Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato
* intern endring Generelt 08.03.00724 2022.07.05 09:25:37

Nyttig
API-integrasjon mot Fiken regnskapsystem er nå lagt inn Generelt 08.03.00722 2022.06.30 12:48:48
Service side 1 og 2: bedre visuell visning om akontofaktura er laget, betalt eller ikke betalt Verkstedsystem 08.03.00717 2022.06.23 10:04:55
* Lagt inn cardIssuer "Mastercard". Ser ut til at dette nå blir sendt istedet for "Eurocard" som tidligere Generelt 08.03.00713 2022.06.14 12:57:38
* Intern endring i MAB: getfile viser nå egen mappe for SharePoint Generelt 08.03.00711 2022.06.09 15:26:02
'Vis bestillinger': ikke mulig å bruke knappen 'Mottak av varer' direkte fra en besitlling på en leverandør som er satt opp med elektronisk kommunikasjon (f.eks Samsung) Generelt 08.03.00706 2022.06.01 13:54:57

Nyttig
Fraktordre: 'Brev', 'Brev med frankeringslogo' og 'Generell, egen transport' på 'Uspesifisert' leverandør (til eget bruk) skriver nå ut x antall etiketter basert på flerkolli-antall og dimensjoner Transportmodul 08.03.00704 2022.05.31 15:58:31
Hovedkontor (service): hvis du setter belastning 'Verksted' så er dette samme verkstedet som definert i 'Sendt lev. eller alt. verksted'. For andre (ikke-hovedkontor) er 'Verksted' det samme som "deg selv" Verkstedsystem 08.03.00703 2022.05.25 11:04:34
Online telefonsøk vil nå også legge inn organisasjonsnummer om kunden er en bedrift og orgnr ble funnet i telefonkatalogen Generelt 08.03.00702 2022.05.24 09:29:13
For Elesco: ved makulert service blir også service makulert i HK Verkstedsystem 08.03.00700 2022.05.23 11:01:54
Ordrekø: fikset filtrering på avdeling Verkstedsystem 08.03.00696 2022.05.18 15:59:25
Varsel på servicestatus: Kostnadsoverslag: Dette varselet sendes nå kun ut dersom belastning er 'Kontant' eller 'Kunde'. Dette for å sikre at kostnadsoverslag ikke purres til og besvares av kunde om det f.eks er forsikrings. Verkstedsystem 08.03.00695 2022.05.18 10:12:22
Lagt ut oppdatert bruksanvisning for oppsett av epost, samt litt om hvordan unngå antispam og sette opp SPF/DKIM/DMARC etc: https://iis.mab.as/manual/norsk/epost.pdf Generelt 08.03.00695 2022.05.13 17:19:01
Fakturainformasjon: endring av forfallsdato blir nå loggført (krav om årsak) Generelt 08.03.00695 2022.05.12 08:49:36
Varsel på utestående til selger fra schedule: fikset så den ikke blander varsel1 og varsel2 i samme epost Generelt 08.03.00695 2022.05.12 08:49:20
Kommunikasjon mot ServiceInfo/ReclaimIt: fikset overføring av kostnadsoverslag Verkstedsystem 08.03.00694 2022.05.11 14:34:12
Ordrekø: 'Fjern valgt/alle servicene': dersom service er kommet elektronisk eller status kan være sendt til leverandør _OG_ status ikke er makulert i går eller eldre blir status satt til 'Makulert' istedet for at service slettes. Dette for å kunne oppdatere data tilbake til avsender Verkstedsystem 08.03.00694 2022.05.11 09:03:38
Epost fra MAB: Lagt inn mulighet for å signere eposter med DKIM. NB! Epostdomene til avsender må være konfigurert for DKIM selector "mab" og public nøkkel. Generelt 08.03.00693 2022.05.10 13:37:25
Online kommunikasjon mot BD: når man får service tilbake fra verksted blir nå fanen 'Vedlegg' markert rødt om det kommer inn bilder/vedlegg Verkstedsystem 08.03.00693 2022.05.10 09:41:17
Postnord: fikset æøå etc på utskrift av etikett Transportmodul 08.03.00690 2022.05.05 10:47:51
Varsling på servicestatus: forbedret dobbeltklikk mtp redigering av HTML etc Verkstedsystem 08.03.00688 2022.05.03 11:48:14
* Intern endring Generelt 08.03.00686 2022.04.29 12:24:40

