Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
GDPR: forbedret hastighet på GDPR-sletting Generelt 08.00.00081 2020.01.16 19:08:12

Viktig
EHF: fikset feil i EHF3.0 dersom faktura/kreditnota er avrundet Generelt 08.00.00080 2020.01.16 13:16:00
Bang&Olufsen: bruker nå kun én Global ROS ID per kunde (kunderos.avd=0) Butikksystem 08.00.00080 2020.01.14 17:29:14
'Kommentar til leverandør' er nå skjult på Electrolux fordi disse ikke har støtte for dette feltet Verkstedsystem 08.00.00080 2020.01.14 09:44:29
Fjernet rapportering til NRK i kommunikasjon mot Logiq Butikksystem 08.00.00076 2020.01.10 10:07:35

Viktig
Varsling på 'gamle servicer': Denne funksjonen er nå fjernet fordi ordrekø og varslingssenter har tatt over funksjonen Verkstedsystem 08.00.00075 2020.01.09 13:52:53
Fraktordrerapport: forbedret denne til å støtte alle transportmetoder Transportmodul 08.00.00072 2020.01.07 14:43:39
Mulighet i 'Administrasjon', 'Transport', 'Generelt', til å definere at du ønsker å bruke 'Postadresse' isteden for 'Leveringsadresse' som avsender Transportmodul 08.00.00071 2020.01.07 11:42:07
Fullføre salgsordre: Endret hurtigtast for å merke ordren til F2 Butikksystem 08.00.00071 2020.01.07 10:57:51

Nyttig
F8 fra service går til valgt del i delelager Verkstedsystem 08.00.00071 2020.01.07 10:13:54
Fjernet oppsett for DPI og farge/sort-hvitt ved scanning direkte inn i MAB. Fast oppsett er nå farge med 300DPI Generelt 08.00.00069 2020.01.02 20:33:23

Nyttig
Viktig
Lagt inn mulighet til å legge inn grense på størrelse på vedlegg i MAB. Default 50MB. Defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Generelt', 'Generelle innstillinger' Generelt 08.00.00069 2020.01.02 20:17:57

Nyttig
Viktig
'Fakturering av rapporterte servicer': status på servicen må nå være 'Reparert', 'Lagt til elektronisk rapportering', 'Elektronisk rapportert' eller 'Rapportering avvist' Verkstedsystem 08.00.00067 2019.12.31 11:24:26

Nyttig
Viktig
Mulighet til å markere tekst i tekstboks, trykke høyre musknapp og velge 'Oversett til engelsk' eller 'Oversett til norsk' Vedlikeholdsmodul 08.00.00065 2019.12.30 12:25:55

Nyttig
Lagt inn støtte for å legge/lese inn OpenDocument text/spreadsheet (ODT/ODS) Generelt 08.00.00065 2019.12.27 13:32:00

Nyttig
Viktig
Kalender: mulighet til å spesifisere om dagen skal starte på arbeidsplassen eller hjemme hos tekniker. Teknikers hjemmeadresse legges da inn i 'Administrasjon, 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet' Verkstedsystem 08.00.00063 2019.12.23 13:18:38

Nyttig
Optimalisere kjørerute: du kan nå trykke CTRL+Opp og CTRL+Ned for å flytte elementet opp/ned i rekkefølge Generelt 08.00.00062 2019.12.20 16:26:10
* Intern endring på Vedlegg (CRM)... Generelt 08.00.00061 2019.12.20 12:09:49

Nyttig
Prisavtale: mulighet per prisavtale til å definere at avstand kun skal legges inn for én vei til kunde, ikke tur-retur som er default Verkstedsystem 08.00.00061 2019.12.20 09:51:59

Nyttig
Salgsordre: knapp som viser 'Salg per kundereferanse i år' Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:50:54

Nyttig
Lagt inn rapport 'Eksportere salg på denne kunden' i kunderegisteret Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:50:12

Nyttig
Salgsordre: lagt inn felt for 'Kundens referanse' per varelinje. Kan aktiveres i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Aktive felt'. Butikksystem 08.00.00060 2019.12.19 18:49:44

Viktig
Oppdatering vil endre 'Antatt ferdig' til seneste dato servicen ligger i kalenderen dersom den ligger i kalenderen Verkstedsystem 08.00.00060 2019.12.19 09:45:19

