Om MAB

MAB er et...
- Butikksystem
- Verkstedsystem
- Salgsverktøy
- Abonnementstyring-system
- EventBooking-system
- Utleieverktøy
- CRM-system
- ERP-system
- Kassesystem
- Lagersystem
- Logistikkløsning
... en ServiceWEB
... for deg som driver med salg og/eller service. Butikk eller verksted, detaljhandel, salg av tjenester, aftermarket service, utleie av produkter, salg av brukte produkter (avansemodell), opplevelser/arrangement/events etc.
Vi har løsning for PC, nettbrett, mobil og web.

MAB har innebygd personvern (GDPR) og ivaretar kravene fra kassesystemloven som trådte i kraft fra 01. januar 2019.
Webløsningen lar deg gi kunden tilgang til et kontrollpanel hvor de kan se sine data, kvitteringer og historikk etc.

MAB benyttes blant annet innenfor følgende bransjer:
- Brune- og hvitevare butikker og verksteder (og utleie av utstyr)
- Urmakere
- Båtsalg og -service
- Reiselivsbransjen (eventbyrå, hytteutleie)
- Bilrekvisita
- Arbeidsklær
- Glassmestere
- Internett/kabel-TV (blant annet abonnementstyring)
- Leasing av utstyr

MAB blir utviklet i Norge av oss i Bleken Data AS. Vi har derfor full kjennskap til hvilke muligheter som finnes i forbinelse med eksport/import, integrasjoner mot tredjepart system etc.
Vi kan gjøre alle nødvendige tilpasninger etter kundens behov.
MAB håndterer flere mva-satser på samme ordre og integreres raskt mot regnskapsystemer. Registrering av kundehenvendelser, booking av besøk, registrering av tilbud med tilhørende oppfølgingsrutiner er bare noe av det MAB tilbyr.

MAB vil være en viktig medspiller i din hverdag. Programmet har kontroll på informasjon og passer på at nødvendig informajon blir utfylt. Smarte funksjoner vil gjøre din arbeidsdag mer effektiv. - Tid er penger - Tid spart er penger tjent!


Et lite utvalg av funksjoner i MAB. Vi skreddersyr også løsninger i MAB. Dersom du ønsker mer informasjon eller en demo av programmet - Kontakt oss.

MAB integreres enkelt mot Woocommerce eller annen nettbutikk.Sortert på funksjon
Sortert på program

