Endringer i MAB

Vis endringer fra og med...

Kategori
Info
Program
Versjon
Dato

Nyttig
"Tidligere lagrede ordre": vises nå som tabell hvor du kan lagre kolonneoppsettet (bredde, plassering etc) Butikksystem 08.03.00844 2022.11.25 11:15:28
Tidligere lagrede ordre: lagt inn kolonne for visning av kundens poststed til venstre for notater helt til høyre Butikksystem 08.03.00842 2022.11.24 14:37:25

Nyttig
Ny versjon av MAB Workstation lagt ut: https://iis.mab.as/download/mab/w_station.exe Generelt 08.03.00842 2022.11.24 14:09:03

Nyttig
Viktig
Varslingssenter i eget vindu: lagt inn varsel at det anbefales å vise denne i hovedbilde dersom man går glipp av informasjon i denne visningen Verkstedsystem 08.03.00842 2022.11.24 11:06:59

Nyttig
Viktig
'Servicer'-knapp direkte fra kunderegisteret viser nå kun servicer med statusdato siste 365 dagene om kunden er markert som 'Butikk' eller 'Verksted'. Dette for å redusere antall treff. Man kan også finne servicen ved å finne produktet etc. Verkstedsystem 08.03.00834 2022.11.16 10:01:59

Nyttig
Ny scriptkode for å bruke ved sending av SMS til kunde f.eks: Salgsordre: URL for hvor kunde kan akseptere pristilbud (<%=salgsordre_bekrefttilbud%>). Kunde får da se pristilbudet og kan akseptere dette. Aksept loggføres og sendes på epost til bedriftens epostadresse. Butikksystem 08.03.00833 2022.11.15 15:03:59

Nyttig
Ny scriptkode for å bruke ved sending av SMS til kunde f.eks: Service: URL for kunde å legge inn/laste opp manglende informasjon (<%=serviceweb_requestinfo%>). Kunde får da opp felt for å laste opp kjøpskvittering eller produktskilt (det som måtte mangle på servicen). Her bygger vi ut flere felt på forespørsel. Verkstedsystem 08.03.00833 2022.11.15 13:03:07

Nyttig
Lagt ut ny bruksanvisning for Ombrukt: https://iis.mab.as/manual/Norsk/Ombrukt.pdf Verkstedsystem 08.03.00833 2022.11.15 11:10:18
Ombrukt forsikring: lagt inn krav om serienummer, salgsdato og varegruppe på alle betalbare serviceoppdrag som potensielt skal kunne inngå i løsningen Verkstedsystem 08.03.00831 2022.11.14 11:58:19
Salgsordre og faktura ved utstyrspakke/samlet pris på utskrift: viser spesifiserte beløper per MVA sats dersom flere MVA-satser er i bruk Butikksystem 08.03.00831 2022.11.14 10:01:47
Kalender: blå/rød felt til venstre, for å flytte element, er nå gjort bredere (12 piksel istedet for 6 piksel) Generelt 08.03.00830 2022.11.10 15:29:50

Nyttig
Kalender: Du kan nå flytte elementer med CTRL+opp eller CTRL+ned. Elementet vil da bli flyttet x minutter opp eller ned basert på hvilken skala man bruker (nederst til høyre) Generelt 08.03.00829 2022.11.10 10:25:02

Nyttig
Viktig
CTRL+S script for kalendertider endret! service_kalender_XX lagt til for uteservice-dato. kalender_XX er nå selve kalenderoppføringen. Du kan da f.eks sende egen SMS til kunder hvor dere skal hente eller levere produkt den aktuelle datoen Verkstedsystem 08.03.00829 2022.11.10 09:47:03
Sjekkliste på Electrolux: 'Forhandlerkode' vil nå lagres og foreslås per salgssted Verkstedsystem 08.03.00829 2022.11.10 09:20:10
Standardtekster (Som hentes ved å trykke CTRL+S i fritekstfelt): mulighet til å legge inn kommentar per linje og lagre kolonneoppsettet (bredde og plassering) Generelt 08.03.00828 2022.11.09 15:31:06
Kalender: 'SMS til alle på valgt kalender' viser nå liste over alle som skal motta melding med mulighet til å velge bort enkeltmottakere Generelt 08.03.00828 2022.11.09 14:38:48
* Intern endring i statuslogg på service med flere avdelinger Verkstedsystem 08.03.00828 2022.11.09 14:12:29