Nyttig
Viktig
"Antatt ferdig": dersom servicen ligger i kalenderen så er nå dette feltet låst til så du kun kan sette feltet fra kalenderen (seneste dato blir lagret her) Verkstedsystem 08.00.00060 2019.12.19 09:18:22
MAB Webserver "shortlink" er nå case sensitive Generelt 08.00.00057 2019.12.17 10:46:52

Nyttig
Det er nå lagt inn støtte for bruk av OpenOffice om ikke Office er installert på maskinen. OpenOffice blir prioriert i valieringsrekkefølge. Det er ikke mulig å lagre Office 2003+ XML-format med OpenOffice Generelt 08.00.00057 2019.12.17 10:44:16

Nyttig
Viktig
Kalender: knapp for å 'Optimalisere kjørerute'. Denne legger kalenderelementene i anbefalt rekkefølge for optimalisert kjørerute Verkstedsystem 08.00.00057 2019.12.16 20:55:51

Nyttig
Reskalering: lagt til ny reskalering hvor tekst etc forbli samme størrelse men mer informasjon blir synlig. Definers i 'Alternativer' ('Endre oppsett'), 'Generelt' Generelt 08.00.00057 2019.12.12 19:24:20
Bring/Posten API: Lagt inn støtte for nye (revised) tjenester Transportmodul 08.00.00057 2019.12.12 13:06:46

Nyttig
Viktig
Service side 2: ved bruk av 'Bestille' og du ønsker å bestille alle delene på servicen så får du et varsel dersom én eller flere delelinjer allerede er bestilt; disse blir ikke bestilt på nytt. Om du ønsker å bestille disse på nytt må dette gjøres manuelt på én og én delelinje. Verkstedsystem 08.00.00057 2019.12.12 12:07:03
Firma/avdelingsinformasjon: lagt inn falt (som blir automatisk utfytt) med GPS lat og long Generelt 08.00.00056 2019.12.11 16:41:47
Bring API: lagt inn telefon som frivillig. EVARSLING blir automatisk brukt dersom enten mobil eller epost (eller begge) er utfylt Transportmodul 08.00.00056 2019.12.09 12:28:32
* Intern endring i kart Generelt 08.00.00056 2019.12.09 11:31:12

Nyttig
CRM/Service: bruk av 'MAL' som vedlegg: lagt inn støtte for script (<%=xx=%>) også i Excel Verkstedsystem 08.00.00055 2019.12.06 14:58:36
Bring: lagt inn at telefonnummer er valgfritt for Bring isteden for påkrevd Transportmodul 08.00.00054 2019.12.06 11:14:49

Nyttig
Service side 1: lagt inn egen knapp for å endre status til "Under status" med hurtigtast ALT+N Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 16:24:48
Ordrekø: lagt inn felt for IMEI og RMA Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 16:16:02
Vedlegg på service: mulighet til å skrive ut Verkstedsystem 08.00.00053 2019.12.05 13:37:48

Nyttig
'Tidligere lagrde ordre' og 'Salg på kunden': mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Butikk', 'Generelt', til å velge å vise 'Serienr' isteden for 'Modell' i listen Butikksystem 08.00.00053 2019.12.05 11:58:21
Kart: oppdatert kartfunksjon for raskere visning Generelt 08.00.00048 2019.11.29 13:56:46
EHF faktura: det er nå mulig å spesifisere epostadresse (linje to) som skal motta PDF fakturakopi ved utsendelse av EHF faktura Generelt 08.00.00048 2019.11.29 12:37:42
Lagt inn egen knapp utenfor betalingslinje under 'Betaling' for å tilbakeføre betaling Generelt 08.00.00048 2019.11.29 11:52:59

Viktig
Innlesing av KID-betalinger: dersom faktura nå ikke blir funnet basert på KID så vil ikke betaling legges inn Generelt 08.00.00047 2019.11.28 11:54:32

