arbeidsstasjon.. nullstiller hvis ikke noe lavere er kommet siste 6 måneder. Dette for å kunne identifisere minimumskrav til MAB Generelt 08.03.00185 2021.02.25 17:12:56

Nyttig
Fullføre service: Dersom belastning er 'Kunde', leveringsmåte er 'Sendes' _og_ kunde ligger med kundekategori merket som 'Oppkrav' så vil ikke kredittfaktura sendes som PDF etc, den vil kun skrives ut og merkes med teksten "Betales som oppkrav" Verkstedsystem 08.03.00181 2021.02.25 10:19:40
Utskrift av adresselapp (Brev) på stor etikett: fikset poststed Transportmodul 08.03.00178 2021.02.23 14:45:15

Nyttig
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt': Mulighet til å legge inn flere forskjellige "standard dimensjoner" om dere f.eks har flere forskjellige pappesker dere benytter ved utsendeløse Transportmodul 08.03.00176 2021.02.23 13:55:43
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Varelager': mulighet til å velge at visning av 'Sist bestilt' i vareregisteret skal erstattes av 'I utstilling' Butikksystem 08.03.00176 2021.02.23 13:37:35

Nyttig
Ny rapport 'Periodisering' under 'Butikksystem', 'Økonomi / Rapporter': denne brukes om man f.eks fakturerer noe som skal periodiseres Vedlikeholdsmodul 08.03.00173 2021.02.22 11:16:25

Nyttig
Søk i delelager/vareregister med mer enn 25000 artikler: vil nå vise direktetreff på varenr/modell dersom det er funnet; ellers vanlig "smartsøk" Generelt 08.03.00173 2021.02.22 09:15:26
Eksport til regnskap: rutinen vil nå først kontrollere for differanse per bilag Generelt 08.03.00173 2021.02.19 09:05:17
Ordrekø: endret bakgrunsfarge fra lys gul til hvit dersom 'Antatt ferdig' er blank i følgende statuser: Innlevert, Under arbeid, Deler bestilt, Restordre, Deler ankommet, Kostnadsoverslag besvart Verkstedsystem 08.03.00172 2021.02.18 12:43:17
Ordrekø: husker sortering om du går ut og inn i ordrekøen igjen Verkstedsystem 08.03.00172 2021.02.18 12:42:07
'Egendefinert adresse' i Fraktordre og Salgsordre: viser nå liste over tidligere brukte adresser på samme kunde og mulighet til å søke opp annen kunde i kunderegisteret eller online telefonsøk Generelt 08.03.00171 2021.02.17 12:57:37

Nyttig
Sendingsbekreftelse/Ordrebekreftelse: lagt inn tekst 'Dette er ikke en faktura eller kvittering, dette er kun en ...' Generelt 08.03.00167 2021.02.12 10:11:32

Nyttig
Akontorapport: lagt inn felt for 'Dato fra og med' og 'Sortering' Generelt 08.03.00166 2021.02.11 11:16:23
* Intern endring: shortlink nå kun gyldig i 90 dager hvis ikke annet er spesifisert per link Generelt 08.03.00165 2021.02.10 07:38:47
* Intern endring: bruker nå nytt forhandlernummer felt i handlerregisteret Verkstedsystem 08.03.00162 2021.02.08 13:13:14
Om du nå fjerner postnr og trykker ENTER fra service så vil innlagt beløp også fjernes fra aktuelt felt Verkstedsystem 08.03.00162 2021.02.08 12:54:48

Nyttig
Liste over produkter på kunde/hurtigregistrering: lagt inn felt for 'Beskrivelse' dersom produktet er solgt i egen MAB Verkstedsystem 08.03.00158 2021.02.03 15:20:19

Nyttig
Endre tekniker på service fra kalender: dette oppdaterer nå også teknikers brukerkode mot leverandøren Verkstedsystem 08.03.00158 2021.02.03 15:09:39

