Om MAB

MAB er et ERP system for deg som driver med salg og/eller service. Butikk eller verksted, detaljhandel, salg av tjenester, aftermarket service etc.

MAB blir utviklet i Norge av oss i Bleken Data AS. Vi har derfor full kjennskap til hvilke muligheter som finnes i forbinelse med eksport/import, integrasjoner mot tredjepart system etc.
Vi kan gjøre alle nødvendige tilpasninger etter kundens behov.
MAB håndterer flere mva-satser på samme ordre og integreres raskt mot regnskapsystemer. Registrering av kundehenvendelser, booking av besøk, registrering av tilbud med tilhørende oppfølgingsrutiner er bare noe av det MAB tilbyr.

MAB vil være en viktig medspiller i din hverdag. Programmet har kontroll på informasjon og passer på at nødvendig informajon blir utfylt. Smarte funksjoner vil gjøre din arbeidsdag mer effektiv. - Tid er penger - Tid spart er penger tjent!


Et lite utvalg av funksjoner i MAB. Vi skreddersyr også løsninger i MAB. Dersom du ønsker mer informasjon eller en demo av programmet - Kontakt oss.

Sammenligne webshop-løsning - MAB har egen nettbutikk, men integreres enkelt mot MyStore eller SmartWeb.

Sortert på funksjon
Sortert på program

Tegnforklaring:
-
= Ikke tilgjengelig
/
= Begrenset utgave
X
= Alle underfunksjoner
o
= Valgfri opsjon
O
= Valgfri opsjon utvidet funksjonalitet
Krever lisens for:
*1
: Webserver eller IPServer
*2
: Transportmodul
*3
: Online kommunikasjon mot Bleken Data
*4
: Online kommunikasjon mot tredjepart
*5
: Online backup av database
*6
: Integrasjon mot telefonkatalogen
*7
: Enterprisemodul
Funksjon
MAB Lite
Verksted
Butikk
Kommentar
Service: Loggføring av alle statusendringer X X X
Service: Hurtigregistrering av service X X X
Service: Sporing ned på serienummernivå X X X
Kommunikasjon mot kunde: Epost X X X
Oppsett: Ubegrenset antall operatører X X X
* Komplett flyt på en brukervennlig måte X X X
Service: Validering av utfyllt informasjon X X X Basert på oppsett per leverandør/produktgruppe
* Effektivisering: strekkodeleser X X X Søke opp ordre, faktura, varer/deler etc
! Utviklet ihht kassesystemloven X X X Følger kassesystemloven i Norge
! GDPR / Innebygd personvern X X X MAB har innebygd funksjonalitet for personvern
CRM: Dokumenthåndtering / X X Link bilder/dokumenter mot kunde / service / salg
Service / X X
Oppsett: Brukerrettigheter / X X
Oppsett: Egne script / X X Mulighet til å tilpasse funskjonalitet
Oppsett: Hundrevis av tilpasningsmuligheter / X X
Økonomi: Elektronisk faktura: PDF / X X
Kunderegister: enkel oversikt over kundeinfo / X X Ordre, fakturaer, produkter, crm etc
Service: Fakturering av rapporterte servicer / X X Smart rutine, kan også importere fil fra leverandør
Min side: Internmeldingsystem - X X
Service: Kalenderstyring av uteservice - X X
Service: Kalenderstyring av utlån - X X
Service: Utlevering med digital signatur - X X Krever tilkoblet enhet for digital signatur
Oppsett: Avdelingstyring - X X
Service: Rapporter - X X
Økonomi: Rapporter - X X Dagsoppgjør, utestående, Konteringsjournal etc
Vareregister - X X Verksted har vareregister beregnet på reservedeler
Vareregister: kvantumsrabatt - X X
Vareregister: min/maks håndtering - X X
Økonomi: Automatisk purre på epost - X X Fakturakopi som PDF legges ved
Økonomi: KID - X X
Økonomi: Kredittgrense - X X
Økonomi: Purring - X X
Økonomi: Registrering av betalinger - X X
Økonomi: Samlefakturering - X X
Service: Legge inn servicemanual - X X
Service: Legge inn servicetips - X X
Service: Automatisk generering av servicetips - X X
Integrasjon mot kasseskuff - X X Krever paragonprinter
Service: Kan motta elektronisk rapportering - X X Ekstern part kan rapportere inn for vidererapportering
Økonomi: Purring PDF på epost - X X
Integrasjon mot bankterminal - X X
Timeregistrering - X X Loggføring av timer
* Papirløst: legge ved dokumenter/bilder - X X Dokumentasjon: ta bilder av produktskader etc
* Papirløst: scanne dokumenter - X X Dokumentasjon: scann inn kjøpskvittering etc
* Papirløst: digital signatur fra kunde - X X Dokumentasjon: signatur-pad tilkoblet
* Papirløst: etikettskriver - X X Liten produktetikett istedet for A4
Min side: Registrering av reiseregning - X X Også mulig å legge inn bilag (kvitteringer etc)
Økonomi: Hokas Credit Management - X X La Hokas følge opp dine utestående fordringer
Vareregister: MVA håndtering per vare - X X Mulig å spesifisere MVA-kategori per vare
Salg - / X
Salgsordre: Rapporter - / X
Vareregister: prisplakater og etiketter - / X
Kunderegister: prisavtaler/rabatter - / X Egendefinerte matriser for priser/rabatter
Integrasjon mot håndterminal - / X Varemottak, varetelling, uteservice, utkjøring etc