Tegnforklaring:
-
= Ikke tilgjengelig
/
= Begrenset utgave
X
= Alle underfunksjoner
o
= Valgfri opsjon
O
= Valgfri opsjon utvidet funksjonalitet
Krever lisens for:
*1
: Webserver eller IPServer
*2
: Transportmodul
*3
: Online kommunikasjon mot Bleken Data
*4
: Online kommunikasjon mot tredjepart
*5
: Online backup av database
*6
: Integrasjon mot telefonkatalogen
*7
: Enterprisemodul
Funksjon
MAB Lite
Verksted
Butikk
Kommentar
Service: Loggfører alle statusendringer X X X
Service: Hurtigregistrering av service X X X
Service: Sporing ned på serienummernivå X X X
Kommunikasjon mot kunde: Epost X X X
Oppsett: Ubegrenset antall operatører X X X
* Komplett flyt på en brukervennlig måte X X X
Service: Validering av utfylt informasjon X X X Oppsett per leverandør/produktgruppe
* Effektivisering: strekkodeleser X X X Søke opp ordre, faktura, varer/deler etc
! Utviklet ihht kassesystemloven X X X Følger kassesystemloven i Norge
! GDPR / Innebygd personvern X X X MAB har innebygd funksjonalitet for personvern
CRM: Dokumenthåndtering / X X Legg vedlegg på kunde/service/salg/prosjekt
Service / X X
Oppsett: Brukerrettigheter / X X
Oppsett: Egne script / X X Mulighet til å tilpasse funskjonalitet
Oppsett: Hundrevis av tilpasninger / X X
Økonomi: Elektronisk faktura: PDF / X X
Kunderegister: enkel oversikt / X X Ordre, fakturaer, produkter, crm etc
Service: Fakturere rapporterte servicer / X X Kan også importere fil fra leverandør
Min side: Internmeldingsystem - X X
Service: Kalenderstyring av uteservice - X X
Service: Kalenderstyring av utlån - X X
Service: Utlevering med digital signatur - X X Krever tilkoblet enhet for digital signatur
Oppsett: Avdelingstyring - X X
Service: Rapporter - X X
Økonomi: Rapporter - X X Dagsoppgjør, utestående, journaler etc
Vareregister - X X Verksted har lager beregnet på reservedeler
Vareregister: kvantumsrabatt - X X
Vareregister: min/maks håndtering - X X
Økonomi: Automatisk purre på epost - X X Fakturakopi som PDF legges ved
Økonomi: KID - X X
Økonomi: Kredittgrense - X X
Økonomi: Purring - X X
Økonomi: Registrering av betalinger - X X
Økonomi: Samlefakturering - X X
Service: Legge inn servicemanual - X X
Service: Legge inn feiltips - X X
Service: Automatisk generering av feiltips - X X
Integrasjon mot kasseskuff - X X Krever paragonprinter
Service: Motta elektronisk rapportering - X X Ekstern part kan rapportere inn
Økonomi: Purring PDF på epost - X X
Integrasjon mot bankterminal - X X
* Papirløst: legge ved dokumenter/bilder - X X Dokumentasjon: ta bilder av produktskader etc
* Papirløst: scanne dokumenter - X X Dokumentasjon: scann inn kjøpskvittering etc
* Papirløst: digital signatur fra kunde - X X Dokumentasjon: signatur-pad tilkoblet
* Papirløst: etikettskriver - X X Liten produktetikett istedet for A4
Min side: Registrering av reiseregning - X X Også mulig å legge inn bilag (kvitteringer etc)
Økonomi: Equity Credit Management AS - X X La Equity følge opp utestående fordringer
Vareregister: MVA håndtering per vare - X X Mulig å spesifisere MVA-kategori per vare
Salg: Mobilbetaling med Vipps - X X Integrert for å ta i mot betaling med Vipps
Salg: Forhåndsbetaling med Vipps - X X Ta i mot forhåndsbetaling med Vipps
Service: Mobilbetaling med Vipps - X X Integrert for å ta i mot betaling med Vipps
Service: Forhåndsbetaling med Vipps - X X Ta i mot forhåndsbetaling med Vipps
Salg - / X
Salgsordre: Rapporter - / X
Vareregister: prisplakater og etiketter - / X
Kunderegister: prisavtaler/rabatter - / X Egendefinerte matriser for priser/rabatter
Integrasjon mot håndterminal - / X Varemottak/-telling, uteservice, utkjøring etc
Vareregister: 100% sporing fra A til Å - / X Spor vareflyt fra bestilling, mottak, til salg etc
Vareregister: varetelling - / X
Service: Hovedkontorfunksjoner *7 - / X For bl.a vidererapportering til leverandør etc
Ombrukt: integrasjon mot Ombrukt-systemet - O X Integrasjon mot Reuseit (Butikk, *4 eller *7)
Salg: Elektronisk rapportering til NRK etc - - X
Salg: Kalenderstyring av utkjøring - - X
Salg: Pristilbud - - X
Salg: Salg av varer med serienummer - - X
Salg: Salg til kunde A, faktura til kunde B - - X
Salg: Sporing ned på serienummernivå - - X
Salg: Vareutlevering med digital signatur - - X Krever tilkoblet enhet for digital signatur
Vareregister: registrering av tilbehør - - X Direkte tilgang ved salg, gir enkelt mersalg
Vareregister: salg på serienummer - - X
Vareregister: retur/reklamasjon - - X Enkel registrering av reklamasjon
Salg: salg av vare med binding/provisjon - - X
Oppfølging av binding/provisjon - - X Rutine for å avstemme provisjoner etc
Vareregister: rullerende varetelling - - X
* Flere MVA-satser - x X Håndterer flere MVA-satser
Salg: utstyrspakke og pakkepris - - X Legg opp pakkepris/utstyrspakker
Gull/UR: oppdatering av produktdatabase - - X Fra Logiq