Nyttig
Vedlegg som legges på salgsordre av type JPG og PDF, og som defineres skal følge med ved utsendelse av faktura, legges i PDF-faktura til kunden som egne sider rett bak selve salgsordrebilaget Butikksystem 08.03.00157 2021.02.03 13:30:35
Salg med periodisering: mulighet til å spesifisere periode ned på ordrelinje og ikke bare på hele ordren samlet Butikksystem 08.03.00155 2021.02.01 16:42:52
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt for salgsordre': 'Ved søk på vare...': disse to kryssene er nå default skrudd av Butikksystem 08.03.00153 2021.02.01 12:16:18
2R fra service: standard mottaker er nå ditt verksted Verkstedsystem 08.03.00151 2021.01.29 15:30:38

Nyttig
Bring API: lagt inn bedre feilmelding ved 500 Server Error (f.eks Missing postal Code) Transportmodul 08.03.00149 2021.01.29 10:23:49

Viktig
Samsung: Delebestilling/Mottak av varer: Ved 'Mottak av varer' blir 'Invoice' på reservedel på service skrevet over om vi får fakturanummer ved mottak. Dette fordi man kan bestille 2 til service og så 6 til lager.. Om da man tar mottak av 6 til lager først så vil 2 av disse gå til service - da må korrekt invoice bli med Verkstedsystem 08.03.00149 2021.01.29 10:22:36

Nyttig
Lagt ut oppdatert bruksanvisning for Vipps-oppgjørsfil-import i Schedule - https://iis.mab.as/manual/norsk/vipps.pdf Generelt 08.03.00147 2021.01.28 09:31:01
Kritisk Fikset feil i 8.3 (Build 143) hvor man ikke får endret status ved f.eks fullføre service Verkstedsystem 08.03.00144 2021.01.27 09:02:39
Vipps oppgjørsfil: mulighet til å sette opp automatisk import av oppgjørsfil for Vipps Generelt 08.03.00141 2021.01.25 15:16:23
Fraktordre: trekker nå fra akontofakturert beløp ved utsendelse av ordre i oppkrav Transportmodul 08.03.00134 2021.01.21 09:18:20

Nyttig
Akontofaktura: eget felt for antall dager betalingsfrist Generelt 08.03.00131 2021.01.19 13:38:16

Viktig
Online kommunikasjon mot ServiceInfo (ReclaimIt): fikset feil hvor en del data ikke blir overført. Ved oppdatering skal disse bli overført Verkstedsystem 08.03.00125 2021.01.14 10:43:34

Viktig
OK BDAS (Online kommunikasjon mot BDAS): lagt inn støtte for egen av service mot annen . Det vil si at man da også kan endre butikk og informasjon vil fortsatt gå tilbake til original avsender/bestiller Verkstedsystem 08.03.00118 2021.01.12 13:05:37

Nyttig
Ved endre oppdragstype på service til 'Kunde' og det på denne kunden er definert at salgsordre belastes annen kunde får du nå spørsmål om du ønsker å endre belastning til 'Egendefinert' mot denne kunden Verkstedsystem 08.03.00115 2021.01.08 10:17:21
Fikset bakgrunnsfargen i MAB, bug i build 114 Generelt 08.03.00115 2021.01.08 09:22:39

Nyttig
Viktig
2R fra service: valg om avsender og mottaker. Du kan derfor f.eks sende direkte fra butikk til leverandør. Eller fra kunde til eksternt verksted etc. Avsender vil default være butikk hvis utfylt, ellers kunde. Mottaker vil default være 'Eksternt verksted' hvis utfylt, ellers egen bedrift. Transportmodul 08.03.00112 2021.01.06 17:59:15
Eksport til Visma Business (inkludert Bulk): endret filnavn så dato fra og til, samt tidspunkt for eksport ligger i filnavn Generelt 08.03.00105 2020.12.22 15:21:17
Mulighet til å legge inn vedlegg mot produkt direkte fra 'Kundens produkter' Verkstedsystem 08.03.00102 2020.12.21 17:01:01

