Om MAB

MAB er et...
- Butikksystem
- Verkstedsystem
- Salgsverktøy
- Abonnementstyring-system
- EventBooking-system
- Utleieverktøy
- CRM-system
- ERP-system
- Kassesystem
- Lagersystem
- Logistikkløsning
... en ServiceWEB
... for deg som driver med salg og/eller service. Butikk eller verksted, detaljhandel, salg av tjenester, aftermarket service, utleie av produkter, salg av brukte produkter (avansemodell), opplevelser/arrangement/events etc.
Vi har løsning for PC, nettbrett, mobil og web.

MAB har innebygd personvern (GDPR) og ivaretar kravene fra kassesystemloven som trådte i kraft fra 01. januar 2019.
Webløsningen lar deg gi kunden tilgang til et kontrollpanel hvor de kan se sine data, kvitteringer og historikk etc.

MAB benyttes blant annet innenfor følgende bransjer:
- Brune- og hvitevare butikker og verksteder (og utleie av utstyr)
- Urmakere
- Båtsalg og -service
- Reiselivsbransjen (eventbyrå, hytteutleie)
- Bilrekvisita
- Arbeidsklær
- Glassmestere
- Internett/kabel-TV (blant annet abonnementstyring)
- Leasing av utstyr

MAB blir utviklet i Norge av oss i Bleken Data AS. Vi har derfor full kjennskap til hvilke muligheter som finnes i forbinelse med eksport/import, integrasjoner mot tredjepart system etc.
Vi kan gjøre alle nødvendige tilpasninger etter kundens behov.
MAB håndterer flere mva-satser på samme ordre og integreres raskt mot regnskapsystemer. Registrering av kundehenvendelser, booking av besøk, registrering av tilbud med tilhørende oppfølgingsrutiner er bare noe av det MAB tilbyr.

MAB vil være en viktig medspiller i din hverdag. Programmet har kontroll på informasjon og passer på at nødvendig informajon blir utfylt. Smarte funksjoner vil gjøre din arbeidsdag mer effektiv. - Tid er penger - Tid spart er penger tjent!


Et lite utvalg av funksjoner i MAB. Vi skreddersyr også løsninger i MAB. Dersom du ønsker mer informasjon eller en demo av programmet - Kontakt oss.

MAB integreres enkelt mot Woocommerce eller annen nettbutikk.Sortert på funksjon
Sortert på program