Gull/UR: rapportering av salg - - X Til Logiq
Datahåndtering: Import av data O O O Vi kan importere historikk fra ditt gamle system
Service: Elektronisk rapportering O O O
Integrasjon mot telefonkatalogen *6 O O O Oppslag av kundedata på telefonkatalogen
Datahåndtering: MAB integrasjon *3 O O O Sende/motta service til/fra annen MAB
Datahåndtering: Online backup *5 O O O Kun database, ikke CRM/bilder
Kommunikasjon mot kunde: SMS *6 O O O Også mulig med toveis SMS
* Eksport til regnskap - O O Eksport av data til regnskapssystemer
Datahåndtering: Integrasjon mot 3.part *4 - O O Bl.a Bluefront (Emrox), ServiceInfo
Vareregister: integrasjon mot leverandør - O O
Økonomi: Elektronisk faktura: EHF - O O Krever avtale med godkjent aksesspunkt
Webserver: ServiceWEB *1 - O O
Transportmodul: adresseetikett *2 - O O
Transportmodul: API mot tredjepart *2 - O O Bl.a Consignor/GLS/UniFaun/UPS WorldShip
Transportmodul: 2R Returservice *2 - O O Kan også sendes på PDF til kunde
Service: Service-WEB.no *3 - O O Forenklet utgave av ServiceWEB via IPServer
CRM: Masseutsendelse av epost *7 - O O Utsendelse av reklame eller nyhetsbrev etc
Økonomi: KID - Automatisk nedlasting *7 - O O Automatisk laste ned betalinger med KID
Android: Bestilling *1 - O O Legg inn bestilling direkte i app
Timeregistrering - O O Loggføring av timer
CRM: Mulighet til å hente inn maler *7 - O O Forhåndslaget tilbudsmal eller skjema etc
Økonomi: Egendefinert fakturadato *7 - O O Fakturere på annen dato og nummerserie
Timeregistrering: app/web basert *1 - O O Registrere timer mot ordre etc
Salg: integrasjon mot Word-mal *7 - O O Lag din egne presentasjon direkte fra MAB
Økonomi: Eksport til regnskapsystem - O O Eksportere bilag etc til regnskap
Økonomi: Faktura også som SMS - O O Mulighet til å sende faktura på SMS
Chat *7 - O O Direktekommunikasjon med andre i MAB
* API *1 - O O Webservice/API funksjonalitet kan tilpasses
* Integrasjon mot egne systemer - O O Toveis integrasjon mot egne systemer
Android: Automatisk plassering *1 - O O Brukes for å legge inn plassering på lager
Android: Varetelling *1 - O O
Android: Varesøk *1 - O O
Android: Retur *1 - O O Retur av varer mot leverandør
Android: Kalender *1 - O O Visning og booking av uteservice
Android: Kunderegister *1 - O O Registrere og søke i kunderegister
Android: Sende SMS/Epost - O O Sendes ut fra MAB - ikke fra telefon
Android: Kart *1 - O O Kartoppslag fra kunderegister, kalender etc
Android: Salg *1 - O O Opprette salg på kunde
Android: Kundens produkter *1 - O O Registrere og vise produkter på kunde
Android: Registrere service *1 - O O Registrere service på produkt
Android: Uteservice *1 - O O Legg inn informasjon, deler, bilder etc
Android: Utlevering av service *1 - O O Ta i mot signatur ved utlevering av service
Android: Ordrekø *1 - O O Full oversikt over servicer som ligger i kø
Android: Internmeldinger *1 - O O Kommunisér med brukerne i MAB
Android: Signaturmodus *1 - O O I disken kan kunde signere vilkår på nettbrett
Service: Varsle kunde på serviceintervall *7 - O O Legg opp f.eks 6 måneder interval på en service
CRM: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Salg: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Service: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Vareregister: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Aktivitet: høyre musknapp for å oversette - O O Oversett tekst til engelsk eller eget språk
Aktivitet: registrér aktiviteter på kunde *7 - O O F.eks loggføre av salg, møtereferat etc
API: støtte for inngående API-trafikk - O O Støtte for webservice/API/cXML
API: cXML: orderRequest *7 - O O Kan ta i mot inngående bestilling fra kunde
ServiceWEB: Vipps login *1 - O O Kunde kan bruke Vipps for å logge inn
Transportmodul: API mot Bring/Posten *2 - o O
Utleiemodul *7 - o O Verksted har utlån-, butikk har utleiemodul
CRM: Kundesupport - o O Registrere supporthenvendelser
IPServer: Integrasjon ekstern webshop *1 - - O Åpner for integrasjon med ekstern nettbutikk
Salg: Stående/faste salg/abonnement *7 - - O Benyttes for fast fakturering
Salg: Akontofakturering - - O Forhåndsbetale/Forhåndsfakturere/Delbetale
Kundeoppfølging *7 - - O Rutine for å følge opp kunder
Telleverk: registrering, fakturering *7 - - O Fakturere basert på innrapportert telleverk
EventBooking *7 - - O Lag event, invitér deltakere etc
EventBooking: webside for registrering *7 *1 - - O Deltakere kan selv registrere seg
EventBooking: brukerregistrering *7 *1 - - O Legg opp brukere med rettigheter
Salg: brukte produkter (Avansemodell) *7 - - O Enkel og greit, med riktig oppsett av MVA
Service: Akontofakturering - - O Forhåndsbetale/Forhåndsfakturere/Delbetale
Produktkatalog: send katalog til kundene *7 - - O Støtte for blant annet EHF-format
* Begrensning i antall arbeidsstasjoner? 1 nei nei Lisens per arbeidsstasjon nødvendig