Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato

Viktig
Det er nå påkrevd at dagsoppgjør "for i går" er tatt for å fullføre salg, service etc. Dette for å være i tråd med kassesystemloven. Generelt 07.08.00087 2019.06.14 09:12:00

Nyttig
Service side 2: når du nå går inn på service side 2 gjør MAB et oppslag for å om noen av reservedelene ligger i bestillng. De som ligger i bestilling på denne servicen blir markert med lyseblå bakgrunn Verkstedsystem 07.08.00087 2019.06.13 15:46:30
Service: Flyttet noe validering fra "Videre" til "Legg til elektronisk rapportering" Verkstedsystem 07.08.00087 2019.06.13 15:32:44

Nyttig
Fullføre salgsordre hvor hele beløpet betales med integrert bankterminal og utskrift skal til paragon (ikke A4): bruker får nå spørsmål om å skrive ut kvittering Butikksystem 07.08.00084 2019.06.06 11:30:09
Forundersøkelsespris blir nå ikke automatisk justert om du endrer oppdrag, belastning etc. Dette fordi beløpet skal være samme som det var ved registrering av service Verkstedsystem 07.08.00083 2019.06.04 11:18:56
Feilmeldinger ved elektronisk rapportering: lagt inn støtte for lengre feilkoder som f.eks LG benytter Verkstedsystem 07.08.00081 2019.05.29 14:33:15

Nyttig
Feilmelding ved elektronisk rapportering: leses nå inn uavhengig av status (så lenge status på servicen ikke er 'Makulert') Verkstedsystem 07.08.00080 2019.05.27 10:02:21
EHF: fikset ehf hvis salgsordre inneholder pakke (f.eks mobiltelefon med binding) Butikksystem 07.08.00079 2019.05.24 09:21:12
Feilmelding ved elektronisk rapportering: fikset denne fra blant annet LG som bruker feilkoder lengre enn 10 tegn Verkstedsystem 07.08.00078 2019.05.20 11:20:30
* Intern endring Generelt 07.08.00078 2019.05.16 11:49:10
CTRL+S-vindu: endret så MELLOMROM markerer og ENTER godkjenner markeringene Verkstedsystem 07.08.00067 2019.05.08 14:53:07
Thermex: kun mulig å velge gyldige koder i "Spesielle koder"-feltet under rapporteringskoder Verkstedsystem 07.08.00067 2019.05.08 14:50:27
Automatisk utskrift fra Schedule på hva som er elektronisk rapportert er nå fjernet. Dette finnes i ordrekø og miljøet bør spares Verkstedsystem 07.08.00066 2019.05.08 11:13:10
Kritisk
Nyttig
Viktig
Feilmeldinger ved elektronisk rapportering vises nå kun under 'Rapporteringskoder', 'Feilmeldinger ved el. rapp'. De vises ikke lenger under melding til/fra leverandør fordi det kan bli veldig mye dubletter der. Internmelding til tekniker sendes på den aktuelle servicen kun dersom det ikke finnes noen uleste tilsvarende meldinger Verkstedsystem 07.08.00066 2019.05.08 10:07:30
Kritisk
Nyttig
Viktig
Feilmeldinger tilknyttet service vil nå ikke lenger sendes som internmelding. Det vil kun gis beskjed om at det finnes feilmeldinger og hvor disse kan leses ut. dette for å ikke spamme tekniker om han allerede har mottatt varsel. Verkstedsystem 07.08.00066 2019.05.08 09:39:19

Nyttig
Viktig
Lagt inn hurtigtast F6 for å gå inn på 'Feilmeldinger ved elektronisk rapportering'. Om du åpner denne fra servicen vil kun feilmeldinger tilknyttet denne servicen vises Verkstedsystem 07.08.00066 2019.05.08 09:38:42

Nyttig
Viktig
Lagt inn 'Feilmeldinger ved elektronisk rapportering' som knapp nede til venstre i 'Rapporteringskoder' Verkstedsystem 07.08.00066 2019.05.08 08:41:29
Bang&Olufsen: Integrasjon mot ROS laster nå ned alle varer, også reservedeler, til mellomregisteret Butikksystem 07.08.00065 2019.05.03 14:42:15
'Vareimport': har nå eget felt for 'Leverandør'. Dette feltet må inneholder leverandørnavn, leverandørnummer eller kundenummer på leverandøren Generelt 07.08.00065 2019.05.03 12:55:59
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet' til å skrive inn 'Kalendersortering'. Default settes "brukernavnet" inn her, men skriv inn ønsket verdi for å justere sorteringsrekkefølge på visning av denne brukeren i kalenderen Generelt 07.08.00064 2019.05.02 17:01:25
'Fullføre service': ny knapp for "Endre status til 'Elektronisk rapportert'". Denne må brukes isteden for å endre rettighetene på status Verkstedsystem 07.08.00062 2019.05.02 09:07:56