Nyttig
Viktig
"Reservedelsliste" på Samsung: når du bruker deler herfra får du nå spørsmål om du ønsker å bruke erstatningsdel dersom du har erstatningsdel tilgjengelig i lager Verkstedsystem 08.00.00046 2019.11.27 14:07:24
Service side 1: lagt inn feflt "Ønsket dato". Her kommer dato kunde/innmelder ønsker service. Kun for visning og tilbakerapportering til leveranør/innmelder. Ikke mulig å endre Verkstedsystem 08.00.00043 2019.11.26 14:56:21

Nyttig
SMS: mulighet til å krysse av for 'Utsette utsenelse av SMS til forhåndsdefinert periode i Schedule'. Oppsett i Schedule legges inn automatisk Generelt 08.00.00043 2019.11.26 11:36:22

Viktig
Bring API: lagt inn additionalservice EVARSLING og POSTOPPKRAV Transportmodul 08.00.00043 2019.11.26 10:59:13
EHF: lagt inn EHF3.0 isteden for EHF2.1 Generelt 08.00.00042 2019.11.25 16:39:40
Innkommende SMS: endret hvordan motatker finnes Generelt 08.00.00042 2019.11.25 15:45:30

Nyttig
Viktig
Nytt felt på service side 2 og i hurtigregistrering: "Skal oppfølges". Kun beregnet for bruk i ordrekø Verkstedsystem 08.00.00042 2019.11.25 14:59:29

Nyttig
Service side 2: lagt inn checkbox "Brukt" utenfor reservedelene for å indikere om delen faktisk er brukt (dersom flere teknikere skal på samme jobb, eller om du skal på en jobb flere ganger hjelper det dere å huske). Selve krysset gjør ikke noe mer enn å være et kryss. Verkstedsystem 08.00.00042 2019.11.25 14:33:32
EHF: bruker får nå kun varsel dersom online statusjekke har feilet 3 eller flere ganger på rad Generelt 08.00.00042 2019.11.25 13:20:41

Nyttig
Lagt inn ekstra varsling om service ligger inne med en belastning mot "blank kunde", f.eks om belastning er "Butikk" og butikk ikke er definert Verkstedsystem 08.00.00042 2019.11.25 13:14:51

Nyttig
Varelogg: mulighet til å trykke på salgsordrenummeret eller servicenummeret for å gå direkte til salgsordre/service Generelt 08.00.00040 2019.11.22 16:03:39
Dersom du har utvidelsen "Enterprise" vil nå F12 åpne MAB Chat... Dette er en internt chat-program i MAB Verkstedsystem 08.00.00040 2019.11.22 15:44:49

Nyttig
Viktig
Fullføre service: dersom 'Antatt ferdig'-dato ligger i fremtid blir denne endret til 'Dagens dato'. Der servicen ligger i kalender får bruker spørsmål om å slette fremtidige kalenderelementer på servicen Verkstedsystem 08.00.00040 2019.11.22 15:35:42

Nyttig
Viktig
Mottak av varer: du kan nå la MAB automatisk trekke antallvarer på servicer som mottar en eller flere deler, default skrudd på. Status blir da endret til 'Deler ankommet' Verkstedsystem 08.00.00036 2019.11.19 13:52:23
* Intern endring i EHF Generelt 08.00.00036 2019.11.19 12:21:29
ELON SRF: åpnet for bruk av 'Dagsoppgjørsrapport' Butikksystem 08.00.00034 2019.11.14 14:38:02
Mulighet, i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Arbeidsrapport / Utskrifter', til å skjule fanene "Sjekkliste", "IRIS" og "Tilbehør" fra servicesidene Verkstedsystem 08.00.00033 2019.11.13 10:43:31

Nyttig
Bring API: lagt inn visning av kostpris ved valg av transportmetode Transportmodul 08.00.00031 2019.11.11 13:58:21
"Salg på kunden": det er nå ikke lenger mulig å dobbelklikke i kolonnen "Leveres" for å flytte et produkt tilbake til lager. Du må da gjennomføre retur og nytt salg. Butikksystem 08.00.00031 2019.11.11 11:31:05