Nyttig
Ved innlogging: lagt inn knapp for 'Timeregistrering'. Kan skjules i 'Administrasjon', 'Generelt', 'Login, oppdatering og data' Generelt 08.03.00101 2020.12.21 10:52:30
Del som ligger på makulert service regnes nå ikke lenger som reservert Verkstedsystem 08.03.00097 2020.12.16 09:48:03
Status på ServiceWEB: nå vises "Fullført" istedet for "Fakturert", "Lagt til elektronisk rapportering" etc Verkstedsystem 08.03.00094 2020.12.15 11:33:04
Logiq (Gull/UR): innrapportering av salg er nå lagt inn Butikksystem 08.03.00093 2020.12.14 20:19:08
Hurtigregistrreing: hvis oppdrag er 'Betalbar' og belastning er 'Ikke valgt' og du velger en kunde med kreditt blir automatisk belastning flyttet til 'Kunde (Kreditt)' eller så blir belastning flyttet til 'Kontant'. Verkstedsystem 08.03.00090 2020.12.11 10:43:33
Smartere 'Belastning': dersom du ikke setter kryss for hvilken belastning som default skal være på oppdraget vil MAB automatisk sette butikk/hovedkontor, kreditt eller kontant Generelt 08.03.00090 2020.12.11 10:35:36

Nyttig
MAB IPServer/MAB Webserver: egen side hvor kunder/besøkende kan loggføre seg for smittesporing. Håndteres helautomatisk. Aktiveres også i 'Administrasjon', 'IPServer', 'Generelt'. http:///smittesporing Generelt 08.03.00087 2020.12.09 09:38:44

Nyttig
Service side 2: Reservedelsliste: knapp for "Retur": gjelder for Samsung; del kan brukes på nytt men dukker også opp under ""Lager": "Retur til leverandør" og "Kontrollere retur" Verkstedsystem 08.03.00086 2020.12.08 15:30:10
Nytt varesøk hvis du har MAB Webserver og ikke for mange artikler i vareregisteret; 'Smartsøk med automatisk kommasøk i alle felt' Butikksystem 08.03.00085 2020.12.08 12:03:39
Akontofaktura: valg om akontofaktura ikke skal automatisk påminnes/purres hvis den ikke betales til forfall Generelt 08.03.00084 2020.12.07 20:56:04

Nyttig
Bestilling: lagt inn visning av leveringstid i antall dager (min, maks og hvor mange bestillinger data er basert på.) Dager er fra bestilt til mottatt Generelt 08.03.00083 2020.12.07 18:25:06
'Mottak av varer': Nytt felt 'Mottakstype' Generelt 08.03.00083 2020.12.07 17:40:34

Nyttig
'Bestilling': ny knapp: "Be om tilbud". Denne brukes for å sende epost til leverandør for prisforespørsel på produkter Generelt 08.03.00081 2020.12.04 17:27:14

Nyttig
"Servicemanual og feiltips": Dokumenter: laget forhåndsvisning av bilder og dokumenter Verkstedsystem 08.03.00081 2020.12.04 16:51:07