Nyttig
Mulighet under 'Administrasjon', 'Andre registre', 'Epostadresse' til å fjerne epostadresse fra alle kontakter/kunder på en spesifikk epostadresse. Dette kan brukes for å f.eks fjerne "noreply"-adresse eller om en butikk har lagt inn sin epostadresse på mange kunder Generelt 07.08.00061 2019.04.26 16:10:25

Nyttig
ServiceWEB via IPServer: ikke påkrevd for butikk å registrere kundens epostadresse da de ofte legger inn sin egen Verkstedsystem 07.08.00061 2019.04.26 15:47:45

Nyttig
ServiceWEB via IPServer: kun mulig for butikk å logge inn med kundenr, ikke epost. Verkstedsystem 07.08.00061 2019.04.26 15:47:35
Endret på "nedre farge" i fading i kalender der hvor teksten har lys farge for å gjøre det enklere å se Generelt 07.08.00061 2019.04.26 15:38:31

Nyttig
Kalendervisning av service hente/levering: linje nummer to viser nå kundens navn med merke og modell i parantes Verkstedsystem 07.08.00061 2019.04.26 15:19:08

Nyttig
Online kommunikasjon og andre rutiner som laster ned servicer vil prioritere nytt/innkommende telefonnummer først. Disse lagres først som 1, deretter som 2. Om kun ett nummer kommer inn vil dagens nummer 1 flyttes til 2 etc. Verkstedsystem 07.08.00061 2019.04.26 15:02:52

Nyttig
Bestilling: lagt inn felt for 'Leverandørens referanse' Generelt 07.08.00061 2019.04.26 14:40:53

Nyttig
Fullføre salgsordre: faktura viser nå 'Sum rabtt' eks eller ink. rabatt Butikksystem 07.08.00061 2019.04.26 14:24:05

Nyttig
Lagt inn beskrivelse i forbindelse med standard-tekster på SMS om utsendt SMS kan besvares eller ikke. Dette gjør det enklere for bruker å formulere teksten etter eget ønske. Generelt 07.08.00059 2019.04.24 13:53:29

Nyttig
Lagt inn nye dokumenttyper som "følger modell": Teknisk dokumentasjon, Eksplosjonstegning / Koblingsskjema og Brukermanual Verkstedsystem 07.08.00044 2019.04.09 08:45:12
Lagt inn 'Leveringsadresse' også under 'Post address' til Bring/Posten. Transportmodul 07.08.00041 2019.04.04 12:12:31
Salgsordre med akontofaktura tilknyttet: det er nå ikke mulig å endre kunde eller kunde som belastes på denne salgsordren. For å gjøre det må tilknyttede akontofakturaer krediteres så de går i 0. Butikksystem 07.08.00040 2019.04.03 13:28:13

Nyttig
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt generelt / Statusmeldinger' til å velge hvilke statusmeldinger som skal være synlig på forsiden i MAB, samt hvilken rekkefølge Butikksystem 07.08.00037 2019.04.01 17:39:24
* Intern endring Generelt 07.08.00035 2019.03.29 16:43:55

Nyttig
Schedule: mulighet til å sette varsling til eksternt verksted x dager etter seneste dato av statusdato og antatt ferdig. Settes opp i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Varsling på servicestatus' Verkstedsystem 07.08.00034 2019.03.28 13:33:47
* Intern endring i Online kommunikasjon / Elektronisk rapporterint Verkstedsystem 07.08.00030 2019.03.21 13:44:36

Nyttig
Kostnadsoverslag: når du sender på SMS vil nå 'Tekst til kunde' følge med og melding blir forhåndsvist før sending. Verkstedsystem 07.08.00030 2019.03.21 12:32:03
Bruker 'Admin' er nå default skjult fra MAB Chat Generelt 07.08.00025 2019.03.16 11:37:23
ServiceWEB via IPServer: produktskilt blir nå også merket for å følge produktet Verkstedsystem 07.08.00024 2019.03.08 23:18:17
Faktura utskrift/PDF: lagt inn kontonummer "oppe til høyre" Generelt 07.08.00024 2019.03.08 14:22:26
Logiq: klargjort for å kunne laste ned bilder på varer Butikksystem 07.08.00022 2019.03.06 15:18:48
Vindu etter hurtigregisrtering: gjort bredere og flyttet litt om på knappene Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 14:29:01
Hurtigregistrering: mulighet til å sette serviceinterval Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 14:28:53
Påminnelse om intervalservice/vedlikehold på produkt: klargjort for utesendelse fra Schedule Verkstedsystem 07.08.00019 2019.03.01 11:47:01