Nyttig
Mulighet til å spesifisere fast valutakurs ved fakturering av kunde. 'Kunderegister', 'Mer info', 'Økonomi'. Brukes f.eks mot leverandør dersom det er avtalt fast valutakurs ved fakturering mot denne leverandøren Generelt 08.00.00030 2019.11.07 15:25:12
Utskrift av pristilbud: mulighet i 'Administrasjon', 'Butikk', 'Utskrifter' til å skjule utskrift av varenr ved utskrift av tilbud Butikksystem 08.00.00026 2019.11.05 11:20:11
Kreditering: det er nå mulig å kreditere en hel samlefaktura selv om noen enkeltservicer er laget til kreditering, så lenge disse ikke enda er kreditert Verkstedsystem 08.00.00026 2019.11.05 09:22:36

Nyttig
Service side 2: lagt til tekst, over tabell med reservedeler, som gir status på del; om del er i bestilling, tilgjengelig i lager etc Verkstedsystem 08.00.00026 2019.11.05 09:20:32

Nyttig
Viktig
Service side 2: endret fargebakgrunn på reservedeler: Dersom del er tilgjengelig i lager får den lyserød, om den ligger i bestilling får den lyseblå, om den ikke er trukket og ikke tilgjengelig i lager får den lysegul Verkstedsystem 08.00.00026 2019.11.05 08:40:17

Nyttig
Sjekkliste: krav oppdaterer seg dersom belastning endres fra leverandør til forsikringsselskap etc Verkstedsystem 08.00.00023 2019.11.04 15:46:16

Nyttig
Viktig
Mottak av varer: om du henter inn bestillingsfil eller online fra leverandør så vil nå feltet 'Bestillingsnr' vises først for å enklere finne riktig ordrelinje Generelt 08.00.00018 2019.10.30 16:35:27
Elektronisk bestilling: fikset støtte for eksport av riktig adresse i forhold til avdeling Generelt 08.00.00018 2019.10.30 13:34:43

Nyttig
Alle (håper vi) steder hvor du kan bruke drag'n'drop for å slippe fil i MAB kan du bruke CTRL+| (CTRL+PIPE, til venstre for 1 - over tabulator) for å legge inn vedlegg fra Windows utforsker eller fra Microsoft Outlook Generelt 08.00.00016 2019.10.29 11:47:42

Nyttig
Mottak av varer: du kan nå bruke drag'n'drop med fil fra for å importere til mottak. Eller bruke CTRL+| Generelt 08.00.00016 2019.10.29 11:47:19

Viktig
Av sikkerhetsmessige årsaker vil MAB fjerne programfiler fra vedlegg som legges inn i MAB. Dette gjelder blant annet bat, cmd, exe, ps1, vbs, dll etc Generelt 08.00.00016 2019.10.28 13:57:30
ServiceWEB: teknisk dokumentasjon og andre vedlegg på en service er nå ikke synlig for kunde, kun for verksted, leverandør og hovedkontor Verkstedsystem 08.00.00016 2019.10.28 12:12:45
Bang&Olufsen: integrasjon mot ROS: bedriftskunder blir nå ikke opprettet med epostadresse Butikksystem 08.00.00016 2019.10.28 10:42:58
* Intern endring i lagerstatus hos eksternt verksted Generelt 08.00.00013 2019.10.25 10:13:45
Anbefaler å laste ned ny RemoteMAB setup for brukere på RemoteMAB Generelt 08.00.00011 2019.10.23 07:24:53

Viktig
Ny MAB Workstation kreves Generelt 08.00.00011 2019.10.23 07:24:48
Ikke mulig å endre status nummer, tekst, rettigheter etc på servicestatus som er fakturert eller høyere Verkstedsystem 08.00.00010 2019.10.22 10:37:54