Nyttig
Varsling på servicestatus 'Venter på ekstern part - Kunde - aksept av vilkår': Mulighet til å definere at epost og SMS automatisk skal sendes ut for å informere kunde om å akseptere vilkår. Aktiveres samtidig som man velger at nye servicer kommer inn med status 'Venter på ekstern part - Kunde - aksept av vilkår'. Når vilkår aksepteres settes automatisk status til 'Nytt serviceoppdrag' Verkstedsystem 08.03.00686 2022.04.29 11:51:39

Nyttig
Viktig
Når kunde aksepterer vilkår og status er 'Venter på ekstern part - Kunde - Aksept av vilkår' vil automatisk servicestatus endres til 'Nytt serviceoppdrag' Verkstedsystem 08.03.00685 2022.04.28 11:57:08

Nyttig
Mulighet til å velge at nye servicer som kommer inn elektronisk eller via ServiceWEB skal få status 'Venter på ekstern part - Kunde - Aksept av vilkår'. I Administrasjon', 'Andre registre', 'Servicestatuser' Verkstedsystem 08.03.00685 2022.04.28 11:56:22

Nyttig
Automatisk forsøk igjen ved utsendelse av epost: mulighet til å velge antall forsøk og antall sekunder mellom hvert forsøk om epost feiler. Standard er 2 forsøk med 5 sekunder mellom hvert forsøk. Om et forsøk tar 20 sekunder eller mer vil det ikke forsøkes på nytt Generelt 08.03.00685 2022.04.28 10:37:03
* Intern endring Generelt 08.03.00685 2022.04.28 10:07:41
For ELON: fikset korrekt fraktprosent på varer fra EEL AB Butikksystem 08.03.00685 2022.04.28 09:52:42
Service side 1: du kan nå sette inn 'RMA' på en service med låst status. NB! Dersom du da setter denne verdien på en service som er fakturert får du ikke anledning til å endre eller ta det bort senere Verkstedsystem 08.03.00683 2022.04.26 10:01:25

Nyttig
'Mottak av varer' vil nå endre status til 'Deler ankommet' som default når alle deler er ankommet. Kan endres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Mottak av varer' Verkstedsystem 08.03.00682 2022.04.21 09:54:26
Fikset forhåndsvisning av epost hvor det #-tegnet forekommer i emnefeltet Generelt 08.03.00678 2022.04.19 12:41:58
Konvertering for forhåndsvisning fra Word og Excel gjøres nå i interne rutiner istedet for i OpenOffice eller Word/Excel Generelt 08.03.00678 2022.04.19 12:23:27

Viktig
Vipps login og Vipps betaling med link krever nå SSL sertifikat på Webserver Generelt 08.03.00677 2022.04.19 12:08:21
Integrasjon lagt inn mot Postnord. Retur Drop Off foreløpig kun på utskrift, blir snart utvidet Transportmodul 08.03.00671 2022.04.08 12:07:00
* Intern endring i ServiceWEB v2: returservice Verkstedsystem 08.03.00671 2022.04.08 11:02:38

Nyttig
Administrasjon: mulighet i 'Andre registre', 'Brukere og sikkerhet', 'Rettigheter' til å definere at en bruker er en felles postboks. Det vil si at den vil dukke opp som en postboks "alle" har tilgang til. Meldigner kan da rutes dit. Den vil også vises under 'Varslingssenter' Generelt 08.03.00670 2022.04.07 11:03:42

Nyttig
Re-rep rapport: under menyen 'Service', 'Servicerapporter' finner du nå 'Re-rep rapport'. Denne viser hvor mange servicer som er registrert med samme leverandør, samme serienummer og samme belastning innenfor 90 dager fra hverandre. Servicer i status 'Makulert' blir ignorert Verkstedsystem 08.03.00670 2022.04.07 10:48:22