Nyttig
Mulighet til å opprette ordremaler som kan hentes inn når du trykker 'Ny salgsordre'. Lagre et vanlig tilbud markert som 'Mal tilbud'. Krever enterprisemodulen Butikksystem 08.03.00080 2020.12.02 13:23:52
Bring: mulig å velge antall utleveringsforsøk på bedriftspakke Transportmodul 08.03.00078 2020.12.01 14:06:18
Ved 'Fullføre' fra service dersom belastning er 'Kontant' eller 'Kunde' og kunde ligger inne med at annen kunde skal belastes for salg så får du spørsmål om dette også skal endres på denne servicen Verkstedsystem 08.03.00077 2020.11.30 14:30:04
'Fakturering av rapporterte servicer': hvis du får en korreksjon på et tidligere oppgjør så vil nå beløpene kun vises det nye beløpet; ikke servicens originale beløp Verkstedsystem 08.03.00077 2020.11.30 14:16:12
For Elesco: støtte for gjennomfakturering til forsikringsselskap med fratrekk av egenandel Verkstedsystem 08.03.00077 2020.11.30 12:47:20
Faktura: endret litt på plassering av KID og beløp å betale Generelt 08.03.00073 2020.11.25 13:31:34
Fikset treghet når man går inn på service side 1 på enkelte servicer Verkstedsystem 08.03.00069 2020.11.23 14:44:52
RemoteMAB: det er nå mulig å bruke * foran kundesøk for å få frem kunder som inneholder gitt informasjon i navn eller fornavn (syntax: *etternavn, *fornavn). Du får ekstra varsel om tregt søk dersom du har flere enn 5000 kunder i registeret Generelt 08.03.00068 2020.11.23 13:37:08
Fakturakopi: kommer nå i originalvaluta hvis fakturert i egen valuta; du må nå spesifisere at du ønsker valuta i lokal valuta for å få det Generelt 08.03.00067 2020.11.20 17:31:51

Viktig
For Elesco: ved garanti er det nå krav til å skrive årsak dersom inntastet "Total kjørelengde" avviker fra automatisk utregnet kjørelengde Verkstedsystem 08.03.00067 2020.11.20 17:22:39

Nyttig
Full kontroll på hvilket kontonummer som skal skrives ut.... Generelt 08.03.00067 2020.11.20 16:25:39

Nyttig
Bring/Posten API: nå legges kollinummer per kolli inn og er søkbare Transportmodul 08.03.00056 2020.11.16 16:37:06
* Intern endring om du kjører Schedule eller IPServer som en tjeneste Generelt 08.03.00046 2020.11.09 12:05:05
Vedlegg: mulighet til å markere flere filer (ved bruk av CTRL eller Shift) for å legge inn som vedlegg Generelt 08.03.00043 2020.11.06 09:27:02
Telefon formatteres automatisk: mobilnr: XXX XX XXX, andre numre: XX XX XX XX Generelt 08.03.00042 2020.11.05 22:52:21

Viktig
Elesco: Fakturering av rapporterte servicer: korrigert feil ved innlesing av samme avregnings fil flere ganger Verkstedsystem 08.03.00041 2020.11.05 16:12:25
Fikset sortering ved bruk av sortering på varenr Generelt 08.03.00041 2020.11.05 13:15:14

Nyttig
Fakturaer/Kundens fakturaer: lagt inn kolonne for "Valuta" og "Beløp i valuta" Generelt 08.03.00041 2020.11.04 09:24:11
Service: reservedeler som er 'Reservert fakturert': valg i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Varelager' om deler skal bli borte når service er 'Reparert' eller når service er fakturert. Verkstedsystem 08.03.00040 2020.11.03 16:23:01

Nyttig
Viktig
Endret standard sortering ved visning av varer/reservedeler i lager: sorterre nå først på varenr/modell, deretter vare med høyst antall i lager. Det vil si om du har flere varer med samme varenr/modell så vil lagervaren vises først Generelt 08.03.00040 2020.11.03 14:24:24

Nyttig
Viktig
Fullføre garantiservice: du får nå spørsmål om å sende arbeidsrapport på epost/SMS til kunde. I følge håndverksloven har kunde krav på dokumentasjon på utført service. Kan endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Spørsmål og varsler', 'Fjerne spørsmål' Verkstedsystem 08.03.00039 2020.11.03 11:58:22
Fraktordre: ved fullføre, dersom 'Mottakers referanse' er tom blir tekst fra flrste linje i "innhold/referanse" lagt inn Transportmodul 08.03.00039 2020.11.03 09:27:13
Oppslag på leverandør: hvis leverandør ikke er funnet gjøres det søk mot Bleken Data AS' sentrale leverandørregister Generelt 08.03.00039 2020.11.03 07:52:06