Nyttig
Mulighet til å lage 'tag' på kunde. Dette er også søkbart. Kan legges ved å trykke "Endre" og så trykke den lille +-knappen under kategori. Kan også defineres i "Mer info" under "Alternative søkeord" Generelt 08.03.00824 2022.11.03 19:41:51
Integrasjon mot XPOS: lagt til rette for dette, også via sentral integrasjon. På service vises kun kodefelt som skal fylles ut dersom service skal til XPOS Verkstedsystem 08.03.00823 2022.11.03 15:48:06
Fikset EHF med komma i antall og lavere enn 1.00, f.eks 0.50 Generelt 08.03.00819 2022.11.02 10:17:32
* Intern endring i GPS-lokasjoner Generelt 08.03.00812 2022.10.27 10:03:11
Ombrukt: mulighet for integrasjon mot ombrukt-forsikringsløsning ved betalbar service på produkter 5-8 år gamle Verkstedsystem 08.03.00810 2022.10.25 16:37:12
BEO: lagt inn liste over produktnumre som har mulighet til å ha knytning mot tredjeparts serienummer Butikksystem 08.03.00808 2022.10.25 12:20:26
Integrasjon mot ServiceInfo: lagt inn støtte for kostnadsoverslag besvart med 'scrap' Verkstedsystem 08.03.00806 2022.10.24 10:38:27
* Intern endring Verkstedsystem 08.03.00805 2022.10.21 13:28:53
Kalender: fikset visning så venstre linje er rød istedet for blå dersom tidspunkt/tekniker ikke er lagret på servicen Verkstedsystem 08.03.00802 2022.10.17 11:25:52

Nyttig
Bring API: Utvidet lengde på epost til 60 tegn (tidligere 35) Transportmodul 08.03.00801 2022.10.14 12:14:19
Utvidet aktivitetskode til 15 tegn Verkstedsystem 08.03.00801 2022.10.14 11:51:08

Nyttig
'Serviceoversikt': mulighet til å lagre kolonneoppsettet (bredde og synlighet. Dersom et felt er smalere enn 8 punkter blir det usynlig og fås kun frem ved å nullstille kolonneoppsettet) Butikksystem 08.03.00801 2022.10.14 09:23:12
For B&O: lagt inn støtte for rapportering av ThirdPartySerialNumber Butikksystem 08.03.00794 2022.10.11 13:56:26
Bruker markert som fellesboks: vises nå på forsiden ved nye meldinger Butikksystem 08.03.00791 2022.10.09 20:49:12
Service: mulighet til å skru av så dobbeltklikk i 'Feilsymptom/Avtaler' eller 'Arbeidsrapport' ikke åpner visning av standardtekster (Samme som CTRL+S). Dette gjøres i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verkted / Service', 'Service': Dobbeltklikk i 'Feilsymptom/Avtaler' eller 'Arbeidsrapport' åpner ikke standardtekster (med CTRL+S) Verkstedsystem 08.03.00791 2022.10.09 20:23:50
* Intern endring Generelt 08.03.00790 2022.10.07 11:07:37

Viktig
Salgsordre: fjernet øresavrunding fra salgsordre da det kun er lov å runde av beløp dersom ordre betales med kontant. Derfor flyttet innunder "Fullføre" dersom kunde betaler noe med kontant. Butikksystem 08.03.00788 2022.10.06 09:49:55
EHF: lagt inn overføring av vilkår i PaymentTerms Generelt 08.03.00788 2022.10.05 11:17:36
Eksport til PowerOffice: lagt inn støtte for avdeling Generelt 08.03.00784 2022.10.04 12:12:41

Nyttig
Påminnelse og purring til kunde på SMS: du kan nå i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Økonomi', 'Betingelser....' definere at dette ikke skal gå til bedrifter Generelt 08.03.00784 2022.10.04 11:47:12
Fikset lagre epostoppsett Generelt 08.03.00782 2022.10.03 16:21:57

Nyttig
Kalender: service som vises i kalender får nå rød markering til venstre, istedet for blå som vanlig, dersom elementet ikke matcher dato for "Antatt ferdig" og tekniker på service Verkstedsystem 08.03.00782 2022.10.03 09:45:07

Nyttig
Viktig
Registrere/flytte service i kalender: mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Kalender' til å definere hvis og eventuelt hvilke datofelt som skal settes automatisk eller aldri inne på service Verkstedsystem 08.03.00781 2022.09.29 08:31:35

Nyttig
Kalender: lagt inn eget felt for "Felles notat" på aktuell dato Generelt 08.03.00781 2022.09.28 15:37:50

Nyttig
For Elesco: nye leverandører legges automatisk inn i MAB og prisavtale lastes automatisk inn på nye leverandører. Rabatt ved bestilling blir også oppdatert; ved endring vil deler bli justert tilsvarende Verkstedsystem 08.03.00778 2022.09.27 13:37:53

Nyttig
Ordrekø: lagt inn felt for "Telefon". Vises først telefon på produktet, ellers kundens telefon1 eller 2 etter hva som er utfylt Verkstedsystem 08.03.00777 2022.09.26 15:06:05

Nyttig
Ordrekø: mulighet til å trykke "..." til høyre for "Rapporter og tiplasning av ordrekø" for å lagre feltvisning/feltbredde Verkstedsystem 08.03.00776 2022.09.23 12:48:24