Nyttig
Mottak av varer: når alle deler er mottatt på service: mulighet til å definere hvilken status service skal få, om 'Skal oppfølges' skal settes og om internmelding skal sendes til tekniker. Defineres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted/Service', 'Mottak av varer' Verkstedsystem 08.03.00668 2022.04.06 12:12:51
Re-Rep: Electrolux dekker ikke transport, dette settes da automatisk til 0 Verkstedsystem 08.03.00668 2022.04.06 11:16:59
Fakturering av rapporterte servicer: fikset import fra hovedkontor på forsikring med akontofakturert beløp Verkstedsystem 08.03.00667 2022.04.05 18:07:17
Ordrekø v2: valg om tekniker og tilsvarende liste: lagt inn reell verdi så kriterie må mulig settes på nytt om det er f.eks tekniker Verkstedsystem 08.03.00667 2022.04.05 12:35:00
'Varetelling'. knapp "Import fra Excel" kun synlig for brukere med nivå 4 og høyere Generelt 08.03.00667 2022.04.05 10:57:44
'Melding til teknker': lagt inn CTRL+S for snarvei Verkstedsystem 08.03.00667 2022.04.04 12:53:42
Telefonovervåkning: fikset så kryss 'Åpne varsling som aktivt vindu' fungerer Generelt 08.03.00664 2022.04.01 13:10:13
ServiceWEB: Vipps login implementert så du kan enkelt aktivere så dine kunder kan bruke Vipps for å logge inn og registrere seg (bruksanvisning: https://iis.mab.as/manual/Norsk/Serviceweb.pdf) Verkstedsystem 08.03.00662 2022.03.29 09:25:59

Nyttig
Viktig
Varslingssenter: er nå plassert til høyre i hovedbilde som standard. Kan endres i 'Alternativer', 'Endre oppsett', 'Verkstedsystem' Verkstedsystem 08.03.00660 2022.03.28 11:48:06

Nyttig
Viktig
Automatisk duplisering av service: (kun på gitte kriterier, foreløpig kun "LG" som leverandørnr 437): når du makulerer en service får du muligheten til å sette en dato for når MAB automatisk skal duplisere service med ny registrert dato, antatt ferdig dato etc. Verkstedsystem 08.03.00655 2022.03.25 10:47:33
Oppsett av rutiner i Schedule: lagt ny rutine for dette hvor man kan aktivere, kjøre eller fjerne rutine. En rutine skal ikke kunne kjøre flere enn en gang Generelt 08.03.00645 2022.03.18 11:25:16

Nyttig
Ombrukt/Reuseit: integrasjon mot Ombrukt-systemet er nå lagt inn. Egen bruksanvisning legges ut her: https://iis.mab.as/manual/Norsk/Ombrukt.pdf Verkstedsystem 08.03.00643 2022.03.16 15:01:21
Online kommunikasjon mot Bleken Data AS: endret i rutine som leser inn opppdaterte prisavtaler... Verkstedsystem 08.03.00642 2022.03.16 12:11:10
cXML: lagt inn støtte for ordertype CHANGE og DELETE i orderRequest Butikksystem 08.03.00641 2022.03.15 10:54:33

Nyttig
Bring/Posten: "Pakke i postkasse" (3584) og "Pakke i postkasse med RFID" (3570) kan nå sendes til postboks-adresse Transportmodul 08.03.00639 2022.03.14 10:46:10
* Intern endring i GDPR Generelt 08.03.00639 2022.03.11 16:48:44

Nyttig
cXML: Lagt inn støtte for å ta i mot bestillinger i cXML Butikksystem 08.03.00638 2022.03.11 11:48:01
Endret tekst 'Reservasjon fra nettbutikk' til 'Bestilling kommet elektronisk' Butikksystem 08.03.00638 2022.03.11 11:28:12
Kunderegister: det er nå kun mulig å endre passord på kunde ved å dobbeltklikke i feltet under 'Mer info'. Generelt 08.03.00638 2022.03.11 11:25:21
* Intern endring i rutine som laster ned prisavtale Verkstedsystem 08.03.00637 2022.03.10 14:35:38