Nyttig
Schedule: mulighet til å sette opp 'Gjennomgå reskontro': purringer vil automatisk sendes på PDF; dersom det er behov for utskrift av purring, inkassovarsel eller inkasso vil det sendes internmelding i MAB til definert bruker Generelt 08.03.00039 2020.11.02 18:01:16

Viktig
Garantiservice avvist: fikset så service får riktig status ved elektronisk rapportering og service er avvist Verkstedsystem 08.03.00037 2020.11.02 09:59:11
* Intern endring Generelt 08.03.00037 2020.11.02 08:45:02
Fikset utsendelse med Microsoft Outlook Generelt 08.03.00036 2020.10.30 15:27:34
ELON: lagt inn nedlasting av reservasjon fra nettbutikk Butikksystem 08.03.00032 2020.10.29 16:59:47
* Intern endring: Treghet i f.eks 'Mer info' i kunderegisteret fikset Generelt 08.03.00032 2020.10.29 11:07:00

Nyttig
Prisavtaler: mulighet til å definere postnr fra og postnr til i prisavtaler. Dette kan da brukes til å f.eks fastsette transport for uteservice etc (settes i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Priser', 'Verkstedspriser' Verkstedsystem 08.03.00028 2020.10.26 11:45:48

Nyttig
Mulighet, i Schedule, til å automatisk sende PDF med lagerverdi på epostadresse; kan defineres til å f.eks sendes kun siste dag i måneden Generelt 08.03.00027 2020.10.23 15:54:48

Nyttig
Vareregister, Vis bestilling etc: ny visning av "sist solgt" på en vare/del: søylediagram per måned ett år tilbake Generelt 08.03.00027 2020.10.23 15:50:48

Nyttig
Epostadresser blir nå validert når du forlater et epostadresse-felt Generelt 08.03.00026 2020.10.22 09:48:06
Meny og 'Fakturainformasjon': visse funksjoner vil gjøre at fanevisningen i MAB vil gå tilbake til kunderegisteret eller delelageret (Ettersom hvilken funksjon du bruker) Verkstedsystem 08.03.00023 2020.10.21 10:17:18
For HK: Samlefakturering med kreditering til verksted: Først posteres alle data, deretter skrives/sendes bilag ut etterpå Generelt 08.03.00023 2020.10.21 08:36:50

Nyttig
Endring av kredittgrense, betalingsfrist eller fakturametode på kunde blir nå loggført Generelt 08.03.00022 2020.10.20 18:45:12
Ctrl+|: Mulig å stå på et vedlegg i Outlook eller fil i utforsker med XML-fil mottatt fra hovedkontor med data for "Fakturering av rapporterte servicer" Verkstedsystem 08.03.00021 2020.10.20 13:43:19
Elektronisk rapportering: Ved ny feilmelding på en allerede "fikset feilmelding"; så får nå bruker varsling på lik måte som om det er en helt ny feilmelding Verkstedsystem 08.03.00020 2020.10.20 08:44:42
Fikset feilmelding ved oppdatering av modellregister Verkstedsystem 08.03.00019 2020.10.20 06:57:06
Elektronisk rapportering av servicer med depositum, egenandel eller annen akontofakturert beløp: akontofakturert beløp blir trukket fra som delelinjer ved rapportering Verkstedsystem 08.03.00017 2020.10.19 15:27:41
Bring API: lagt inn "(@xx)" foran referanse ved booking. xx=MAB# Transportmodul 08.03.00017 2020.10.19 09:49:09
Fjernet "Online kommunikasjon mot BDAS" og "Full overføring" - dette skal kun kjøres i Schedule. Verkstedsystem 08.03.00014 2020.10.15 17:21:49
Modellregister: lagt inn felt for ProduktID Verkstedsystem 08.03.00012 2020.10.14 20:47:30