Nyttig
Viktig
MAB Workstation installerer nå en plugin i Outlook ("OutlookMAB") og MABWindowsHelper. Om du står på en epost eller vedlegg i Outlook eller om du har markert fil(er) i Windows utforsker kan du nå trykke CTRL+| (CTRL+pipe - til venstre for 1-tallet oppe til venstre) for å legge de(t) markerte dokumentet/-ene inn i MAB på kunden, servicen, salget eller hvor du måtte stå Generelt 08.00.00005 2019.10.18 13:34:53
Kritisk
Nyttig
Viktig
Krever ny versjon av MAB Workstation Generelt 08.00.00005 2019.10.18 11:45:27
'Online forslag til IRIS' er nå fikset Verkstedsystem 08.00.00002 2019.10.15 09:34:35
B&O: lagt inn støtte for å laste ned og fjerne flere notifications samtidig (array i steden for ett og ett kall) Butikksystem 07.09.00099 2019.10.11 13:56:27
Kritisk
Nyttig
Viktig
Økonomi: selve MVA ved salg av næringsmidler (MAB's MVA kategori 2) blir nå postert på konto 2702 som standard. Det samme gjelder eksport til regnskap dersom til regnskap gjøres eks. mva Generelt 07.09.00098 2019.10.11 13:18:28
Økonomi: lagt inn mulighet til å ha egen MVA konto per MVA-kategori. Defineres i Administrasjon, Økonomi, MVA Generelt 07.09.00098 2019.10.11 12:51:58
Varslingssenter: fikset så kun markerte ordrekøer er synlige Verkstedsystem 07.09.00098 2019.10.11 09:31:26
'Mottak av varer': lagt inn 'Leverandørens referanse' i søk øverst til venstre Generelt 07.09.00096 2019.10.10 08:59:20

Viktig
Mottak av varer: dersom alle delene på en service nå er tilgjengelig (men kanskje enda ikke trukket) kommer dette med på mottakslogg. Ekstra spørsmål blir da gitt for utskrift av mottakslogg Verkstedsystem 07.09.00094 2019.10.09 09:03:49
Ble krøll i build så build 73-92 uteble Generelt 07.09.00093 2019.10.09 08:18:20
Kritisk Ny versjon av MAB Workstation kreves. NB! Enda en ny MAB Workstation vil nok også bli påkrevd i løpet av de neste 7 dagene Generelt 07.09.00093 2019.10.08 13:38:00
PDF forhåndsvisning krever nå ikke Adobe Acrobat Reader installert Generelt 07.09.00093 2019.10.08 13:37:28
Varsling på servicestatus: lagt inn varsel for 'Ikke ankommet verksted' Verkstedsystem 07.09.00072 2019.10.08 09:33:22

Nyttig
Viktig
Varslingssenter: kan nå vise ordrekø (defineres i 'Ordrekø', 'Rapporter og tilpasning av ordrekø'). Oppdateres hvert 3. minutt når arbeidsstasjonen ikke er i drift for å ikke bruke unødige ressurser. Verkstedsystem 07.09.00071 2019.10.07 09:06:05

Nyttig
lagt inn hash-tag i utgående epost fra MAB for å kunne bruke MAB Outlook-plugin som kommer Generelt 07.09.00070 2019.10.04 13:21:10
Prisavtale: lagt inn felt for merkenr (0 eller blank=alle merker) Verkstedsystem 07.09.00070 2019.10.02 15:57:55
Bring API: endret 2R/Returservice til å bruke Bedriftspakke returservice (BPAKKE_DOR-DOR_RETURSERVICE) Transportmodul 07.09.00070 2019.10.02 14:38:42

Nyttig
ServiceInfo/ReclaimIt: lagt inn overføring av kostnadsoverslag for 'return_without_repair' (forundersøkelse+returporto+transport+transportforsikring), 'scrap' (forundersøkelse+returporto) i tillegg til 'repair' som er beløpet fra 'Kostnadsoverslag'-vinduet Verkstedsystem 07.09.00066 2019.09.26 15:50:12
Lagt inn transportmetode "Brev med frankeringslogo". Generelt 07.09.00061 2019.09.19 12:08:59
Elesco: prisavtaler hentes nå kun ned om det er prisavtaler som er nyere siden sist (minus 5 minutter) Verkstedsystem 07.09.00055 2019.09.13 10:51:18

Nyttig
Viktig
Forhåndsvisning av Word, Excel eller Epost-dokumenter: vi bruker nå først OpenOffice om den er installert, deretter Office om den er installert, for å konvertere dokumentene til forhåndsvisning. OpenOffice er gratis og mye raskere til å konvertere. (www.openoffice.org) Generelt 07.09.00055 2019.09.13 10:45:01

Nyttig
Viktig
CRM: MAB lagrer nå forhåndsvisning av Excel, Word og Outlook epost-dokumenter som legges inn i MAB. Du får da sett nødvendig informasjon direkte i MAB Generelt 07.09.00049 2019.09.11 11:31:40
Fullføre service: du får nå kun spørsmål om å sende SMS til kunde første gang du fullfører en service. Om du endrer tilbake til 'Under arbeid' og så fullfører på nytt vil du altså ikke få dette spørsmålet. Dersom reparert dato er blank anses det som første gang Verkstedsystem 07.09.00049 2019.09.11 08:45:29