Nyttig
Ordrekø: mulighet til å velge 'Vilkår akseptert' ja/nei og 'Vilkår må aksepteres' ja/nei som filter i ordrekø Verkstedsystem 08.03.00636 2022.03.10 14:10:56
Dagens selgertall: mulighet til å se omsetning eks. mva istedet for ink. mva. Også mulighet til å se fortjeneste Butikksystem 08.03.00636 2022.03.10 12:11:55

Nyttig
Service side 1: enkel visning med lyserød eller lysegrønn bakgrunnsfarge om vilkår er akseptert eller ikke (Dersom det kreves at de er akseptert) Verkstedsystem 08.03.00635 2022.03.09 19:20:44
Mottak av varer: om du endrer beløp i 'Kostpris' så vil MAB regne seg tilbake til hvilken listepris dette vil gi basert på rabatter og tillegg som ligger inne på den aktuelle varen og spørre om dette skal lagres på varen Generelt 08.03.00635 2022.03.09 19:09:39

Nyttig
Ordrekø: mulighet i 'Rapporter og tilpasning av ordrekø' til å definere hvilke avdelinger som skal se felles-ordrekøen Verkstedsystem 08.03.00635 2022.03.09 18:46:05

Nyttig
Ordrekø: mulighet i 'Rapporter og tilpasning av ordrekø' til å definere hvilke brukere som skal se felles-ordrekøen Verkstedsystem 08.03.00635 2022.03.09 18:45:10
* Intern endring i importering av prisfil fra Logiq (Gull/UR) Generelt 08.03.00635 2022.03.09 17:29:51
* Intern endring i utregning av MVA på salgsordre Butikksystem 08.03.00632 2022.03.08 19:54:44
* Intern endring i Samsung OFS Generelt 08.03.00631 2022.03.08 14:17:35
Gjort endring i 'Fakturering av rapporterte servicer' på feil som kom i 8.3 (Build 630), med differanse på 1932/1501 ved bruk av kjedetilskudd Verkstedsystem 08.03.00631 2022.03.08 13:24:56
'Fakturering av rapporterte servicer' v/bruk av kjedetilskudd: 1932-posteringen på faktura og kreditnota får nå samme bilagsnummer istedet for at 1932-posteringen på faktura får fakturanummer som bilagsnummer; enklere å søke opp i ettertid Verkstedsystem 08.03.00628 2022.03.04 08:54:55

Nyttig
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Varsling på utestående fakturaer': mulighet til å sette opp at to separate varslinger kan sendes på epost til kundeansvarlig eller en fast epostadresse ved x dager over forfall Generelt 08.03.00627 2022.03.03 21:33:31
* Intern endring Butikksystem 08.03.00625 2022.03.03 13:53:14
'Fakturering av rapporterte servicer': fikset utregning om man får bonus/penalty Verkstedsystem 08.03.00622 2022.03.02 11:31:44
Lagt inn 'Viktige meldinger' på forsiden nederst til høyre, under 'Alternativer' og i 'Varslingssenteret' Verkstedsystem 08.03.00620 2022.03.01 14:27:22
Online kommunikasjon mot Samsung: lagt inn 'viktig melding' om kommunikasjon feilet Generelt 08.03.00620 2022.03.01 14:01:23
API integrasjon mot Tripletex: salg/bruk av gavekort er nå utenfor MVA-område Generelt 08.03.00612 2022.02.22 14:24:01
Service: lagt inn varslinger på knappen 'Returservice' lik varslinger som vises første gang arbeidsrapporten åpnes på service, f.eks om vilkår ikke er akseptert Verkstedsystem 08.03.00611 2022.02.21 09:14:36
Intern endring i vindu 'Kundesøk': søk på "Bleken Data" resulterer nå i søk på navn "Bleken Data" istedet for som tidligere navn "Data" fornavn "Bleken" Generelt 08.03.00604 2022.02.11 12:00:25
* Intern endring i Script->Text rutine Generelt 08.03.00600 2022.02.08 16:38:22
For Elesco: lagt inn automatisk oppslag på hvilken epostadresse som skal brukes på hvilke leverandører/forsikringsselskap ved 'Melding til hovedkontor' Verkstedsystem 08.03.00597 2022.02.03 09:59:52