Nyttig
Kalender: når du nå flytter service til ny tekniker/dato får du spørsmål om "Antatt ferdig og tekniker" og "Skal oppfølges" skal flyttes Verkstedsystem 08.03.00776 2022.09.23 10:02:41

Nyttig
Kalkulere avstand på service: bruker nå servicens avdeling istedet for innlogget avdeling som start Verkstedsystem 08.03.00771 2022.09.19 10:07:42

Nyttig
Mulighet i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Service' til å aktivere hurtigknapper for reservedeler på service side 2 Generelt 08.03.00766 2022.09.12 15:01:06
Fritekstvindu med formattering (HTML-editor): fjernet hurtigast for gul skrift (lite synlig), lagt til CTRL+T for å lime inn ren tekst (uformattert tekst) Generelt 08.03.00762 2022.09.08 10:19:56
Fullføre salgsordre: Default er nå at paragon skrives ut dersom mulig (var ikke default i build 756) Butikksystem 08.03.00757 2022.09.02 11:03:02

Nyttig
Salgsordre: mulighet til å legge inn tilleggsrabatt på ordrenivå. Dette gjøres ved å dobbeltklikke på rabattprosenten nede til høyre på salgsordre (blå tekst). Når du så skriver inn en prosentrabatt vil denne holdes oppdatert når du lagrer, åpner, fullfører, endrer rabatt eller skriver ut salgsordren Butikksystem 08.03.00752 2022.08.30 11:10:51

Nyttig
Mulig å trykke på telefonnummer og ringe via mobil/PC. Du må enten ha MAB Android eller du må f.eks. bruke Chrome og denne må være koblet mot din mobil-bruker. Generelt 08.03.00752 2022.08.30 10:11:31
Ny dokumenttype på servie (37): 'Kansellering av serviceoppdrag' Verkstedsystem 08.03.00750 2022.08.26 10:04:13
Eksperimentell funksjon: nede til venstre på 'Arbeidsrapport', 'Sjekkliste' og 'Ordreinfo' vises nå tid hvor lenge service har vært åpent totalt. Teller og loggføring begynner med en gang en bruker har vært inne på side 1 i mer enn 30 sekunder eller åpnet en underside på en service Verkstedsystem 08.03.00742 2022.08.10 10:59:33
Forbedret kart-visning ved å også legge inn landskode som søkebegrensning Generelt 08.03.00740 2022.08.08 12:52:56
'Online kommunikasjon mot Bleken Data AS': vedlegg overføres når også hvis status er 'Venter ekstern part', ikke kun hvis service er fullført. Dette for videresending til leverandør etc. Verkstedsystem 08.03.00740 2022.08.08 12:48:38
'Online kommunikasjon mot ServiceInfo/ReclaimIt': fikset så vedlegg overføres Verkstedsystem 08.03.00740 2022.08.08 11:06:34
'Vareregister', 'Liste over produkter': mulighet til å legge inn vedlegg på et konkret produkt/serienummer. Dette vil følge med inn på produktet når det blir solgt til kunde Butikksystem 08.03.00737 2022.08.03 16:27:22

Nyttig
'Alternativer', 'Administrasjon', 'Login, oppdatering og data': mulighet til å abonnere på standardverdier (f.eks purregebyr, renter, endring av MVA etc) Generelt 08.03.00735 2022.08.03 12:51:23

Nyttig
Fullføre salgsordre: samler varsler og feilmeldinger til felles visning istedet for mange meldinger. Enkel mulighet til å velge hva som skal skrives ut eller gjøres ved fullføre, istedet for å få opp mange spørsmål underveis, Butikksystem 08.03.00735 2022.08.03 11:10:29

Nyttig
Mulighet til å velge utskrift av forskjellige innleveringskvitteringer i 'Alternativer', 'Administrasjon', 'Verksted / Service', 'Innleveringskvittering' Verkstedsystem 08.03.00733 2022.08.01 11:30:58
For ELON: gjennomgang av min/max på vare tar nå ikke med røde varer (varer som ikke lenger kan bestilles) Butikksystem 08.03.00729 2022.07.18 12:02:11
* intern endring Generelt 08.03.00724 2022.07.05 09:25:37

Nyttig
API-integrasjon mot Fiken regnskapsystem er nå lagt inn Generelt 08.03.00722 2022.06.30 12:48:48
Service side 1 og 2: bedre visuell visning om akontofaktura er laget, betalt eller ikke betalt Verkstedsystem 08.03.00717 2022.06.23 10:04:55
* Lagt inn cardIssuer "Mastercard". Ser ut til at dette nå blir sendt istedet for "Eurocard" som tidligere Generelt 08.03.00713 2022.06.14 12:57:38
* Intern endring i MAB: getfile viser nå egen mappe for SharePoint Generelt 08.03.00711 2022.06.09 15:26:02