Nyttig
Viktig
Fraktordre: endret vekt fra gram til kg. Dette så alt med vekt i MAB nå er i kg Transportmodul 07.09.00048 2019.09.10 16:26:17

Nyttig
Viktig
Fraktordre: lagt inn dimensjon/vekt per kolli Transportmodul 07.09.00046 2019.09.09 11:57:52
Schedule: rutinen "Fikse litt og litt" som kjører regelmessig kjører nå i 3 minutter av gangen isteden for kun 1 minutt Generelt 07.09.00045 2019.09.07 20:20:32

Viktig
'Data fra håndterminal': flyttet til under 'Databehandling' Butikksystem 07.09.00045 2019.09.07 17:49:39
Internmeldinger: lagt inn visning av statusdato og servicestatus om meldingen er kommet inn til en service Verkstedsystem 07.09.00044 2019.09.06 08:24:48

Nyttig
"Salgsordre": når du nå velger produkt, på individvare, du ønsker å selge kan du nå velge flere eller skrive inn antall. Systemet vil fortsatt legeg inn én varelinje per produk Butikksystem 07.09.00043 2019.09.05 20:46:46

Nyttig
"Pristilbud": når du nå legger inn individvare blir du spurt om antall du ønsker å legge inn. Systemet vil fortsatt legge inn én varelinje per produkt Butikksystem 07.09.00043 2019.09.05 20:46:23
Sjekkliste: endring av Total kjørelengde skal nå også automatisk endre transportkode Verkstedsystem 07.09.00041 2019.09.04 21:04:51

Nyttig
"Fakturaer": sortert med nyeste/siste øverst isteden for nederst Verkstedsystem 07.09.00041 2019.09.04 11:53:51
Utleie: fikset oppdatering av varsling nummer 4 om utleieperioden endres Verkstedsystem 07.09.00038 2019.09.02 13:58:15
* Intern endring vedr OCR Generelt 07.09.00033 2019.08.29 15:59:40
ServiceWEB: leverandørinnlogging: det listes nå opp servicer 90 dager gamle, mot 30 dager tidligere Verkstedsystem 07.09.00030 2019.08.28 12:45:46

Nyttig
For Elesco: dokumentasjon tilknyttet modell blir nå delt på tvers av kjeden. Teknisk dokumentasjon, Eksplosjonstegning og brukermanual. Om dokumentet ikke er tilgjengelig trykker MAB automatisk "Tommel ned". Bruker kan også trykke "Tommel ned". Når "Tommen led" har blitt trykket 5 ganger på samme dokument blir det merket som uaktuelt Verkstedsystem 07.09.00030 2019.08.28 11:07:56
'Sjekkliste for garantiregistrering': nytt feil for å loggføre feil data innkommet fra innmelder Verkstedsystem 07.09.00027 2019.08.27 14:45:03

Nyttig
Viktig
Sevice: 'Sjekkliste for garantirapportering' påbegynt. Tar gjerne innspill Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.27 13:16:51
Kritisk
Nyttig
Viktig
Ny Workstation kreves! Generelt 07.09.00026 2019.08.27 11:50:30

Nyttig
Viktig
Service-sidene er nå endret litt for å få raskere tilgang til informasjonen med flere faner. Bruk ALT+1, ALT+2, ALT+3, ALT+4 etc for å bla mellom de forskjellige fanene Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.27 10:58:48

Nyttig
Viktig
Ny "Ordreinfo"-funksjon med smartere loggføring etc Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.27 09:14:50

Nyttig
Melding til hovedkontor: kan nå sendes elektronisk isteden for via epost og SMS - direkte i MAB Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.26 21:27:53

Nyttig
Ved online kommunikasjon: bilde av Kjøpskvittering, Produktskilt og Forsikringsbevis lastes automatisk inn om tilgjengelig. Det krysses også automatisk av for 'Kvittering forevist' om kvittering leses inn automatisk Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.26 21:19:05
Endret navn fra 'Penalty' til 'Kjedeassistanse' Verkstedsystem 07.09.00026 2019.08.26 20:58:49
* Intern endring i Online kommunikasjon Generelt 07.09.00025 2019.08.26 09:49:17