Tegnforklaring:
-
= Ikke tilgjengelig
/
= Begrenset utgave
X
= Alle underfunksjoner
o
= Valgfri opsjon
O
= Valgfri opsjon utvidet funksjonalitet
Krever lisens for:
*1
: Webserver eller IPServer
*2
: Transportmodul
*3
: Online kommunikasjon mot Bleken Data
*4
: Online kommunikasjon mot tredjepart
*5
: Online backup av database
*6
: Integrasjon mot telefonkatalogen
*7
: Enterprisemodul
Funksjon
MAB Lite
Verksted
Butikk
Kommentar
! GDPR / Innebygd personvern X X X MAB har innebygd funksjonalitet for personvern
! Utviklet ihht kassesystemloven X X X Følger kassesystemloven i Norge
* API *1 - O O Webservice/API funksjonalitet kan tilpasses
* Begrensning i antall arbeidsstasjoner? 1 nei nei Lisens per arbeidsstasjon nødvendig
* Effektivisering: strekkodeleser X X X Søke opp ordre, faktura, varer/deler etc
* Eksport til regnskap - O O Eksport av data til regnskapssystemer
* Flere MVA-satser - x X Håndterer flere MVA-satser
* Integrasjon mot egne systemer - O O Toveis integrasjon mot egne systemer
* Komplett flyt på en brukervennlig måte X X X
* Papirløst: digital signatur fra kunde - X X Dokumentasjon: signatur-pad tilkoblet
* Papirløst: etikettskriver - X X Liten produktetikett istedet for A4
* Papirløst: legge ved dokumenter/bilder - X X Dokumentasjon: ta bilder av produktskader etc
* Papirløst: scanne dokumenter - X X Dokumentasjon: scann inn kjøpskvittering etc
API: cXML: orderRequest *7 - O O Kan ta i mot inngående bestilling fra kunde
API: støtte for inngående API-trafikk - O O Støtte for webservice/API/cXML
Aktivitet: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Aktivitet: registrér aktiviteter på kunde *7 - O O F.eks loggføre av salg, møtereferat etc
Android: Automatisk plassering *1 - O O Brukes for å legge inn plassering på lager
Android: Bestilling *1 - O O Legg inn bestilling direkte i app
Android: Internmeldinger *1 - O O Kommunisér med brukerne i MAB
Android: Kalender *1 - O O Visning og booking av uteservice
Android: Kart *1 - O O Kartoppslag fra kunderegister, kalender etc
Android: Kundens produkter *1 - O O Registrere og vise produkter på kunde
Android: Kunderegister *1 - O O Registrere og søke i kunderegister
Android: Ordrekø *1 - O O Full oversikt over servicer som ligger i kø
Android: Registrere service *1 - O O Registrere service på produkt
Android: Retur *1 - O O Retur av varer mot leverandør
Android: Salg *1 - O O Opprette salg på kunde
Android: Sende SMS/Epost - O O Sendes ut fra MAB - ikke fra telefon
Android: Signaturmodus *1 - O O I disken kan kunde signere vilkår på nettbrett
Android: Uteservice *1 - O O Legg inn informasjon, deler, bilder etc
Android: Utlevering av service *1 - O O Ta i mot signatur ved utlevering av service
Android: Varesøk *1 - O O
Android: Varetelling *1 - O O
CRM: Dokumenthåndtering / X X Legg vedlegg på kunde/service/salg/prosjekt
CRM: Kundesupport - o O Registrere supporthenvendelser
CRM: Masseutsendelse av epost *7 - O O Utsendelse av reklame eller nyhetsbrev etc
CRM: Mulighet til å hente inn maler *7 - O O Forhåndslaget tilbudsmal eller skjema etc
CRM: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Chat *7 - O O Direktekommunikasjon med andre i MAB
Datahåndtering: Import av data O O O Vi kan importere historikk fra ditt gamle system
Datahåndtering: Integrasjon mot 3.part *4 - O O Bl.a Bluefront (Emrox), ServiceInfo
Datahåndtering: MAB integrasjon *3 O O O Sende/motta service til/fra annen MAB
Datahåndtering: Online backup *5 O O O Kun database, ikke CRM/bilder
EventBooking *7 - - O Lag event, invitér deltakere etc
EventBooking: brukerregistrering *7 *1 - - O Legg opp brukere med rettigheter
EventBooking: webside for registrering *7 *1 - - O Deltakere kan selv registrere seg
Gull/UR: oppdatering av produktdatabase - - X Fra Logiq
Gull/UR: rapportering av salg - - X Til Logiq
IPServer: Integrasjon ekstern webshop *1 - - O Åpner for integrasjon med ekstern nettbutikk
Integrasjon mot bankterminal - X X
Integrasjon mot håndterminal - / X Varemottak/-telling, uteservice, utkjøring etc
Integrasjon mot kasseskuff - X X Krever paragonprinter
Integrasjon mot telefonkatalogen *6 O O O Oppslag av kundedata på telefonkatalogen
Kommunikasjon mot kunde: Epost X X X
Kommunikasjon mot kunde: SMS *6 O O O Også mulig med toveis SMS
Kundeoppfølging *7 - - O Rutine for å følge opp kunder
Kunderegister: enkel oversikt / X X Ordre, fakturaer, produkter, crm etc
Kunderegister: prisavtaler/rabatter - / X Egendefinerte matriser for priser/rabatter
Min side: Internmeldingsystem - X X
Min side: Registrering av reiseregning - X X Også mulig å legge inn bilag (kvitteringer etc)
Ombrukt: integrasjon mot Ombrukt-systemet - O X Integrasjon mot Reuseit (Butikk, *4 eller *7)
Oppfølging av binding/provisjon - - X Rutine for å avstemme provisjoner etc
Oppsett: Avdelingstyring - X X
Oppsett: Brukerrettigheter / X X