Vareregister: 100% sporing fra A til Å - / X Spor vareflyt fra bestilling, mottak, til salg etc
Vareregister: varetelling - / X
Service: Hovedkontorfunksjoner *7 - / X For bl.a vidererapportering til leverandør/medlem etc
Salg: Elektronisk rapportering til NRK etc - - X
Salg: Kalenderstyring av utkjøring - - X
Salg: Pristilbud - - X
Salg: Salg av varer med serienummer - - X
Salg: Salg til kunde A, faktura til kunde B - - X
Salg: Sporing ned på serienummernivå - - X
Salg: Vareutlevering med/uten digital signatur - - X Krever eventuelt tilkoblet enhet for digital signatur
Vareregister: registrering av tilbehør - - X Direkte tilgang ved salg, gir enkelt mersalg
Vareregister: salg på serienummer - - X
Vareregister: retur/reklamasjon - - X Enkel registrering av reklamasjon mot leverandør
Salg: salg av vare med binding/provisjon - - X
Oppfølging av binding/provisjon - - X Rutine for å avstemme provisjoner etc
Vareregister: rullerende varetelling - - X
* Flere MVA-satser - x X Håndterer flere MVA-satser
Datahåndtering: Import av data fra tredjepart O O O Vi kan importere historikk fra ditt gamle system
Service: Elektronisk rapportering O O O
Integrasjon mot telefonkatalogen *6 O O O Oppslag av kundedata på telefonkatalogen
Datahåndtering: Integrasjon mot BDAS *3 O O O Sende/motta service til/fra annen MAB installasjon
Datahåndtering: Online backup *5 O O O Kun database, ikke CRM/bilder
Kommunikasjon mot kunde: SMS *6 O O O
* Eksport til regnskap - O O Eksport av data til regnskapssystemer
Datahåndtering: Integrasjon mot tredjepart *4 - O O Bl.a Bluefront (Emrox), ServiceInfo
Vareregister: integrasjon mot leverandør - O O
Økonomi: Elektronisk faktura: EHF - O O Krever avtale med godkjent aksesspunkt
IPServer: ServiceWEB *1 - O O
Transportmodul: adresseetikett *2 - O O
Transportmodul: API mot tredjepart *2 - O O Bl.a Consignor/GLS/UniFaun/UPS WorldShip
Transportmodul: 2R Returservice *2 - O O Kan også sendes på PDF til kunde
Service: Service-WEB.no *3 - O O Forenklet utgave av ServiceWEB via IPServer
CRM: Masseutsendelse av epost *7 - O O Utsendelse av reklame eller nyhetsbrev etc
Økonomi: KID - Automatisk nedlasting *7 - O O Automatisk nedlasting av mottatt betalinger med KID
Android: Bestilling *1 - O O Legg inn bestilling direkte i app
CRM: Mulighet til å hente inn maler *7 - O O Forhåndslaget tilbudsmal eller skjema etc
Økonomi: Egendefinert fakturadato *7 - O O Fakturere på annen dato med annen nummerserie
Timeregistrering: web basert *1 - O O For registrering av timer mot ordre/prosjekt etc
Salg: integrasjon mot Word-mal *7 - O O Lag din egne presentasjon direkte fra MAB
Økonomi: Eksport til regnskapsystem - O O Eksportere fakturaer, betalinger etc til regnskap
Økonomi: Faktura også som SMS - O O Mulighet til å sende SMS til kunde med betalingsinfo
Chat *7 - O O Direktekommunikasjon med andre i MAB
* API *1 - O O Webservice/API funksjonalitet kan tilpasses
* Integrasjon mot egne systemer - O O Toveis integrasjon mot egne systemer
Android: Automatisk plassering *1 - O O Brukes for å legge inn plassering på lager
Android: Varetelling *1 - O O
Android: Varesøk *1 - O O
Android: Retur *1 - O O Retur av varer mot leverandør
Android: Kalender *1 - O O Visning og booking av uteservice
Android: Kunderegister *1 - O O Registrere og søke i kunderegister
Android: Sende SMS/Epost - O O Sendes ut fra MAB - ikke fra telefon
Android: Kart *1 - O O Kartoppslag fra kunderegister, kalender etc
Android: Salg *1 - O O Opprette salg på kunde
Android: Kundens produkter *1 - O O Registrere og vise produkter på kunde
Android: Registrere service *1 - O O Registrere service på produkt
Android: Uteservice *1 - O O Uteservice; legg inn informasjon, deler, bilder etc
Android: Utlevering av service *1 - O O Ta i mot signatur ved utlevering av service
Android: Ordrekø *1 - O O Full oversikt over servicer som ligger i kø
Android: Internmeldinger *1 - O O Kommunisér med brukerne i MAB
Android: Signaturmodus *1 - O O I disken kan kunde signere vilkår på nettbrett
Transportmodul: API mot Bring/Posten *2 - o O
Utleiemodul *7 - o O Verksted har utlån-, butikk også har utleiemodul
CRM: Kundesupport - o O Registrere supporthenvendelser fra deres kunder
IPServer: Webshop *1 - - O
IPServer: Webshop: Automatisk porto *1 - - O Basert på transportmetode, mottaker og vekt etc
Salg: Stående/faste salg/abonnement *7 - - O Benyttes for fast fakturering
Salg: Akontofakturering *7 - - O
Kundeoppfølging *7 - - O Rutine for å følge opp kunder
Telleverk: registrering, fakturering *7 - - O Fakturere kunde basert på innrapportert telleverk
* Begrensning i antall arbeidsstasjoner? 1 nei nei Lisens per arbeidsstasjon nødvendig