Nyttig
'Priser' på service: nytt kryss for å indikere at servicen er re-rep uten arbeidspris. Arbeidsprisen blir da automatisk fjernet Verkstedsystem 07.09.00025 2019.08.23 15:32:04

Nyttig
"Produkt..." knapp rød hvis salgssted/salgsdato er tom og påkrevd Verkstedsystem 07.09.00025 2019.08.23 14:13:47
"Individ"-knapp endret til "Produkt..." øverst til høyre på service Verkstedsystem 07.09.00025 2019.08.23 14:13:22

Nyttig
Viktig
Service-WEB.no: dersom du har SMS i MAB så vil nå kunde motta en SMS med bekreftelse på at service er registrert, samt referanse. Deaktiveres i "Konfigurere kundesiden", "Innstillinger" Verkstedsystem 07.09.00024 2019.08.22 17:46:52

Nyttig
Viktig
MAB Varslingssenter åpnes nå når du starter verkstedsystemet. Her får du kontinuerlig oversikt over antall uleste meldinger fra forskjellige kilder Verkstedsystem 07.09.00024 2019.08.22 17:05:24

Nyttig
Viktig
Reservedelsliste: du kan nå sortere ved å trykke på kolonnen Verkstedsystem 07.09.00024 2019.08.22 16:19:37

Nyttig
Viktig
Reservedelesliste: du må nå skrive inn antall du ønsker av hver del i kolonnen til venstre og bekrefte med ENTER Verkstedsystem 07.09.00024 2019.08.22 16:19:18

Nyttig
Viktig
Mulighet under 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Andre registre', 'Teknikere (Hvem reparerer hva)' til å sette opp filter for hvilke brukere som skal motta hvilke internmeldinger Verkstedsystem 07.09.00024 2019.08.22 15:01:42

Nyttig
Internmelding: lagt inn filter for "Meldingstype" Generelt 07.09.00024 2019.08.22 14:10:50
Fjernet "Individnummer"-feltet Generelt 07.09.00023 2019.08.21 14:29:03
Deaktivert elektronisk rapportering av salg til NRK/Logiq Butikksystem 07.09.00023 2019.08.21 14:28:52

Nyttig
Kostnadsoverslag: PDF vises nå standard uten delenummer. Dette kan skrus på under 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Arbeidsrapport / Utskrifter' Verkstedsystem 07.09.00022 2019.08.20 14:24:04
Salg av egenandel med automatisk split Butikksystem 07.09.00021 2019.08.20 12:23:03
Kostnadsoverslag: nå sendes/vises arbeidsrapporten som eget felt i epost eller på link til kunde Verkstedsystem 07.09.00020 2019.08.19 10:54:41
* Intern endring vedr første/seneste dokument Generelt 07.09.00018 2019.08.15 17:06:46

Nyttig
Viktig
Mulighet til å besvare meldinger mottatt fra ekstern part (kunde, butikk, verksted, leverandør, salgssted, hovedkontor etc) direkte fra 'Internmeldinger'. Service åpnes og meldingsvinduet vises Verkstedsystem 07.09.00017 2019.08.14 11:52:55

Nyttig
Viktig
Hurtigregistrering/Service side 2/Ordrekø: mulighet til å spesifisere prioritet på service. Prioriteringer defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Hurtigregistrering / Kalender' Verkstedsystem 07.09.00016 2019.08.13 11:57:36
Prisavtale: Tilvalg på prisfelt 'Returporto': mulighet til å spesifisere at prisen kun skal legges inn om det genereres 2R-blankett fra servicen Verkstedsystem 07.09.00016 2019.08.13 11:22:41
Ny rabattype på kunde: 'Fastpris'. Her spesifiserer du en fastpris (eks. mva) kunden skal betale for en gitt vare/del Generelt 07.09.00016 2019.08.13 10:50:01

Nyttig
Utskrift av faktura/purring: endret 'Kundens ref' til 'Deres ref' Generelt 07.09.00015 2019.08.12 11:53:24