Oppsett: Egne script / X X Mulighet til å tilpasse funskjonalitet
Oppsett: Hundrevis av tilpasninger / X X
Oppsett: Ubegrenset antall operatører X X X
Produktkatalog: send katalog til kundene *7 - - O Støtte for blant annet EHF-format
Salg - / X
Salg: Akontofakturering - - O Forhåndsbetale/Forhåndsfakturere/Delbetale
Salg: Elektronisk rapportering til NRK etc - - X
Salg: Forhåndsbetaling med Vipps - X X Ta i mot forhåndsbetaling med Vipps
Salg: Kalenderstyring av utkjøring - - X
Salg: Mobilbetaling med Vipps - X X Integrert for å ta i mot betaling med Vipps
Salg: Pristilbud - - X
Salg: Salg av varer med serienummer - - X
Salg: Salg til kunde A, faktura til kunde B - - X
Salg: Sporing ned på serienummernivå - - X
Salg: Stående/faste salg/abonnement *7 - - O Benyttes for fast fakturering
Salg: Vareutlevering med digital signatur - - X Krever tilkoblet enhet for digital signatur
Salg: brukte produkter (Avansemodell) *7 - - O Enkel og greit, med riktig oppsett av MVA
Salg: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Salg: integrasjon mot Word-mal *7 - O O Lag din egne presentasjon direkte fra MAB
Salg: salg av vare med binding/provisjon - - X
Salg: utstyrspakke og pakkepris - - X Legg opp pakkepris/utstyrspakker
Salgsordre: Rapporter - / X
Service / X X
Service: Akontofakturering - - O Forhåndsbetale/Forhåndsfakturere/Delbetale
Service: Automatisk generering av feiltips - X X
Service: Elektronisk rapportering O O O
Service: Fakturere rapporterte servicer / X X Kan også importere fil fra leverandør
Service: Forhåndsbetaling med Vipps - X X Ta i mot forhåndsbetaling med Vipps
Service: Hovedkontorfunksjoner *7 - / X For bl.a vidererapportering til leverandør etc
Service: Hurtigregistrering av service X X X
Service: Kalenderstyring av uteservice - X X
Service: Kalenderstyring av utlån - X X
Service: Legge inn feiltips - X X
Service: Legge inn servicemanual - X X
Service: Loggfører alle statusendringer X X X
Service: Mobilbetaling med Vipps - X X Integrert for å ta i mot betaling med Vipps
Service: Motta elektronisk rapportering - X X Ekstern part kan rapportere inn
Service: Rapporter - X X
Service: Service-WEB.no *3 - O O Forenklet utgave av ServiceWEB via IPServer
Service: Sporing ned på serienummernivå X X X
Service: Utlevering med digital signatur - X X Krever tilkoblet enhet for digital signatur
Service: Validering av utfylt informasjon X X X Oppsett per leverandør/produktgruppe
Service: Varsle kunde på serviceintervall *7 - O O Legg opp f.eks 6 måneder interval på en service
Service: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
ServiceWEB: Vipps login *1 - O O Kunde kan bruke Vipps for å logge inn
Telleverk: registrering, fakturering *7 - - O Fakturere basert på innrapportert telleverk
Timeregistrering - O O Loggføring av timer
Timeregistrering: app/web basert *1 - O O Registrere timer mot ordre etc
Transportmodul: 2R Returservice *2 - O O Kan også sendes på PDF til kunde
Transportmodul: API mot Bring/Posten *2 - o O
Transportmodul: API mot tredjepart *2 - O O Bl.a Consignor/GLS/UniFaun/UPS WorldShip
Transportmodul: adresseetikett *2 - O O
Utleiemodul *7 - o O Verksted har utlån-, butikk har utleiemodul
Vareregister - X X Verksted har lager beregnet på reservedeler
Vareregister: 100% sporing fra A til Å - / X Spor vareflyt fra bestilling, mottak, til salg etc
Vareregister: MVA håndtering per vare - X X Mulig å spesifisere MVA-kategori per vare
Vareregister: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Vareregister: integrasjon mot leverandør - O O
Vareregister: kvantumsrabatt - X X
Vareregister: min/maks håndtering - X X
Vareregister: prisplakater og etiketter - / X
Vareregister: registrering av tilbehør - - X Direkte tilgang ved salg, gir enkelt mersalg
Vareregister: retur/reklamasjon - - X Enkel registrering av reklamasjon
Vareregister: rullerende varetelling - - X
Vareregister: salg på serienummer - - X
Vareregister: varetelling - / X
Webserver: ServiceWEB *1 - O O
Økonomi: Automatisk purre på epost - X X Fakturakopi som PDF legges ved
Økonomi: Egendefinert fakturadato *7 - O O Fakturere på annen dato og nummerserie
Økonomi: Eksport til regnskapsystem - O O Eksportere bilag etc til regnskap
Økonomi: Elektronisk faktura: EHF - O O Krever avtale med godkjent aksesspunkt
Økonomi: Elektronisk faktura: PDF / X X
Økonomi: Equity Credit Management AS - X X La Equity følge opp utestående fordringer
Økonomi: Faktura også som SMS - O O Mulighet til å sende faktura på SMS
Økonomi: KID - X X
Økonomi: KID - Automatisk nedlasting *7 - O O Automatisk laste ned betalinger med KID
Økonomi: Kredittgrense - X X
Økonomi: Purring - X X
Økonomi: Purring PDF på epost - X X
Økonomi: Rapporter - X X Dagsoppgjør, utestående, journaler etc
Økonomi: Registrering av betalinger - X X
Økonomi: Samlefakturering - X X