Nyttig
Viktig
Varsling på serviceinterval: du kan nå sette opp varsling på serviceinterval under 'Kundens produkter'. Dette kan også kunde selv velge i serviceweb. Varsling settes opp i Schedule (ikke klargjort enda). Standardtekster settes opp i Administrasjon, Standardtekster. Interval settes i modellregisteret eller konkret på produktet Verkstedsystem 07.08.00018 2019.02.28 12:20:21

Nyttig
Salgsordre: mulighet til å knytte en varelinje (eller alle) mot et produkt fra 'Kundens produkter'. Disse varene listes da opp under 'Salg knyttet mot dette produktet) under 'Kundens produkter'. For historikk.... Butikksystem 07.08.00018 2019.02.28 10:47:01
Vareimport fra f.eks Excel: endret så leverandør må være spesifisert eller merkenr må være spesifisert så MAB kan finne tilhørende leverandør Generelt 07.08.00018 2019.02.27 12:02:10
Varsel når du går inn på eller fullfører en service om ugyldig tekniker er valgt Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.26 09:20:18
Om en bruker (A) har en service, en kunde eller annet oppe som "holder" sesjonen opptatt kan brukeren (B) som får opp varsel om at servicen er opptatt "kaste" ut brukeren (A) som er inne - om innlogget bruker (B) har nivå 3 eller høyere Generelt 07.08.00017 2019.02.25 21:21:24
Modellregister: mulighet til å sperre en modell fra å bli brukt i ServiceWEB. Modellen vil fortsatt vises, men ikke mulig å registrere service på den Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 17:21:16
Modellregister: mulighet til å legge inn notat (også med link) på en modell. Dette notatet vises så til bruker om de registrerer service på denne modellen på ServiceWEB. Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 17:20:42
Bakgrunnsfarge på "registrert dato" med TAT på service side 1 vises nå også på uteservice Verkstedsystem 07.08.00017 2019.02.25 10:38:00
EHF: fikset så salgsordre med "pakker" eller skjulte priser blir splittet opp per unike MVA-kategori Butikksystem 07.08.00010 2019.02.15 12:36:52
Service side 1: 'Registrert'-datofeltet lyser nå grønt om TAT er 0-5 dager, gult om TAT er 6-10 dager, rødt om TAT er 11 dager eller mer. Gjelder kun garanti og INNE/HENTE Verkstedsystem 07.08.00008 2019.02.14 12:13:35

Nyttig
'Fakturatype': du kan nå under 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi', definere hva slags faktura kunde skal få over en tidsperiode. Blank eller ikke treff på dato fra/til gir utskrift.. Du kan f.eks da sette opp at kunde skal få elektronisk faktura neste 7 dagene... Generelt 07.08.00008 2019.02.12 17:13:55
"Butikksystem lockout" endret til "MAB Lockout" og flyttet til fanen "Sikkerhet og annet" under "Alternativer" Generelt 07.08.00008 2019.02.12 12:01:34
Bang&Olufsen: integrasjon via ny webservice Butikksystem 07.08.00007 2019.02.11 18:16:27
PDF/Utskrift av faktura: lagt inn forfallsdato oppe til høyre under 'Å betale' Generelt 07.08.00007 2019.02.11 18:15:59
Hurtigregistrering av service: om kunde har aksperert vilkår på en annen service siste 7 dagene, får tekniker spørsmål om kunde skal slippe å akseptere vilkår på denne servicen. Det er da viktig at det står i vilkår at disse vilkårene også vil gjelde andre servicer som registreres på samme kunde de neste x dagene. Verkstedsystem 07.08.00006 2019.02.07 14:33:12
Hurtigregistrering av service: mulighet i 'Alternativer', 'Verksted' til å definere standard belastningstype. Om den står uendret (Automatisk / Ikke valgt) vil standard belastningstype basert på oppdragstyperegister i Administrasjon benyttes. Verkstedsystem 07.08.00006 2019.02.07 14:19:54