Nyttig
Viktig
Service: automatisk utregning av avstand til kunde. Så lenge 'Service' ikke er 'Inne' og 'Leveringsmåte' ikke er 'Hentes' eller 'Sendes' så vil MAB legge inn avstand fra verksted til kunde x 2 og tilsvarende transportkode Verkstedsystem 07.09.00015 2019.08.08 11:50:05
Standard ordrekø: mulig å endre rekkefølge på feltene for brukere med nivå 4 Verkstedsystem 07.09.00015 2019.08.07 12:02:48

Nyttig
Service: når du makulerer en service får du nå spørsmål om å fjerne deler (disse legges tilbake til lager) Verkstedsystem 07.09.00015 2019.08.07 08:38:06

Nyttig
Viktig
Ombytte-funksjon laget. Foreløpig kun klar med felter for "Sjekkliste for kjøleprodukter" Verkstedsystem 07.09.00014 2019.08.06 15:05:10

Nyttig
Viktig
Kalender: det er nå mulig å ha en service eller salgsordre flere ganger i kalender. Enten på flere datoer eller flere brukere/teknikere samtidig. På service settes 'Antatt ferdig' dato til den seneste datoen i kalenderen på servicen Generelt 07.09.00012 2019.08.05 13:26:47

Nyttig
Kalender: mulig å dra et objekt over til en annen bruker/tekniker ved å slippe den på den aktuelle brukeren/teknikeren nederst til venstre Generelt 07.09.00012 2019.08.05 13:02:11

Nyttig
Kalender: mulig å dra et objekt over til en ny dato ved å slippe den på den aktuelle datoen øverst til venstre Generelt 07.09.00012 2019.08.05 12:18:35
Kritisk
Nyttig
Viktig
Rabatt/påslag regnes nå på reservedel om rabatt/påslag ligger inne på prisavtale. Tidligere valg i administrasjon om å ikke gi rabatt på garanti er nå utdatert og fjernet fordi alt settes per prisavtale på oppdragstype Verkstedsystem 07.09.00008 2019.07.31 17:22:29

Nyttig
Viktig
Forbedring i prisavtale på kunde ifbm pris på del på service. Mulighet til å velge påslag/rabatt basert på delens 'Listepris', 'Vår pris inn' eller 'Kostpris' Verkstedsystem 07.09.00008 2019.07.31 16:48:11

Viktig
Pris på reservedel regnes nå alltid ut fra 'Kalkulert pris'. Det vil si at oppsett under 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted/Service', 'Priser' ikke blir hensyntatt lenger. Prisavtale må settes opp på kunde som belastes om innpris eller annen pris skal benyttes Verkstedsystem 07.09.00008 2019.07.31 16:47:04
Bang&Olufsen integrasjon: om kunde aksepterer B&O's Policy blir kunden markert med 'Ikke fjern denne kunden når rutine fjerner gamle kunder'. Butikksystem 07.09.00008 2019.07.31 16:40:58

Nyttig
Viktig
Feltet 'Modell' er nå endret til også å søke på leverandørens varenummer etc under 'Kundens produkt' og 'Hurtigregistrering': trykk ENTER i feltet for å søke Verkstedsystem 07.09.00007 2019.07.31 14:03:32
* Intern endring Verkstedsystem 07.09.00007 2019.07.31 13:01:03

Nyttig
Viktig
Ny belastningstype på service: 'Forsikringsselskap' Verkstedsystem 07.09.00007 2019.07.31 13:00:45

Nyttig
Viktig
Kundens produkt: felt for 'Forsikringsselskap' Verkstedsystem 07.09.00007 2019.07.31 13:00:32

Nyttig
Mulighet i varereigster/delelager under 'Mer info' til å spesifisere 'Antall i pakke ved bestilling'. MAB vil da foreslå å bestille opp til x stykk. Når du åpner bestillingen vil linjen som ikke matcher med antall i pakke være gul med enkel måte for å endre til korrekt antall Generelt 07.09.00006 2019.07.30 13:35:16

Viktig
Service status "Makulert": Det er nå ikke mulig å velge understatus 'Service skal til et annet verksted' uten å ha et verksted med utfylt MAB# som 'Alternativt verksted' på servicen. Verkstedsystem 07.09.00005 2019.07.22 14:29:16