Viktig
EHF: endret måten MVA utregnes på som sluttsum. EHF 3.0 har ikke lenger støtte for linjebasert utregning så dette regnes nå ut basert på sluttsum per MVA-kategori Generelt 08.03.00596 2022.02.02 15:57:38
Sist telt: endret rutine som lagrer antall og dato sist telt, nå med støtte per avdeling Generelt 08.03.00587 2022.01.26 18:57:47
API mot Tripletex: om lagerverdi eksporteres vil nå dette alltid automatisk bli postert. Dette for at MAB skal finne ut hvor mye som er postert og så eksportere differansen. Om det ikke posteres direkte vil beløpet akkumuleres når regnskapsfører velger å postere bilagene. Generelt 08.03.00587 2022.01.26 18:18:05
Ordrekø: lagt inn felt for garantikode og aktivitetskode Verkstedsystem 08.03.00582 2022.01.21 10:45:42
API integrasjon mot Tripletex: lagt inn TAP-x mvakoder på tapsføringer Generelt 08.03.00576 2022.01.18 13:54:33
Vedlegg på kunde etc: lagt inn AES256 kryptering med dynamisk nøkkel Generelt 08.03.00575 2022.01.17 15:44:44

Nyttig
Modellregister: Import / Eksport... Her kan du nå enkelt sette opp automatisk import av modellregister på ønskede leverandører Verkstedsystem 08.03.00570 2022.01.14 13:26:56

Nyttig
Vedlegg: interne dokumenter i MAB kan nå krypteres, les egen manual Generelt 08.03.00570 2022.01.14 13:26:31
Service: endre oppdragstype, belastning eller prioritet: Dersom man kun endrer belastning mellom kontant eller kunde vil ikke prisene lenger oppdateres Verkstedsystem 08.03.00570 2022.01.14 10:12:22

Nyttig
KPI: det er nå mulig å definere at utsalgspris på en vare automatisk justeres basert på SSB's konsumprisindeks. Defineres i 'Vareregister', 'Prisinfo', 'KPI' på den aktuelle varen. Man velger hvilken KPI man skal basere seg på, når prisen skal oppdateres og når den sist ble oppdatert. Schedule sjekker hver natt om noen varer skal oppdateres og gjennomfører da dette. Enterprise 08.03.00569 2022.01.13 16:24:53
* Intern endring Generelt 08.03.00569 2022.01.13 13:27:38
For Elesco: lagt inn felt for Bonus/Penalty i ordrekø Verkstedsystem 08.03.00569 2022.01.13 13:27:26

Nyttig
Sjekkliste: lagt inn visning av både liste over reservedeler og vedlegg samtidig. Gjør det mye enklere når man legger inn gammelt og nytt serienummer etc ved modulbytte Verkstedsystem 08.03.00568 2022.01.12 12:01:31
Online kommunikasjon mot ServiceInfo/ReclaimIt: fikset overføring av kostnadsoverslag Verkstedsystem 08.03.00567 2022.01.12 10:08:59
* Intern endring i kommunikasjon mot ELON Generelt 08.03.00560 2022.01.06 15:53:31
* Intern endring i utskrift av etikett Generelt 08.03.00559 2022.01.06 11:32:48
Service: 'Utskrifter': lagt inn mulighet til å skrive ut deleetikett per delelinje. Kommer på 47x25mm etiketter med antall, varenr, beskrivelse, serienr, strekkode og servicenr Verkstedsystem 08.03.00559 2022.01.06 11:24:07
Service: 'Utskrifter': lagt inn mulighet til å skrive ut plukkliste på fraktetikett. Da skrives kundenavn, merke og modell samt en liste over delene som skal plukkes og plasseringen. Verkstedsystem 08.03.00559 2022.01.06 11:23:37
'Vareregister', 'Web/Vareinfo': bilder som legges inn konverteres til .jpg med maks størrelse 2000x2000 Butikksystem 08.03.00559 2022.01.06 10:00:38