Nyttig
Schedule: varsling sendt ut på epost/sms ved servicestatus går nå heller til butikk dersom butikk er definert og om butikk skal kontaktes fremfor kunde Verkstedsystem 07.08.00005 2019.02.06 10:01:46
Fullføre service: 'Mottaker ved pakkesending' settes automatisk til butikk om butikk er utfylt på servicen, ellers kunde - kun dersom service skal "Sendes" Verkstedsystem 07.08.00004 2019.02.06 09:50:24
SMS faktura: om kunde ligger i kundekategori 'Oppkravskunde' eller annen kategori merket med 'Oppkrav' får ikke kunde tilsendt SMS faktura Generelt 07.08.00003 2019.02.05 10:09:04
Masseutsendelse av epost: mulighet til å velge om Outlook skal brukes til å sende ut eposten isteden for å følge epost-oppsett i MAB. Generelt 07.07.00098 2019.01.23 14:30:48
Kostnadsoverslag på epost: om du også har MAB Webserver vil ikke teksten "Vennligst se felt for melding lenger ned" eller "Vennligst kryss av følgende" være synlig Verkstedsystem 07.07.00098 2019.01.23 12:55:03

Nyttig
Viktig
Automatisk varsling på servicestatus: mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service' til å definere 'Varsling på servicestatus'. Settes også opp i Schedule... SMS og epost blir da automatisk sendt til kunder på interval når servicen ligger i gitt servicestatus. Kunde kan da f.eks få varsel noen dager etter kostnadsoverslag er sendt ut men ikke besvart, eller om produktet er reparert men ikke hentet.. om kjøpskvittering mangler etc etc Verkstedsystem 07.07.00096 2019.01.16 09:49:08
Script: script ved opprettelse av ny kunde og standard-verdier er hentet inn: flyttet til 'Scripting på events' Generelt 07.07.00096 2019.01.16 09:45:11
Service: forbedret rutinen som setter 'Innlevert dato'. 'Innlevert dato' blir satt til 'Antatt ferdig' dato dersom antatt ferdig dato er en lavere dato Verkstedsystem 07.07.00095 2019.01.14 10:20:13

Nyttig
Viktig
ServiceWEB via IPServer: ved registrering av service kan bruker tillatte at dere lagrer informasjon lengre enn påkrevd. Bruker kan også velge å få nyhetsbrev og reklame. Nyhetsbrev og reklame kan skrus av/på i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'IP Server / Android', 'Generelt' Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.10 12:48:26

Nyttig
Service side 2, under liste over deler brukt: lagt inn visning av 'I bestilling:' Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.09 10:28:40

Nyttig
'Statuslogg': laget knapp som kopierer tidspunkt, brukernavn og tekst på hele statusloggen til utklippstavlen Verkstedsystem 07.07.00094 2019.01.08 15:03:01

Nyttig
Mulighet til å skjule 'Varenr' fra utskrift av salgsordre: 'Administrasjon', 'Butikk', 'Salgsordre'. For å skjule fra faktura: 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Utskrifter' Butikksystem 07.07.00094 2019.01.08 09:54:26

Nyttig
Mottak av varer: ved manuell tildeling av reservedeler mot service vil servicens plassering vises i liste over "hva trenger denne delen" Generelt 07.07.00093 2019.01.07 10:15:23
'Melding til/fra kunde, butikk etc': om du nå sender som SMS åpnes vanlig "Ny SMS"-vindu opp hvor du kan velge alternativ avsender etc Verkstedsystem 07.07.00091 2019.01.03 11:52:34
Håndterminal, varetelling: fikset feil hvor knappen "Telling" ikke fungerer Butikksystem 07.07.00087 2018.12.29 11:57:31

Nyttig
Mottak av varer: om 'Leveringsnr' er utfyllt blir bruker flyttet til 'Plassering/Kommentar' istedet for 'Leveringsnr' Generelt 07.07.00085 2018.12.21 08:52:24
Rapporteringskoder: lagt inn knapp for 'Vedlegg' Verkstedsystem 07.07.00085 2018.12.21 08:52:17

Nyttig
Viktig
Fraktordre: på grunn av nytt API mot Bring/Posten må vi gjøre om litt på feltene inne på "Fraktordre".. du må først spesifisere vekt/dimensjoner for så å kunne velge transportmetode. Transportmodul 07.07.00085 2018.12.20 17:30:01
Service side 2: under tabell med reservedeler vises 'Antall tilgjengelige i lager' og 'Plassering i lager' på valgt delelinje for å enklere kunne trekke fra lager Verkstedsystem 07.07.00084 2018.12.20 09:15:20
Samsung: mulighet å trykke 'Bestille' for å sende avgårde én samlet bestilling for alle reservedeler, som ikke er trukket, på aktuell service Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 14:38:57
Samsung: Mulig å endre oppdrag til/fra garanti og betalbar Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 13:49:28
Kalender/Antatt ferdig: ikke mulig å overstyre "Antatt ferdig" dato tilbake i tid Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 13:07:20
Samsung: fikset "Finn delivery number" Verkstedsystem 07.07.00082 2018.12.18 11:44:57